Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag

Euro's via Pixabay 2018

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen worden komend jaar gecompenseerd door hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting. 

De zelfstandigenaftrek daalt in zeven stappen van 360 euro, een stap van 390 euro en acht stappen van 110 euro 110 naar 3.240 euro in 2036.

Om zelfstandigen op korte termijn tegemoet te komen zijn compenserende maatregelen opgenomen, zoals het naar voren halen van de verhoging van de arbeidskorting uit 2022.Daarnaast daalt het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelastingten opzichte van 2020 met 0,25 procent, conform basispad. Niet alleen zelfstandigen,maar ook werknemers profiteren van deze maatregelen

Aanpassing lage tarief vennootschapsbelasting en schijven

In 2021 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen in de schijven en de tarieven. 

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5 naar vijftien procent. Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot  245.000 euro in plaats van 200.000 euro. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar 395.000 euro. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn, die door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen besmet zijn geraakt met corona,...

Stappenplan RI&E

Stappenplan RI&E

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de SER en het Verbond van Verzekeraars hebben een stappenplan RI&E opgesteld. Adviseurs kunnen het stappenplan...

Instroom in de WW afgenomen

Instroom in de WW afgenomen

Tussen maart en juli was de instroom in de WW structureel hoger dan 2019, met april als absolute uitschieter. In augustus lag de instroom in de WW weer bijna gelijk...

"Compenseer verzuimkosten personeel dat wacht op testuitslag corona"

"Compenseer verzuimkosten personeel dat wacht op testuitslag corona"

VNO-NCW meent dat werkgevers de verzuimkosten vergoed moeten krijgen van werknemers die wachten op de testuitslag corona. Beleidssecretaris Anneloes Goossens op...

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL hebben de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd. De nieuwe versie...

Wetsvoorstel AOV ZZP begin 2021

Wetsvoorstel AOV ZZP begin 2021

Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel AOV ZZP naar de Tweede Kamer te verzenden. Dat schrijft minister Koolmees in zijn begroting 2021....

Tweede bonus voor zorgmedewerkers

Tweede bonus voor zorgmedewerkers

Van zorgmedewerkers wordt het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers...

Transitievergoeding en toeslagen

Transitievergoeding en toeslagen

Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsingsinkomen en daarmee doorwerking hebben naar de toeslagen. Een transitievergoeding kwalificeert als loon...

Accountantsprotocol NOW 1

Accountantsprotocol NOW 1

Minister Koolmees publiceerde deze week het accountantsprotocol NOW 1. Accountantsverklaringen en derdenverklaringen zijn volgens de minister belangrijk met het...

Extra geld voor arbeidsmarkt en economie

Extra geld voor arbeidsmarkt en economie

Door de coronacrisis raken mensen hun baan of bedrijf kwijt en moeten zij omschakelen naar ander werk. Dat betekent dat zij nieuwe vaardigheden moeten aanleren....