Uitvoerder rechtsbijstand had voor meer ankers moeten gaan liggen

anker graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0899) De klacht van de consument is dat de uitvoerder van de rechtsbijstand haar beter had moeten bijstaan bij het aanvechten van haar ontslag. De Geschillencommissie is van oordeel dat de uitvoerder toerekenbaar tekort is geschoten door zich in de procedure bij de kantonrechter alleen te richten op de hoogte van de transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband op basis van de door de werkgever van het UWV verkregen ontslagvergunning. De commissie: “Wanneer de uitvoerder in deze procedure voor meerdere ankers was gaan liggen, dan zou de werkgever naar het oordeel van de commissie een hogere ontslagvergoeding hebben aangeboden, waarmee de consument dan akkoord zou zijn gegaan. De commissie schat dat dan een vergoeding van 30.000 euro bruto zou zijn overeengekomen. De consument heeft nu 14.117,44 euro bruto ontvangen. De vordering tot schadevergoeding van de consument wordt gedeeltelijk toegewezen, namelijk het verschil tussen voornoemde bedragen, zijnde 15.882,36 euro bruto, en voor het overige afgewezen.”

De uitvoerder had naar het oordeel van de commissie bij de kantonrechter tevens een verzoekschrift moeten indienen tot herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel toekenning van een billijke vergoeding. Hij had tegelijk ook de door de consument gestelde schending van de wederindiensttredings-voorwaarde aan de orde moeten stellen en een verzoek tot geheel of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding of het toekennen van een vergoeding voor de duur van de beperking moeten indienen. Het concurrentiebeding gold nog tot 1 oktober 2018 ( één jaar na beëindiging van het dienstverband), het had dus zin om dat ook meteen mee te nemen bij het indienen van het verzoekschrift op 24 november 2017. Gezien de onduidelijkheid welk concurrentiebeding van toepassing was – de oorspronkelijke bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst of het nieuwe minder vergaande maar mogelijk niet schriftelijk overeengekomen concurrentiebeding- had de uitvoerder tevens een verzoekschrift tot opheffing of matiging van het concurrentiebeding moeten indienen of een verzoek tot vergoeding voor de duur daarvan, waarmee de onderhandelingspositie van de consument was versterkt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 10 november 2022

Opmerkelijke bindende Kifid-uitspraak over een natura-uitkering door een NH1816 Rechtsbijstandverzekering waarvan Das de uitvoerder is. Hulde ook voor de klager-consument die een advocaat bereid vond om het handelen van een andere jurist aan te vechten.

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Als de wereld van je klant op z’n kop staat

Als de wereld van je klant op z’n kop staat

(Partner in kennis ARAG in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Chimène (39 jaar) kreeg plotseling een discussie met haar buurman over de erfgrens van...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...