Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro door handelaren

Wasmachine (gratis Pixabay)

Het kabinet zet in op een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit in het kader van de strijd tegen het witwassen. Op dit moment vallen beroeps- of bedrijfsmatige handelaren als kopers en verkopers van goederen onder de reikwijdte van de Wwft indien de betaling van de goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van 10.000 euro of meer.

Andere maatregelen die maandag door de ministers Hoekstra en Grappenhaus ter internetconsultatie zijn voorgelegd: instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, kunnen makkelijker gegevens met elkaar uitwisselen en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft kunnen informatie met elkaar delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.

De ministers over het geplande verbod: "Het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen is van groot belang, omdat hierdoor de integriteit van het financiële stelsel wordt aangetast. Bescherming van het financiële stelsel begint aan de voorkant, waar het criminelen zo moeilijk mogelijk gemaakt moet worden om illegaal verkregen vermogen binnen het financiële stelsel te brengen. Het verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren is hierop gericht."

De consultatie sluit 14 januari.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer....

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen. Dat ziet Walters...

Adviseur moet risico’s checken

Adviseur moet risico’s checken

(door Adfiz) Op 25 juli is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor...

Verscherpt cliëntenonderzoek politiek prominente personen verzwaard

Verscherpt cliëntenonderzoek politiek prominente personen verzwaard

Levensverzekeraars worden verplicht om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten ter zake van politiek prominente personen die de Nederlandse nationaliteit...

UBO-begrip verruimd

UBO-begrip verruimd

De wijziging van het UBO-begrip zal ertoe leiden dat een instelling in het kader van zijn cliëntenonderzoek meer personen dan voorheen moet identificeren als...