Uitvoerder rechtsbijstand had voor meer ankers moeten gaan liggen

anker graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0899) De klacht van de consument is dat de uitvoerder van de rechtsbijstand haar beter had moeten bijstaan bij het aanvechten van haar ontslag. De Geschillencommissie is van oordeel dat de uitvoerder toerekenbaar tekort is geschoten door zich in de procedure bij de kantonrechter alleen te richten op de hoogte van de transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband op basis van de door de werkgever van het UWV verkregen ontslagvergunning. De commissie: “Wanneer de uitvoerder in deze procedure voor meerdere ankers was gaan liggen, dan zou de werkgever naar het oordeel van de commissie een hogere ontslagvergoeding hebben aangeboden, waarmee de consument dan akkoord zou zijn gegaan. De commissie schat dat dan een vergoeding van 30.000 euro bruto zou zijn overeengekomen. De consument heeft nu 14.117,44 euro bruto ontvangen. De vordering tot schadevergoeding van de consument wordt gedeeltelijk toegewezen, namelijk het verschil tussen voornoemde bedragen, zijnde 15.882,36 euro bruto, en voor het overige afgewezen.”

De uitvoerder had naar het oordeel van de commissie bij de kantonrechter tevens een verzoekschrift moeten indienen tot herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel toekenning van een billijke vergoeding. Hij had tegelijk ook de door de consument gestelde schending van de wederindiensttredings-voorwaarde aan de orde moeten stellen en een verzoek tot geheel of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding of het toekennen van een vergoeding voor de duur van de beperking moeten indienen. Het concurrentiebeding gold nog tot 1 oktober 2018 ( één jaar na beëindiging van het dienstverband), het had dus zin om dat ook meteen mee te nemen bij het indienen van het verzoekschrift op 24 november 2017. Gezien de onduidelijkheid welk concurrentiebeding van toepassing was – de oorspronkelijke bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst of het nieuwe minder vergaande maar mogelijk niet schriftelijk overeengekomen concurrentiebeding- had de uitvoerder tevens een verzoekschrift tot opheffing of matiging van het concurrentiebeding moeten indienen of een verzoek tot vergoeding voor de duur daarvan, waarmee de onderhandelingspositie van de consument was versterkt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 10 november 2022

Opmerkelijke bindende Kifid-uitspraak over een natura-uitkering door een NH1816 Rechtsbijstandverzekering waarvan Das de uitvoerder is. Hulde ook voor de klager-consument die een advocaat bereid vond om het handelen van een andere jurist aan te vechten.

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...

Rekening houden met verbouwplannen

Rekening houden met verbouwplannen

HYPOTHEKEN – De adviseur adviseert en bemiddelt bij een hypothecaire geldlening. De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur op dat moment al wist of...

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

HYPOTHEKEN – Omdat de kosten van hun in aanbouw zijnde woning (fors) zijn gestegen, vragen consumenten een aanvullende hypothecaire geldlening aan van 201.500...

Opleiding telt

Opleiding telt

ZORGPLICHT – De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de mate van opleiding...

Vroeger opstaan

Vroeger opstaan

REISVERZEKERING – Dan had de klant maar eerder moeten opstaan om in alle vroegte het busje in te pakken voor de wintersportvakantie in plaats van de avond...