Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

Ramon van Bruchem, Mercer 2015

De uittocht van werkgevers bij private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars lijkt ten einde. Per 1 januari 2016 stapten 2300 werkgevers over naar het UWV, een halvering ten opzichte van het jaar ervoor. Het shoppen op zoek naar de laagste verzekeringspremies lijkt hiermee op z'n retour. DIt blijkt uit onderzoek van Mercer onder 63 kleinere en 84 grote werkgevers.
 

De afgelopen jaren waren er grote verschillen tussen de premies die verzekeraars en het UWV in rekening brachten om WGA-uitkeringen van langdurig zieke (ex-)werknemers te financieren. Doordat verzekeraars en het UWV de premies op verschillende manieren berekenden, werd strategisch shopgedrag in de hand gewerkt. Door over te stappen naar de laagste premies hadden werkgevers circa 400 miljoen euro aan premies kunnen besparen. Maar de uitkeringen en de kosten van reïntegratie van zieke werknemers moeten linksom of rechtsom toch betaald worden. "Minister Asscher heeft voor dat shopgedrag een stokje gestoken door werkgevers te verplichten om minimaal drie jaar bij het UWV te blijven, als ze daar dit jaar naar zijn overgestapt", zegt Ramon van Bruchem. "Ook als de premies tussentijds verhoogd worden. Daardoor wordt voor hen de vraag niet 'waar betaal ik de laagste premie', maar 'hoe minimaliseer ik het aantal werknemers dat meer dan 2 jaar ziek wordt'. Dit plan van de minister lijkt te werken."

 

Kleine werkgevers

Van de kleine en middelgrote werkgevers stapte 28 procent over naar het UWV. "Hoewel het aantal overstappers naar het UWV groot is, lijkt de keuze niet vanuit een korte termijn visie te zijn gemaakt", constateert Van Bruchem. "Financieel gezien levert het gemiddeld zo’n 263 euro per maand op. Voor de meeste werkgevers in ons onderzoek is dat nauwelijks de moeite." De belangrijkste reden om toch naar het UWV te gaan, is voor kleine en middelgrote werkgevers dat voor hen premies vastgesteld op basis van gemiddelden in de hele branche. Dat is vaak iets goedkoper. Ten tweede hebben zij vaak geen WGA-instroom gehad en hebben daarom de voordelen op het gebied van schadelastbeheersing niet zelf ervaren.

Kleinere werkgevers ergeren zich aan de wettelijke verplichtingen die ze hebben bij een private verzekeraar. Ze zijn immers onder meer verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers, zelfs als die uit dienst gaan. "Als de verzekeringspremie nagenoeg gelijk blijft – wat voor 69 procent van de werkgevers dit jaar het geval was - en een terugkeer naar het publieke bestel weinig oplevert, zijn werkgevers wel geneigd eigenrisicodrager te blijven", aldus Van Bruchem. Van de grote werkgevers in het onderzoek is 95 procent eigenrisicodrager gebleven.

 

Afwachtende houding

Veel werkgevers wachten af wat verzekeraars gaan doen met het oog op 2017 als de wetgeving voor vaste en flexibele werknemers wordt aangepast. Van Bruchem noemt het opvallend dat de grote werkgevers die gewisseld zijn van verzekeraar veelal gekozen hebben om op zijn minst een deel van het risico zelf te dragen. "Zij zijn zó overtuigd dat voorkomen van ziekte leidt tot lagere lasten, dat zij het risico grotendeels zelf durven nemen. Wij verwachten dat deze trend zich voort gaat zetten als de wetswijziging per 1 januari 2017 doorgaat. Met name grote werkgevers zien dat risicomanagement uiteindelijk tot de laagste lasten leidt, waardoor het risico volledig verzekeren steeds minder belangrijk wordt."

 

 

Reactie toevoegen

 
Coronacrisis: toename WW vooral vanuit flexibele contracten

Coronacrisis: toename WW vooral vanuit flexibele contracten

Het coronavirus zorgt voor een flinke toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanaf de tweede helft van maart. Aanvankelijk stroomden met name jonge oproepkrachten...

Eerste CDD-analisten via Welten en UWV aan de slag

Eerste CDD-analisten via Welten en UWV aan de slag

Inmiddels zijn de eerste achttien werkzoekenden die het CDD-traject van Welten en UWV hebben doorlopen bij verschillende banken aan de slag als integriteitsonderzoeker....

UWV en  FBD pakken tekort compliance medewerkers banken aan

UWV en FBD pakken tekort compliance medewerkers banken aan

Het UWV en financieel detacheerder FBD zijn van de zomer een CDD/KYC opleidingstraject gestart om het grote tekort aan compliance medewerkers bij banken aan te pakken....

Eén op drie MKB-bedrijven heeft geen kennis van Pensioenakkoord

Eén op drie MKB-bedrijven heeft geen kennis van Pensioenakkoord

Een op de drie werkgevers in het MKB (tot 49 werknemers) zegt geen kennis te hebben van de inhoud van het Pensioenakkoord. Werkgevers met meer dan 50 werknemers...

Nederland heeft nog altijd beste pensioenstelsel

Nederland heeft nog altijd beste pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel staat dit jaar weer op nummer 1, ondanks de dreigende pensioenkortingen. Dat blijkt uit Global Pension Index 2019 die elk jaar door...

Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020

Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020

UWV heeft de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 gepubliceerd. De nota presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde...

Premiedifferentiatiesystematiek wijzigt op aantal punten

Premiedifferentiatiesystematiek wijzigt op aantal punten

De premiedifferentiatiesystematiek WGA en Ziektewet wijzigt op een aantal punten per 2020. De grootste gevolgen voor de gedifferentieerde premies Ziektewet heeft...

Effectonderzoek dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-gerechtigden

Effectonderzoek dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-gerechtigden

Dit najaar start UWV op verzoek van minister Koolmees een effectonderzoek naar de dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-uitkeringsgerechtigden, teneinde zicht...

Deel evaluatie Wet SUWI vervroegd

Deel evaluatie Wet SUWI vervroegd

Minister Koolmees vervroegt een deel van de evaluatie van de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) en de voor 2020 toegezegde evaluatie...

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Verzekeraars zetten reserves uit de afgelopen jaren in om de verliezen op de WGA-verzekering over 2016 te compenseren. De winstgevendheid van de WGA-verzekering...