Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

Ramon van Bruchem, Mercer 2015

De uittocht van werkgevers bij private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars lijkt ten einde. Per 1 januari 2016 stapten 2300 werkgevers over naar het UWV, een halvering ten opzichte van het jaar ervoor. Het shoppen op zoek naar de laagste verzekeringspremies lijkt hiermee op z'n retour. DIt blijkt uit onderzoek van Mercer onder 63 kleinere en 84 grote werkgevers.
 

De afgelopen jaren waren er grote verschillen tussen de premies die verzekeraars en het UWV in rekening brachten om WGA-uitkeringen van langdurig zieke (ex-)werknemers te financieren. Doordat verzekeraars en het UWV de premies op verschillende manieren berekenden, werd strategisch shopgedrag in de hand gewerkt. Door over te stappen naar de laagste premies hadden werkgevers circa 400 miljoen euro aan premies kunnen besparen. Maar de uitkeringen en de kosten van reïntegratie van zieke werknemers moeten linksom of rechtsom toch betaald worden. "Minister Asscher heeft voor dat shopgedrag een stokje gestoken door werkgevers te verplichten om minimaal drie jaar bij het UWV te blijven, als ze daar dit jaar naar zijn overgestapt", zegt Ramon van Bruchem. "Ook als de premies tussentijds verhoogd worden. Daardoor wordt voor hen de vraag niet 'waar betaal ik de laagste premie', maar 'hoe minimaliseer ik het aantal werknemers dat meer dan 2 jaar ziek wordt'. Dit plan van de minister lijkt te werken."

 

Kleine werkgevers

Van de kleine en middelgrote werkgevers stapte 28 procent over naar het UWV. "Hoewel het aantal overstappers naar het UWV groot is, lijkt de keuze niet vanuit een korte termijn visie te zijn gemaakt", constateert Van Bruchem. "Financieel gezien levert het gemiddeld zo’n 263 euro per maand op. Voor de meeste werkgevers in ons onderzoek is dat nauwelijks de moeite." De belangrijkste reden om toch naar het UWV te gaan, is voor kleine en middelgrote werkgevers dat voor hen premies vastgesteld op basis van gemiddelden in de hele branche. Dat is vaak iets goedkoper. Ten tweede hebben zij vaak geen WGA-instroom gehad en hebben daarom de voordelen op het gebied van schadelastbeheersing niet zelf ervaren.

Kleinere werkgevers ergeren zich aan de wettelijke verplichtingen die ze hebben bij een private verzekeraar. Ze zijn immers onder meer verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers, zelfs als die uit dienst gaan. "Als de verzekeringspremie nagenoeg gelijk blijft – wat voor 69 procent van de werkgevers dit jaar het geval was - en een terugkeer naar het publieke bestel weinig oplevert, zijn werkgevers wel geneigd eigenrisicodrager te blijven", aldus Van Bruchem. Van de grote werkgevers in het onderzoek is 95 procent eigenrisicodrager gebleven.

 

Afwachtende houding

Veel werkgevers wachten af wat verzekeraars gaan doen met het oog op 2017 als de wetgeving voor vaste en flexibele werknemers wordt aangepast. Van Bruchem noemt het opvallend dat de grote werkgevers die gewisseld zijn van verzekeraar veelal gekozen hebben om op zijn minst een deel van het risico zelf te dragen. "Zij zijn zó overtuigd dat voorkomen van ziekte leidt tot lagere lasten, dat zij het risico grotendeels zelf durven nemen. Wij verwachten dat deze trend zich voort gaat zetten als de wetswijziging per 1 januari 2017 doorgaat. Met name grote werkgevers zien dat risicomanagement uiteindelijk tot de laagste lasten leidt, waardoor het risico volledig verzekeren steeds minder belangrijk wordt."

 

 

Reactie toevoegen

 
Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023 en dat voor de Ziektewet daalt volgens de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023. Het gemiddelde...

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt dit najaar een aantal maatregelen die de wachtlijsten bij UWV aanzienlijk moeten bekorten en die hardvochtigheden...

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten stijgen

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten stijgen

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt zowel in 2022 als in 2023, aldus de UWV Juninota. Het vaker verstrekken van WIA-voorschotten...

Digitalisering verandert aard van het werk

Digitalisering verandert aard van het werk

Door technologische ontwikkelingen zullen in de komende vijf jaar, denkt 40 procent van de financiële instellingen in UWV-onderzoek, functies in de organisatie...

Gegevens delen over voorschot op WIA-uitkering mogelijk gemaakt

Gegevens delen over voorschot op WIA-uitkering mogelijk gemaakt

Op dit moment kan UWV geen gegevens over het voorschot op een WIA-uitkering aan pensioenuitvoerders en verzekeraars verstrekken. Dit kan gevolgen hebben voor mensen...

WIA-instroom door corona hoger dan verwacht

WIA-instroom door corona hoger dan verwacht

In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht. UWV doet onderzoek naar de oorzaken...

UWV: grote zorgen over achterstanden sociaal-medische beoordelingen

UWV: grote zorgen over achterstanden sociaal-medische beoordelingen

Grote zorgen spreekt UWV uit in haar jaarverslag 2021 over de aanhoudende en oplopende achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen. “Het is nu zaak...

Acture: "Werkgevers compenseren voor WGA-instroom Long COVID"

Acture: "Werkgevers compenseren voor WGA-instroom Long COVID"

Acture voorziet een explosieve toename van de WGA-instroom als gevolg van Long COVID Maudie Derks, CEO Acture Groep Vanwege het nog onbekende verloop van long Covid...

UWV breidt aantal proeftuinen Sociaal Medische Centra uit

UWV breidt aantal proeftuinen Sociaal Medische Centra uit

UWV breidt het aantal plekken waar sociaal-medische beoordelingen worden gedaan in een Sociaal Medisch Centrum (SMC) uit van twee naar vier. Naast Heerlen en Tilburg...

Voorlopig geen afschaffing WIA- en Ziektewet-herbeoordelingen 60-plussers

Voorlopig geen afschaffing WIA- en Ziektewet-herbeoordelingen 60-plussers

Voor mensen boven de 60 jaar geen WIA- of Ziektewet-herbeoordelingen meer doen, zou de werkdruk van UWV enigszins verlichten maar is een stap die nadere afweging...