VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

Overstroming via Pixabay

Vereniging Eigen Huis pleit voor een ruimhartige vergoeding van de overstromingsschade voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. VEH: "Verzekeraars en overheid moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over welke uitkering er van wie te verwachten valt en per wanneer. Het is onwaarschijnlijk dat de overheid alle schade door overstroming van de Maas zal vergoeden vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Bovendien is de dekking van verzekeraars voor overstromingsschade van kleinere rivieren verschillend geregeld. Ook hier is de vraag in hoeverre de overheid voor onderverzekerden compensatie zal bieden. Dit alles geeft veel onzekerheid bij gedupeerden. 

"De vrees bestaat dat er niet snel en adequaat zekerheid wordt gegeven aan gedupeerden. Sommigen hebben daarbij het schrikbeeld van de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen voor ogen. Om gedupeerden te ontzorgen pleiten wij ervoor dat de verzekeraars het centrale aanspreekpunt worden voor het afhandelen van alle schades. Een dergelijk model bestaat al in Spanje.

"Gedupeerden moeten eerst worden geholpen. Het is daarna aan verzekeraars om de rekening met de overheid af te handelen. Hiervoor zou een schadeprotocol moeten worden opgesteld, met afspraken tussen de verzekeringsbranche en de overheid waardoor er duidelijkheid ontstaat voor zowel gedupeerden, verzekeraars als overheden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz is in gesprek met de RVO over de Wts-vergoeding van schade aan de binnenzijde van de woning na de watersnood in Limburg. Adfiz: “Schade aan de woning...

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast...

Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen...

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekeraars zetten alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. De eerste schades zijn al afgewikkeld en...

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Sinds maandag is het mogelijk om schade naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft...

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars tot nu toe 12.658 schademeldingen hebben ontvangen als gevolg...

VEH: isolatiestandaard te snel aan energielabel toegevoegd

VEH: isolatiestandaard te snel aan energielabel toegevoegd

Energielabels vermelden sinds 1 augustus ook of woningen voldoen aan de isolatiestandaard. Een overhaaste invoering, vindt Vereniging Eigen Huis. “De isolatiestandaard...

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Lilian Ploumen (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat Lloyd’s overstromingsschade van ondernemers in Limburg niet zou willen...

NN: eerste schademeldingen overstroming Limburg afgehandeld

NN: eerste schademeldingen overstroming Limburg afgehandeld

Ruim 2000 particulieren en 500 zakelijke schademeldingen zijn sinds de overstroming van 14 juli gemeld bij Nationale-Nederlanden en de labels OHRA, ABN Amro Verzekeringen,...