Van Leeuwen Convenant

Operatiekamer via Pixabay 2

In een rechtszaak tussen een weduwe en ASR (of eigenlijk De Amersfoortse) wordt het Van Leeuwen Convenant genoemd, Wat is dat ook alweer?

Het Van Leeuwen Convenant, dat per 1 januari 2010 in werking is getreden, heeft betrekking op overlijdensrisicoverzekeringen waarvoor voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering door de aspirant-verzekerde geen gezondheidsverklaring is ingevuld, omdat dit op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) niet is toegestaan. In dat kader zijn de convenantspartijen (het Verbond van Verzekeraars, de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad en Stichting Welder) in het Van Leeuwen Convenant overeengekomen dat verzekeraars bij dergelijke overlijdensrisicoverzekeringen wel een specifieke uitsluitingsclausule mogen hanteren.

Deze uitzonderingsclausule houdt in dat – als de gezondheidstoestand van de werknemer bij aanvang van de verzekering het overlijden redelijkerwijs moest doen verwachten – de verzekeraar geen dekking biedt als de werknemer overlijdt binnen een jaar na aanvang van de verzekering. Om te toetsen of er bij overlijden van de verzekerde sprake is van antiselectie of misbruik, hebben partijen bij dit convenant afgesproken dat de verzekeraar de Toetsingscommissie inschakelt of kan inschakelen. De taak van de Toetsingscommissie is om op verzoek van de verzekeraar te onderzoeken of in het geval van overlijden binnen één jaar na afsluiting van de overlijdensrisicoverzekering, de gezondheidstoestand van de verzekerde bij het afsluiten van de verzekering zodanig was dat een overlijden binnen een periode van één jaar redelijkerwijs te verwachten was. De Toetsingscommissie baseert haar beslissing op bij de behandelend sector in te winnen medische informatie. Deze beslissing is bindend voor de verzekeraar."

In dit geval oordeelde de Toetsingscommissie dat overlijden van de man binnen één jaar na afsluiten de polis te verwachten was. Zijn weduwe vecht dit oordeel aan. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nader deksundigenbericht gelast.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Internetconsultatie schone lei-beleid ex-kankerpatiënten bij ORV

Internetconsultatie schone lei-beleid ex-kankerpatiënten bij ORV

Minister Hoekstra is de internetconsultatie gestart van de AMvB volgens welke ex-kankerpatiënten na het verstrijken van een bepaalde termijn bij een ORV-aanvraag...

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

De afname van het aantal ORV’s (en arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen) is zorgelijk, meent De Hypotheekshop. De adviesketen juicht het dan ook...

Aegon Nederland stopt met individuele levensverzekeringen

Aegon Nederland stopt met individuele levensverzekeringen

Aegon Nederland stopt met de verkoop van individuele levensverzekeringen, waaronder de overlijdensrisicoverzekering. Daarvoor in de plaats gaat Aegon exclusief de...

De Hoop past schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten per direct toe

De Hoop past schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten per direct toe

De Hoop past het vorige week aangekondigde schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten per direct toe. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: "Als uit...

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering hoeven ex-kankerpatiënten niet meer te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld als...

Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Adfiz vindt het luiden van de noodklok over een daling van bijverbanden bij de hypotheek voorbarig. Adfiz: "Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht...

Nieuwe deelnemers ORV-Op-Maat Independer

Nieuwe deelnemers ORV-Op-Maat Independer

Met de toetreding van Onderlinge ’s-Gravenhage en Scildon nemen nu vijf verzekeraars deel aan het initiatief Overlijdensrisicoverzekering Op Maat van Independer....

Zoeken naar antwoorden op daling bijverbanden hypotheek

Zoeken naar antwoorden op daling bijverbanden hypotheek

BNP Paribas Cardif, Scildon en Bureau DFO hebben in een tweetal bijeenkomsten met een aantal stakeholders gesproken over de verminderde aandacht die adviseurs Hypothecair...

Callas en Credit Life introduceren ORV met systeem voor medische acceptatie: MyCreditLife

Callas en Credit Life introduceren ORV met systeem voor medische acceptatie: MyCreditLife

De nieuwe Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld aan een medisch traject dat grotendeels geautomatiseerd is en een versnelde doorlooptijd heeft....

Scildon Hypotheek ORV open voor alle hypothecaire situaties

Scildon Hypotheek ORV open voor alle hypothecaire situaties

Scildon heeft haar Hypotheek ORV opengesteld  voor alle hypothecaire situaties. Aanvankelijk was dezeoverlijdensrisicoverzekering alleen beschikbaar in het...