Uitvoerder rechtsbijstand had voor meer ankers moeten gaan liggen

anker graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0899) De klacht van de consument is dat de uitvoerder van de rechtsbijstand haar beter had moeten bijstaan bij het aanvechten van haar ontslag. De Geschillencommissie is van oordeel dat de uitvoerder toerekenbaar tekort is geschoten door zich in de procedure bij de kantonrechter alleen te richten op de hoogte van de transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband op basis van de door de werkgever van het UWV verkregen ontslagvergunning. De commissie: “Wanneer de uitvoerder in deze procedure voor meerdere ankers was gaan liggen, dan zou de werkgever naar het oordeel van de commissie een hogere ontslagvergoeding hebben aangeboden, waarmee de consument dan akkoord zou zijn gegaan. De commissie schat dat dan een vergoeding van 30.000 euro bruto zou zijn overeengekomen. De consument heeft nu 14.117,44 euro bruto ontvangen. De vordering tot schadevergoeding van de consument wordt gedeeltelijk toegewezen, namelijk het verschil tussen voornoemde bedragen, zijnde 15.882,36 euro bruto, en voor het overige afgewezen.”

De uitvoerder had naar het oordeel van de commissie bij de kantonrechter tevens een verzoekschrift moeten indienen tot herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel toekenning van een billijke vergoeding. Hij had tegelijk ook de door de consument gestelde schending van de wederindiensttredings-voorwaarde aan de orde moeten stellen en een verzoek tot geheel of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding of het toekennen van een vergoeding voor de duur van de beperking moeten indienen. Het concurrentiebeding gold nog tot 1 oktober 2018 ( één jaar na beëindiging van het dienstverband), het had dus zin om dat ook meteen mee te nemen bij het indienen van het verzoekschrift op 24 november 2017. Gezien de onduidelijkheid welk concurrentiebeding van toepassing was – de oorspronkelijke bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst of het nieuwe minder vergaande maar mogelijk niet schriftelijk overeengekomen concurrentiebeding- had de uitvoerder tevens een verzoekschrift tot opheffing of matiging van het concurrentiebeding moeten indienen of een verzoek tot vergoeding voor de duur daarvan, waarmee de onderhandelingspositie van de consument was versterkt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 10 november 2022

Opmerkelijke bindende Kifid-uitspraak over een natura-uitkering door een NH1816 Rechtsbijstandverzekering waarvan Das de uitvoerder is. Hulde ook voor de klager-consument die een advocaat bereid vond om het handelen van een andere jurist aan te vechten.

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...