VBO haalt ook in hoger beroep bakzeil tegen Funda

Rechtershamer via Pixabay

Het Gerechtshof Amsterdam maakt in hoger beroep korte metten met de grieven van VBO tegen Funda. Niet kan worden aangenomen, aldus het Hof, dat Funda c.s. (waaronder aandeelhouder NVM) misbruik maken van een economische machtspositie.

Aan de orde was de vraag of Funda c.s. misbruik hebben gemaakt van een economische machtspositie op de markt voor huizensites. De rechtbank heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Het Hof doet hetzelfde, waarbij zij onder meer stelt: "Om een antwoord te formuleren op de vraag naar het nadeel voor de concurrentie van de aan Funda c.s. verweten gedragingen is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de concurrentieparameters op de markten waarop de gestelde nadelige mededingingseffecten zich voordoen, te weten de lokale markten voor woningmakelaardij, en in de omstandigheden op die markten. Op VBO c.s. rust in dit verband de stelplicht. Die bracht mee dat VBO c.s. het hof zouden voorzien van een beschrijving van de relevante lokale markten voor woningmakelaardij, de vraag- en aanbodstructuur van die markten, de aanwezigheid van toetredingsdrempels en alle andere factoren die bij een analyse van de relevante marktomstandigheden van belang zijn. Die informatie hebben VBO c.s. in het licht van de betwisting door Funda c.s. en van het deskundigenbericht onvoldoende verstrekt."

Verder meent het Hof onder meer: "VBO c.s. hebben onvoldoende concrete feiten of omstandigheden gesteld om te kunnen aannemen dat de lagere ranking (van het VBO-aanbod, iets dat speelde tot 2015, red.) een verstoring tot gevolg heeft of kan hebben gehad van de mededinging tussen de woningmakelaars op de lokale markten voor woningmakelaardij, of dat de slotsom gerechtvaardigd is dat de aan Funda c.s. verweten gedragingen invloed hebben op de kosten, winsten, of op enig ander relevant belang van de VBO-woningmakelaars, zodat deze gedragingen die mededingingspositie kunnen aantasten."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
NVM Open Huizen Dag geannuleerd

NVM Open Huizen Dag geannuleerd

De NVM Open Huizen Dag van 28 maart gaat niet door. Aanleiding is de toename van het aantal gevallen van besmettingen met het coronavirus in Nederland.Met de huidige...

NVM zet in op verduurzamingsadvies

NVM zet in op verduurzamingsadvies

De NVM ontwikkelt de nieuwe dienst verduurzamingsadvies. Bedoeld als extra service voor klanten, maar ook als extra businessmodel voor de deelnemende makelaars.  De...

Kosten koper voor starter niet op te brengen

Kosten koper voor starter niet op te brengen

Nieuwe maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken, zo houdt de NVM het kabinet voor, moeten ook zorgen voor een betere positie van de starter. "Beschikbaarheid...

VBO neemt voortouw voor nieuw taxatiemodel

VBO neemt voortouw voor nieuw taxatiemodel

Brancheorganisatie VBO neemt het voortouw in het ontwikkelen van een nieuw model om woningen te taxeren. Het betreft een uitbreiding van het huidige taxatiemodel...

NVM koopt checks cliëntenonderzoek in

NVM koopt checks cliëntenonderzoek in

De NVM heeft bij Graydon een groot aantal checks voor zakelijk cliëntenonderzoek centraal ingekocht die de makelaarsorganisatie tegen een gereduceerd tarief...

NVM ziet meest verhitte delen woningmarkt iets afkoelen

NVM ziet meest verhitte delen woningmarkt iets afkoelen

De NVM verwacht voor 2019 een stabilisering tot lichte daling van het aantal transacties op de woningmarkt, tot min vijf procent. Daarnaast voorziet de makelaarsvereniging...

Aanscherpen hypotheeknormen zet starters nog verder op achterstand

Aanscherpen hypotheeknormen zet starters nog verder op achterstand

"Het is niet nodig en maatschappelijk ongewenst om het jongeren extra moeilijk te maken op de woningmarkt door de hypotheeknormen nog eens aan te scherpen." Dat...

“Kostenverlaging nog geen gelopen race”

“Kostenverlaging nog geen gelopen race”

Eerder deze week heeft de Tweede Kamer een motie van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer aangenomen over lagere kosten voor taxatierapporten. Volgens de NVM is de kostenlaging...

NVM tegen differentiëren overdrachtsbelasting

NVM tegen differentiëren overdrachtsbelasting

De NVM is geen voorstander van differentiatie van het overdrachtsbelastingtarief, zoals in het door de PvdA ingediende amendement op het Belastingplan 2019. Het...

NVM Online Bieden breder uitgerold

NVM Online Bieden breder uitgerold

Het 'NVM Online Bieden'-platform een tweede fase ingegaan met een landelijke uitrol bij een 40-tal deelnemende makelaarskantoren. Via de deelnemende kantoren kunnen...