Van dwang geen sprake

Spanje stad via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1112) Door omstandigheden moest de consument langer in Spanje blijven dan de periode waarvoor de verzekering dekking bood. Dit heeft er in eerste instantie toe geleid dat de duur van de dekking is verlengd. En vervolgens dat een nieuwe kortlopende reisverzekering tot stand is gekomen. Nadien heeft de consument zich op het standpunt gesteld dat zij gedwongen is de verzekering te verlengen en vervolgens een nieuwe verzekering te sluiten en dat zij verkeerd is voorgelicht. De verzekeraar heeft hier onderbouwd verweer tegen gevoerd. Onder toepassing van de bewijslastverdeling zoals opgenomen in artikel 150 van het Wetboek van Rechtsvordering is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument haar stellingen onvoldoende onderbouwd heeft. De vorderingen worden afgewezen.

Tijdens een vakantie in Spanje zijn de consument en haar echtgenoot overvallen, als gevolg waarvan de echtgenoot van de consument in het ziekenhuis terechtkwam. In verband met de afwikkeling van de letselschadeclaim die hiervan het gevolg was en de daarmee gepaard gaande gerechtelijke procedure moesten de consument en haar echtgenoot noodgedwongen in Spanje blijven.

De commissie: “Op grond van artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldt als uitgangspunt dat de partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten haar stelling moet bewijzen. In dit geval is het noodzakelijk dat de consument aantoont dat van dwang en/of onjuiste voorlichting sprake is geweest. De enkele verklaring daartoe van de consument (of haar echtgenoot) is onvoldoende.

“Daar komt bij dat de verzekeraar gespreknotities heeft overgelegd van de telefoongesprekken die met de consument zijn gevoerd rondom het verlengen en sluiten van de verzekeringen. Een beeld dat van enige vorm van dwang sprake zou zijn geweest, volgt hieruit niet. In dit kader merkt de commissie op dat uit de telefoonnotitie met betrekking tot het sluiten van de kortlopende reisverzekering juist volgt dat de consument hier eerst over na wil denken. De dag erna belt de consument zelf terug naar de verzekeraar om de kortlopende reisverzekering te sluiten, hetgeen een contra-indicatie vormt voor de stelling van de consument dat van dwang sprake zou zijn geweest.

“Datzelfde geldt voor de stelling van de consument dat zij verkeerd zou zijn voorgelicht. Ook dit kan de commissie niet uit de overgelegde gespreksnotities afleiden.”

Reactie toevoegen

 
MoneyView: "Assurantiebelasting op reisverzekeringen ratjetoe"

MoneyView: "Assurantiebelasting op reisverzekeringen ratjetoe"

De assurantiebelasting op reisverzekeringen is in de praktijk een onnavolgbaar ratjetoe. MoneyView stelde een min of meer vergelijkbaar pakket samen met bij reisverzekeringen...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...