Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Overstroming via Pixabay

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door de watersnood getroffen ondernemers.

Prevoo: “’Onder de verzekeraars is een aantal beursfondsen: de zogenaamde exotische polissen. Ondernemers waren in de veronderstelling dat ze goed verzekerd waren bij deze bedrijven.’ Prevoo kijkt op zijn telefoon en citeert een van de websites: Slimme oplossingen, vlotte aanpak, optimale polissen. Dat wil toch iedereen? Maar nu de klanten aankloppen voor vergoeding van de schade, zijn ze er niet. Houdoe en bedankt en prettige wedstrijd: uw polis dekt deze schade niet. Ik vind het een schande dat zoiets kan in Nederland. De AFM zou dit soort polissen moeten verbieden.'’’

Prevoo noemt onder andere Lloyd’s.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Niels Kuiper - HypotheekContact 27 september 2021

Misschien even verder kijken dan alleen de premie? Dan is een verbod niet nodig.

Meer over
Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Een nieuwe klimaatstresstest door DNB leert dat financiële instellingen via hun vastgoedblootstellingen fors geraakt kunnen worden door overstromingen, vooral...

Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Tot nu toe zijn na de watersnood in Limburg 1.135 Wts-meldingen ontvangen. Volgens minister Grapperhaus “staan de schade-experts gereed om na inwerkingtreding...

Watersnood Limburg: APC Holland biedt toch dekking

Watersnood Limburg: APC Holland biedt toch dekking

APC Holland handelt materiele schade van ondernemers door de watersnood in Limburg af alsof zij toch verzekerd waren op dit onderdeel. CEO Paul Röthengatter:...

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast...

Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen...

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekeraars zetten alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. De eerste schades zijn al afgewikkeld en...

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Sinds maandag is het mogelijk om schade naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft...

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars tot nu toe 12.658 schademeldingen hebben ontvangen als gevolg...

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Lilian Ploumen (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat Lloyd’s overstromingsschade van ondernemers in Limburg niet zou willen...

VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

Vereniging Eigen Huis pleit voor een ruimhartige vergoeding van de overstromingsschade voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. VEH: "Verzekeraars en overheid...