VCP: "IOW moet vast onderdeel worden sociale zekerheid"

Euro's 50 via Pixabay

"De IOW moet niet stoppen, maar een vast onderdeel worden van de sociale zekerheid in Nederland." Aldus de Vakcentrale voor Professionals (VCP), die een petitie is gestart.

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen loopt per 1 januari 2024 af. Het kabinet wil de regeling niet meer verlengen.

De VCP: "De IOW is als tijdelijke regeling ingevoerd nadat de WW (Werkloosheidsuitkering) is verslechterd. De duur van de WW is toen met name voor oudere werkzoekenden fors beperkt. En dat terwijl oudere werkzoekenden nauwelijks kans hadden op een nieuwe baan. Het streven was dat de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt op termijn gelijk aan die van andere zou worden en daarmee de IOW overbodig wordt. Echter, is het nog steeds zo dat het voor grote groepen ouderen zeer lastig is weer aan de slag te komen. (...) De IOW is een ultiem vangnet voor oudere werkzoekenden die geen kans krijgen op de arbeidsmarkt. Deze uitkering is het verschil tussen je eigen huis opeten en je spaargeld opmaken of een minimale uitkering op bijstandsniveau krijgen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Theo Veling - Detairesult bakkerij 18 april 2023

Moet zeker verlengd worden. De kans dat je werk vind in vaste dienst is zeer klein.

Meer over
RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) raadt met klem af werkgevers de mogelijkheid te geven om na het eerste ziektejaar re-integratiespoor 1 af te sluiten,...

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV heeft haar kennisdocument over de verplichte AOV voor zelfstandigen geactualiseerd. Deze 2.0 versie is een update van de 1.0 versie van juni 2023. Aan...

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Minister Van Gennip is de internetconsultatie gestart van de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat alleen op basis van wat mensen...

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2023) De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt nog verlengd tot en met 31 december 2024....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 4, 2023) Het ziekteverzuim in Nederland stijgt. In 2022 kostte dat werkgevers maar liefst 27 miljard euro. Nooit...

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Minister Van Gennip van SZW is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. Het concept-wetsvoorstel...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...