Uitkering brandschade? jammer van de huurtoeslag dan

Vuur

Als een brandschade-uitkering nadelige gevolgen heeft voor de huurtoeslag, is dat pech voor de consument. Van verzekeraars kan ook niet worden verlangd dat ze rekening houden met mogelijk wegvallen van huurtoeslag door het moment van uitkeren juist te timen.

Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen. Die waren gesteld naar aanleiding van een concreet geval waarin een stel de huurtoeslag kwijtraakte na een brandschade-uitkering.

Wiebes: “Alle bezittingen en schulden die op de peildatum tot de grondslag behoren, worden als gevolg daarvan in aanmerking genomen voor de vermogenstoets. In het geval van de betrokkenen zorgde de schadevergoeding van ruim 22.000 euro ervoor dat het heffingvrije vermogen van 21.330 euro werd overschreden.

“De Belastingdienst is gehouden om de wet- en regelgeving die geldt voor de inkomstenbelasting en de huurtoeslag uit te voeren en hebben niet de mogelijkheid om binnen dat kader ‘maatwerk’ te leveren voor bepaalde gevallen. De box 3-grondslag maakt geen onderscheid waarvoor het vermogen bestemd is of wat de herkomst van het vermogen is. De wetgever heeft, voor wat betreft de vaststelling van de box 3-grondslag, bewust gekozen voor één peildatum (1 januari) en heeft daarbij onderkend dat in deze systematiek besloten ligt dat sprake kan zijn van kortstondige bezittingen die in aanmerking worden genomen met mogelijk nadelige gevolgen in specifieke gevallen.”

 

Wiebes verder: “Er kan niet worden geconcludeerd dat een verzekeraar ingevolge de algemene zorgplicht bekend moet zijn dan wel rekening moet houden met omstandigheden zoals de ontvangst van huur- of zorgtoeslag door een klant. Dit betreft (privacygevoelige) informatie tussen de klant en de Belastingdienst die geen verband houdt met de betreffende schadeverzekering en daaruit voortvloeiende schade-uitkering.”

Klanten hebben volgens Wiebes bij dergelijke schade-uitkeringen doorgaans ook belang bij een spoedige uitkering. En: “Vaak zal het geld ontvangen uit een brandschadeverzekering binnen niet al te lange tijd na ontvangst worden uitgegeven, waardoor de kans klein is dat dergelijke uitkeringen op de peildatum nog op iemands rekening staan.”

 

Overigens behoren niet alleen uitkeringen van de verzekering, maar eveneens op de peildatum van 1 januari voldoende concrete vorderingen op de verzekeringen, tot het eigen vermogen in box 3.


 

Reactie toevoegen

 
Wederom minder claims woningbranden bij verzekeraars

Wederom minder claims woningbranden bij verzekeraars

Het aantal claims dat verzekeraars ontvangen na een woningbrand is vorig jaar fors gedaald. In 2022 waren er ruim 56.000 claims. Daarmee werd een neerwaartse trend...

Huurtoeslag verhoogd met ruim 30 euro per maand

Huurtoeslag verhoogd met ruim 30 euro per maand

Als koopkrachtmaatregel voor de laagste inkomens, verhoogt het kabinet de huurtoeslag met ruim 30 euro per maand voor 1,5 miljoen huishoudens.Daarnaast bereidt minister...

Huurtoeslag miljoen huishoudens gemiddeld tien euro per maand omlaag

Huurtoeslag miljoen huishoudens gemiddeld tien euro per maand omlaag

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ ingediend bij de Tweede Kamer....

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met...

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In de wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor de huurtoeslag...

In de brand, uit de brand!

In de brand, uit de brand!

VVP-redacteur Toon Berendsen maakte het zelf mee: brand! Samen met July Schrama van Achmea kijkt hij terug op de afhandeling van de schade. Een praktijkverhaal...

Ollongren: "Huurtoeslag niet verlaagd"

Ollongren: "Huurtoeslag niet verlaagd"

“Het is niet zo dat de komende jaren de huurtoeslag verlaagd wordt. Door afschaffing van de KAN-bepaling stijgt de huurtoeslag iets minder.” Aldus minister...

Misser met huurtoeslag

Misser met huurtoeslag

Een adviseur moet de klant ruim 10 mille betalen omdat hij verzuimde na te gaan of de klant recht had op huurtoeslag. Dit laatste bleek niet het geval. Dat oordeelt...

Nivre: "veel miljoenenbranden in derde kwartaal 2012"

Nivre: "veel miljoenenbranden in derde kwartaal 2012"

In het derde kwartaal van 2012 deden zich in ons land dertig grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer, zo meldt...