Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

Ramon van Bruchem, Mercer 2015

De uittocht van werkgevers bij private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars lijkt ten einde. Per 1 januari 2016 stapten 2300 werkgevers over naar het UWV, een halvering ten opzichte van het jaar ervoor. Het shoppen op zoek naar de laagste verzekeringspremies lijkt hiermee op z'n retour. DIt blijkt uit onderzoek van Mercer onder 63 kleinere en 84 grote werkgevers.
 

De afgelopen jaren waren er grote verschillen tussen de premies die verzekeraars en het UWV in rekening brachten om WGA-uitkeringen van langdurig zieke (ex-)werknemers te financieren. Doordat verzekeraars en het UWV de premies op verschillende manieren berekenden, werd strategisch shopgedrag in de hand gewerkt. Door over te stappen naar de laagste premies hadden werkgevers circa 400 miljoen euro aan premies kunnen besparen. Maar de uitkeringen en de kosten van reïntegratie van zieke werknemers moeten linksom of rechtsom toch betaald worden. "Minister Asscher heeft voor dat shopgedrag een stokje gestoken door werkgevers te verplichten om minimaal drie jaar bij het UWV te blijven, als ze daar dit jaar naar zijn overgestapt", zegt Ramon van Bruchem. "Ook als de premies tussentijds verhoogd worden. Daardoor wordt voor hen de vraag niet 'waar betaal ik de laagste premie', maar 'hoe minimaliseer ik het aantal werknemers dat meer dan 2 jaar ziek wordt'. Dit plan van de minister lijkt te werken."

 

Kleine werkgevers

Van de kleine en middelgrote werkgevers stapte 28 procent over naar het UWV. "Hoewel het aantal overstappers naar het UWV groot is, lijkt de keuze niet vanuit een korte termijn visie te zijn gemaakt", constateert Van Bruchem. "Financieel gezien levert het gemiddeld zo’n 263 euro per maand op. Voor de meeste werkgevers in ons onderzoek is dat nauwelijks de moeite." De belangrijkste reden om toch naar het UWV te gaan, is voor kleine en middelgrote werkgevers dat voor hen premies vastgesteld op basis van gemiddelden in de hele branche. Dat is vaak iets goedkoper. Ten tweede hebben zij vaak geen WGA-instroom gehad en hebben daarom de voordelen op het gebied van schadelastbeheersing niet zelf ervaren.

Kleinere werkgevers ergeren zich aan de wettelijke verplichtingen die ze hebben bij een private verzekeraar. Ze zijn immers onder meer verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers, zelfs als die uit dienst gaan. "Als de verzekeringspremie nagenoeg gelijk blijft – wat voor 69 procent van de werkgevers dit jaar het geval was - en een terugkeer naar het publieke bestel weinig oplevert, zijn werkgevers wel geneigd eigenrisicodrager te blijven", aldus Van Bruchem. Van de grote werkgevers in het onderzoek is 95 procent eigenrisicodrager gebleven.

 

Afwachtende houding

Veel werkgevers wachten af wat verzekeraars gaan doen met het oog op 2017 als de wetgeving voor vaste en flexibele werknemers wordt aangepast. Van Bruchem noemt het opvallend dat de grote werkgevers die gewisseld zijn van verzekeraar veelal gekozen hebben om op zijn minst een deel van het risico zelf te dragen. "Zij zijn zó overtuigd dat voorkomen van ziekte leidt tot lagere lasten, dat zij het risico grotendeels zelf durven nemen. Wij verwachten dat deze trend zich voort gaat zetten als de wetswijziging per 1 januari 2017 doorgaat. Met name grote werkgevers zien dat risicomanagement uiteindelijk tot de laagste lasten leidt, waardoor het risico volledig verzekeren steeds minder belangrijk wordt."

 

 

Reactie toevoegen

 
Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten blijven stijgen

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten blijven stijgen

De totale uitkeringslasten voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgen in 2024 volgens de januarinota van UWV verder naar 17,9 miljard euro (2023: 16,2 miljard)....

Samenwerking Auréus en Mercer

Samenwerking Auréus en Mercer

Auréus gaat samenwerken met Mercer bij de dienstverlening aan particuliere beleggers. Private markets is bij Auréus gegroeid tot een van de kernactiviteiten....

Mercer: Nederlands pensioenstelsel opnieuw beste van de wereld

Mercer: Nederlands pensioenstelsel opnieuw beste van de wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel terug als beste van de wereld. Aldus de jaarlijkse Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI), die voor de vijftiende keer...

Extra maatregel om achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen aan te pakken

Extra maatregel om achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen aan te pakken

SZW neemt een extra tijdelijke maatregel om de UWV-achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Deze maatregel houdt in dat voor mensen die...

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

Werkgeverspremies voor WGA en Ziektewet dalen

De premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddeld premieniveau van de WGA...

Nederland nog altijd bij beste pensioenstelsels

Nederland nog altijd bij beste pensioenstelsels

Nederland behoort opnieuw tot de landen met de beste pensioenen ter wereld, blijkt uit het veertiende wereldwijde onderzoek van adviesbureau Mercer en het CFA Institute....

Mercer: verhoging minimumloon kost meer geld dan gedacht

Mercer: verhoging minimumloon kost meer geld dan gedacht

De verhoging van het minimumloon met 10 procent per 1 januari 2023 raakt veel meer mensen en gaat veel meer geld kosten dan op grond van de minimumloonsom zou worden...

Geen versnelde ingreep in WIA

Geen versnelde ingreep in WIA

Minister Van Gennip grijpt niet versneld in bij de WIA, antwoordt zij op Kamervragen. De minister wacht het onderzoek af waartoe zij onlangs heeft besloten en dat...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023 en dat voor de Ziektewet daalt volgens de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023. Het gemiddelde...

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt dit najaar een aantal maatregelen die de wachtlijsten bij UWV aanzienlijk moeten bekorten en die hardvochtigheden...