Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Euro's via Pixabay 2018

Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst bevestigd dat de uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting tijdens de coronacrisis enkel geldt voor de aangifteplichtigen. Dit zijn adviseurs en verzekeraars.

Adfiz: "De uitspraak van de Belastingdienst betekent dat er voor ondernemers geen recht is op uitstel van betaling van de assurantiebelasting. De mogelijkheid van uitstel bestaat enkel voor de partij die de premie incasseert en aangifteplichtig is. Mocht je aangifteplichtig zijn dan is het aan jou om te bepalen of je dit recht ook laat doorwerken richting de klant. Mocht je overwegen je klanten uitstel van betaling van assurantiebelasting aan te bieden, houdt dan rekening met de volgende zaken:

1. Het is de aangifteplichtige die beslist. In veel gevallen is dat de verzekeraar. Vraag dus altijd eerst bij de betreffende verzekeraar na of zij deze optie bieden.

2. Het splitsen van de premie en de assurantiebelasting is in veel gevallen administratief lastig te verwerken. Maak dus van tevoren een inschatting of het aanbieden van uitstel van assurantiebelasting aan je klant praktisch uitvoerbaar is.

3. Op het moment dat de klant enkel de premie voldoet, ontstaat de plicht tot afdracht van assurantiebelasting. Mocht je klant tussen het moment van premiebetaling minus assurantiebelasting en het alsnog voldoen van de assurantiebelasting failliet gaan, dan blijft de afdrachtverplichting van jou als aangifteplichtige hoogstwaarschijnlijk bestaan. Je loopt dan het risico de assurantiebelasting wel te moeten afdragen zonder dat je dit op de klant kunt verhalen. Wij wachten nog op definitief uitsluitsel van de Belastingdienst op dit punt."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...

Adfiz: houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

Adfiz: houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

De anderhalvemetermaatschappij stelt bedrijven en overheden voor grote uitdagingen. Want als één ding zeker is, is het wel dat we – althans voorlopig...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier voor het WGA Eigenrisicodragerschap is weer vernieuwd, meldt Adfiz. De geactualiseerde versie kan men gebruiken voor werkgevers die...

Meeste advieskantoren in 2019 opnieuw gegroeid

Meeste advieskantoren in 2019 opnieuw gegroeid

De meeste advieskantoren zijn in 2019 opnieuw gegroeid in klantenaantallen en in omzet. Dat is te lezen in de Adfiz-uitgave ‘Advies in Cijfers 2020’,...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Corona: huis wordt centrum van ons bestaan

Corona: huis wordt centrum van ons bestaan

Ernaar gevraagd door Allianz Partners voorziet futuroloog Ray Hammond structurele veranderingen door corona. Allianz: "In een visiedocument licht Hammond aan de...

Nederlanders kunnen weer op vakantie in zestien Europese landen

Nederlanders kunnen weer op vakantie in zestien Europese landen

Nederlanders kunnen vanaf nu op vakantie in zestien landen in de EU/Schengen zone. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor deze landen is afgeschaald...

NHG met markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst

NHG met markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst

NHG is met de markt in gesprek over een uniforme corona-vragenlijst. NHG: "Adviseurs geven de voorkeur aan één vragenlijst voor alle hypotheken. Samen...

Adfiz: update handreiking 1,5 meter afstand

Adfiz: update handreiking 1,5 meter afstand

Adfiz heeft de handreiking voor financieel advies op 1,5 meter afstand geactualiseerd. Ook heeft de organisatie leaflets/infographics gemaakt om medewerkers en klanten...