Vakbonden ondertekenen Werkcode met verzekeraars

Gerard van Hees FNV portret 2014

Vakbonden FNV, CNV en  De Unie ondertekenen vandaag samen Achmea, VGZ, Nationale-Nederlanden, ING en ASR een 'Werkcode' die de verschillen tussen medewerkers in vaste dienst en mensen met een onzeker contract (flex) moet verkleinen. De werkcode bestaat uit vijf uitgangspunten met onder andere afspraken op het gebied van gelijke beloningen, maar ook over toegang tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen voor iedereen ongeacht hun contractvorm.

In de totstandkoming van de werkcode hebben de werkgevers en de vakbonden elkaar gevonden doordat allen streven naar inclusiviteit. Gerard van Hees, bestuurder FNV Finance: "Meestal gaat het dan om mensen vanuit verschillende culturen en met of zonder beperking. Maar we vinden elkaar ook in het uitgangspunt dat alle werkenden voor ons gelijkwaardig zijn, ook in hun beloning. Dus krijgen óók mensen met een onzeker contract zoals uitzendkrachten en zzp’ers een 13e maand wanneer hun ‘vaste collega’s’ dit krijgen. En is het ‘gelijke loon’ dat al een afspraak was, nu ook voor hetzelfde aantal uren. Dat verschilde voorheen nogal eens."

Van Hees: "In de financiële sector zijn veel externen actief. Soms wel één op drie medewerkers. We zien dat veel werkgevers – vooral in de contactcentra - uitzendkrachten aannemen met het argument dat het werk door digitalisering gaat verdwijnen. Maar dat argument wordt al 25 jaar gebruikt en het werk bestaat nog steeds. In de werkcode staan afspraken over de verblijfsduur van uitzendkrachten. Wie wil kan na deze periode in vaste dienst komen als het werk er nog is. En dat is wat de meeste uitzendkrachten ook willen."

De afspraken worden binnen drie jaar verwerkt in de cao’s van de vijf financiële instellingen, waar in totaal  24.000 medewerkers werken. Het is de ambitie van de partijen dat meer organisaties in de financiële sector dit voorbeeld gaan volgen. Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels afgelopen maandag uitgesproken dat zij de code ook willen gaan opnemen in de cao Verzekeringsbedrijven.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Een bank mag een nieuwe hypotheekakte verlangen wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht, zo blijkt uit de bindende...

Nieuw platform pensioenadministratie voor hele sector

Nieuw platform pensioenadministratie voor hele sector

Een consortium bestaand uit Achmea, Pensioenfonds PGB en ICT-dienstverlener CGI gaat een nieuw platform voor pensioenadministratie opzetten. Dit platform is gebaseerd...

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Nationale-Nederlanden Schade heeft terecht een claim op een kostbaarhedenverzekering afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat er sprake is van een plotselinge,...

Financiële instellingen van start met pilot Inkomensbepaling Pensioen

Financiële instellingen van start met pilot Inkomensbepaling Pensioen

In navolging van de Inkomensbepaling Loondienst starten ING, ABN Amro, Aegon, Florius, Rabobank, De Hypotheker, NHG en HDN gedurende drie maanden een pilot met de...

Leden FNV geven groen licht voor pensioenakkoord

Leden FNV geven groen licht voor pensioenakkoord

Een ruime meerderheid van de FNV-leden heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord (64 voor, 40 tegen). Daarmee is de laatste hobbel genomen en kan...

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...

NN: elektronicaverzekering die alle mobiele apparaten dekt

NN: elektronicaverzekering die alle mobiele apparaten dekt

Nederlanders hebben geen idee wat de totale waarde is van hun mobiele elektronica. Iets meer dan de helft (54 procent) denkt voor 500 tot 3000 euro aan deze apparaten...

Nederlanders hebben weinig kennis over klimaatbestendige woning

Nederlanders hebben weinig kennis over klimaatbestendige woning

Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich weinig tot geen zorgen over hun woning door het veranderende klimaat. Toch zegt bijna 70 procent een klimaatbestendige...

CNV-achterban akkoord met uitwerking pensioendeal

CNV-achterban akkoord met uitwerking pensioendeal

De achterban van het CNV is akkoord met de uitwerking van de pensioendeal. Een vertegenwoordiging van de kwart miljoen CNV-leden heeft ingestemd. . "We behouden...

NN sluit partnership met MKB-Nederland

NN sluit partnership met MKB-Nederland

Nationale-Nederlanden is een partnership aangegaan met MKB-Nederland. Het partnership moet ondernemers en hun medewerkers helpen om vitaal, betrokken, veilig en...