Van IT-beslissers weet 28 procent niet of organisatie cyberdekking heeft

Hacker 2 via Pixabay

In onderzoek door Orange Cyberdefense geeft 35 procent van de 264 ondervraagde Nederlandse IT-verantwoordelijken aan een cyberverzekering te hebben. Achtendertig procent geeft aan dat hun organisatie geen verzekering heeft. Opmerkelijk: liefst 28 procent weet niet of er een verzekering is.

Tweeëntwintig procent is ooit getroffen door ransomware. Van degenen die slachtoffer zijn geweest, “heeft negentien procent weleens betaald aan de maker. Onder organisaties die nog nooit slachtoffer zijn geweest, heerst meer bravoure. Slechts een procent denkt over te gaan tot betaling aan de maker. Drieëntwintig procent gaat zelf proberen de ransomware onschadelijk te maken en meer dan de helft (53 procent) zou dat aan een externe partij uitbesteden. Negen procent doet iets heel anders: ‘We laten het gewoon gebeuren en zetten daarna een recente back-up terug’ of ‘We lichten de politie in’.”

Datalek vaak niet gemeld

Uit het onderzoek blijkt dat ruim vier op de vijf (82 procent) respondenten in de afgelopen vier jaar te maken heeft gehad met een datalek. Orange Cyberdefense: “Dit is een schrikbarend hoog percentage als we ons bedenken dat de hoeveelheid aanvallen per jaar alleen maar toenemen.”

Van alle organisaties die te maken hebben gehad met een datalek geeft bijna de helft aan (42 procent) het intern te hebben opgelost, zonder dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En dertien procent weet niet of het gemeld is.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt zeer strenge eisen aan de registratie van datalekken. Alle datalekken moeten worden gemeld binnen 72 uur na ontdekking.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AP: 1.946 datalekmeldingen financiële dienstverlening

AP: 1.946 datalekmeldingen financiële dienstverlening

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving in 2023 meer dan 25.000 meldingen van een datalek. De meeste datalekmeldingen waren van organisaties in de sectoren...

Campagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’

Campagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’

De Rijksoverheid is de campagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ gestart. Deze campagne wil Nederlanders stimuleren tweestapsverificatie in te...

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Bedrijfsschade blijft in de beleving van Nederlandse risk management professionals de grootste zorg, volgens de de Allianz Risk Barometer. Cyberincidenten (bijvoorbeeld...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Uit een DNB-analyse komt naar voren dat 41 procent van de verzekeraars onvoldoende kan aantonen dat hun risk assessments informatiebeveiliging volwassen zijn. Dat...

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Het aantal bedrijven dat na een cyberaanval losgeld betaalt, is jaar na jaar gestegen - van tien procent in 2019 naar 54 procent in 2022, gebaseerd op een analyse...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd...

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ruim 2.000 bedrijven met minstens twee werkzame personen zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met behulp van gijzelsoftware (ransomware). Gemiddeld betaalde...

Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

Het Verbond van Verzekeraars vindt een verbod op het verzekeren van losgeldbetaling in het kader van cyberrisico’s niet effectief, zeker als dat alleen door...