Val voorover van toiletpot geen ongeval

Kantoor Kifid

Ook de Kifid Commissie van Beroep vindt dat voorover van de toiletpot vallen geen ongeval is in de zin van polisvoorwaarden. De CvB neemt de eerdere beslissing van de Geschillencommissie over (uitspraak CvB 2020-035).

Een vrouw (67), slecht ter been na een heupoperatie, valt voorover van de toiletpot en wordt dood gevonden. Haar zoon meent dat sprake is van een ongeval en claimt op de ongevallenpolis van Bovemij. De verzekeraar weigert uit te keren omdat sprake zou zijn van een natuurlijke dood.

De CvB: "Uit de verklaringen van [naam forensisch patholoog]van 5 december 2019, de brief van [naam forensisch patholoog]en [naam forensisch adviseur]van 1 april 2020 en de verklaring van [naam arts]blijkt dat in het voordeel van Consument ten hoogste kan worden gezegd dat de doodsoorzaak niet vaststaat. Daarmee is, anders dan Consument kennelijk meent, niet aangetoond dat Verzekerde is overleden ten gevolge van letsel dat zij heeft opgelopen door een val. Dit is evenmin aannemelijk geworden. Er kan immers alleen worden gezegd dat de forensisch arts op basis van zijn waarnemingen heeft verklaard, en volgens de Handreiking en Richtlijn ervan overtuigd moet zijn geweest, dat sprake was van een natuurlijk overlijden en niet van een overlijden als gevolg van een ongeval, en dat de deskundigen die Consument heeft geraadpleegd, achteraf concluderen dat dit op basis van deze waarnemingen niet met zekerheid kan worden aangenomen. Er is dus geen bewijs dat Verzekerde is overleden ten gevolge van letsel dat zij heeft opgelopen door een val, en ook geen begin van bewijs daarvoor. Onder deze omstandigheden kan het Consument ook niet baten, indien in een geval als dit aan het bewijs geen al te zware eisen mogen worden gesteld."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

De hoogte van de provisie is medebepalend voor je doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met je klanten dus in lijn is met de aard...

Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

(Kifid-uitspraak GC 2021-0009) Consument heeft een opdracht tot dienstverlening ondertekend ten behoeve van de dienstverlening van de Adviseur (Financieel Fit Servicecenter)....

Risico stijging aflossingsvergoeding na sluiten vaststellingsovereenkomst voor rekening consument

Risico stijging aflossingsvergoeding na sluiten vaststellingsovereenkomst voor rekening consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0013) Consument heeft op 3 oktober 2019 ter zitting bij Kifid een vaststellingsovereenkomst gesloten met de adviseur (Stalenhoef) met als...

Kifid sluit Klachtenloket Rentederivaten MKB

Kifid sluit Klachtenloket Rentederivaten MKB

Kifid sluit per 15 januari 2021 op verzoek van DNB het tijdelijke loket Rentederivaten MKB. Eind december 2020 heeft Kifid de laatste nog in behandeling zijnde klacht...

Klager loopt blowtje bij Kifid…

Klager loopt blowtje bij Kifid…

(Kifid-uitspraak GC 2020-1098) Nh1816 weigert volgens Kifid terecht uit te keren aan een klant die een hennepkwekerij in zijn woning had aangelegd. De Geschillencommissie...

Claim onbewoonbaar verklaard...

Claim onbewoonbaar verklaard...

De verzekeraar hoefde er niet op te wijzen dat hij bij eventuele schade aan de onbewoonde woning zou uitkeren op basis van de verkoopwaarde. Aldus Kifid in uitspraak...

Consument moet mondelinge toezegging adviseur bewijzen

Consument moet mondelinge toezegging adviseur bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2020-1087) In verband met de aankoop van een woning heeft consument een gesprek gevoerd met de adviseur en de opdracht tot diensterlening (OTD)...

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

(Kifid-uitspraak GC 2020-1088) Consument stelt dat adviseur niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn overlijdensrisicoverzekering een kortere looptijd...

Onverwachte coronakosten niet gedekt op reispolis

Onverwachte coronakosten niet gedekt op reispolis

(Kifid-uitspraak GC 2020-1086) Consument heeft een beroep gedaan op zijn reisverzekering van Interpolis (Achmea) voor de kosten (niet genoemd in de uitspraak) die...

Gasleiding doorgeslepen, verzekeraar moet van Kifid betalen

Gasleiding doorgeslepen, verzekeraar moet van Kifid betalen

(Kifid-uitspraak GC 2020-1085) De zoon van consument heeft bij de buurman een gasleiding doorgeslepen. Liander heeft de gasleiding gerepareerd en de factuur op naam...