Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Londen via Pixabay 2018 2

Met een ontwerpbesluit stelt het kabinet voor om bij een no deal Brexit de export van lopende Nederlandse AOW-uitkeringen ongewijzigd te continueren voor personen die op de dag waarop het VK zich uit de EU terugtrekt in het VK wonen. Eenzelfde regeling wordt getroffen voor de Algemene nabestaandenwet (ANW), Ziektewet (ZW), Wet arbeid en zorg (WAZO), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), en in zeer specifieke gevallen de Werkloosheidswet (WW) en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). Het kabinet acht het "rechtvaardig om overgangsrecht te regelen dat ziet op volledig eerbiedigende werking van deze lopende uitkeringen".

Voorts wordt voorgesteld om de export van kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag twee kwartalen na datum van terugtrekking van het VK te laten vervallen.

De Afdeling advisering van de Raad van State moet haar oordeel nog geven over de inhoud van het ontwerpbesluit.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Minister Koolmees heeft per 20 december 2018 een voorstel gedaan om tot een MKB Verzuim-ontzorg-verzekering te komen. Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij...

Financieel CV voor werkzoekenden

Financieel CV voor werkzoekenden

Minister Koolmees heeft het Financieel CV gelanceerd, een website waar werkzoekenden op individueel niveau kunnen zien welke regelingen en subsidies op hen van toepassing...

Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Baken Adviesgroep verwacht dat de Inkomensmarkt de komende vijf jaar blijft aantrekken. Wel zal de procentuele groei richting 2022 kleiner worden. Voor 2019 wordt...

"Trek WIA-beoordeling gelijk"

"Trek WIA-beoordeling gelijk"

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) vraagt minister Koolmees om gelijke behandeling van UWV en private uitvoerders. Dit naar aanleiding van...

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling...

Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Het ministerie van Sociale Zaken start binnenkort, in samenwerking met UWV, een voorlichtingscampagne om de compensatieregeling transitievergoeding ontslag langdurig...