Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

ZZP'er laptop via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond bepleit dat de wetgever in overleg met de organisaties van zelfstandigen bekijkt hoe het keuzeproces van de doelgroep zelf verbeterd kan worden.

Het Verbond: “De inzichten die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, bieden geen grond voor de kennelijk overtuiging bij het ministerie dat experimenten met openstelling van pensioenfondsen een deel van de oplossing zijn. Uit contacten met ZZP’ers ontstaat een consistent beeld dat het kernprobleem voor hen zit in het inflexibele en illiquide karakter van klassieke pensioenopbouw. De flexibiliteit van het inkomen en/of de behoefte aan investeringskapitaal en/of generiek inzetbare buffers maken dat ZZP’ers op rationele gronden vaak kiezen voor meer liquide spaarvormen, buiten de kaders van het drie pijlersysteem. In dat perspectief is het niet te verwachten dat het openstellen van pensioenfondsen voorziet in een behoefte van de doelgroep.

“Objectief gezien is deelname aan een derde pijlerregeling passender en aantrekkelijker voor een zelfstandige dan deelname aan een pensioenfonds. De derde pijler biedt flexibeler, transparanter en doorgaans efficiënter producten, waarbij de deelnemer zelf de gewenste mate van solidariteit op het gebied van  lang en kort leven en arbeidsongeschiktheid kan bepalen. Bovendien ontbreekt bij pensioenfondsen de bescherming van de Wft. Die verplicht aanbieders van financiële producten om vooraf vast te stellen of de producten die zij aanbieden veilig, efficiënt, nuttig en duidelijk zijn.

“Het lijkt ons dan ook niet te rechtvaardigen dat de wetgever meewerkt aan experimenten waarbij zelfstandigen met zachte hand richting de voor hen minst aantrekkelijke en minst passende pensioenregeling gedirigeerd worden.

“Ook voor verplichtgestelde fondsen is het experimenteren niet vrij van risico. Zoals bekend vormt de verplichtstelling een inbreuk op het Europese mededingingsrecht. Er zijn daarom regels gesteld rondom taakafbakening en domeineis. Deze dienen niet ter bescherming van private aanbieders, maar ter bescherming van de verplichtstelling. Met de ambitie om klanten (ZZP’ers) te bedienen buiten de arbeidsvoorwaardelijke sfeer, begeven verplichtgestelde fondsen zich de facto op de markt voor individuele financiële producten. Dat staat op gespannen voet met de taakafbakening en kan daarom gevolgen hebben voor de houdbaarheid van de verplichtstelling.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Robbert van Woerden - Themis Pensioen Professionals 12 mei 2022

Goed dat het Verbond dit inbrengt. Experimenten om ZZP-ers te strikken voor vrijwillige voortzetting van hun regeling bij het pensioenfonds zijn al mislukt. Als een Wft-advseur aan tafel zit met een ZZP-er kan ik me niet voorstellen dat hij het inflexibele pensioenfonds gaat adviseren. Sterker nog: ik denk dat menig adviseur zou vinden dat een AFM-boete voor die adviseur op zijn plaats is. Kortom: een niet passend product. Zonde dat geld wordt uitgegeven aan deze experimenten.

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Meer flexwerkers met uitzicht op vaste baan

Meer flexwerkers met uitzicht op vaste baan

In het vierde kwartaal van 2022 hadden 2,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 64.000 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder....

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen over beloning en arbeidsvoorwaarden zonder de concurrentieregels te overtreden. Naar aanleiding van aangepaste Europese...

Minder dan kwart zzp'ers heeft AOV

Minder dan kwart zzp'ers heeft AOV

Niet meer kunnen werken en wegvallen klanten en wanbetaling. Dat zijn de grootste risico’s waar zzp’ers wakker van liggen, aldus Allianz-onderzoek. Allianz:...

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

SharePeople heeft SharePeople Lang gelanceerd, waarbij zzp’ers het risico op arbeidsongeschiktheid onderling opvangen tot aan de AOW-leeftijd. SharePeople...

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Er lijkt sprake te zijn, aldus onderzoek in opdracht van Brand New Day, van een tweedeling in de groep zelfstandigen en ondernemers als het om hun pensioenvoorziening...

Werkenden die niet deelnemen aan pensioenfonds bouwen privé ook weinig pensioen op

Werkenden die niet deelnemen aan pensioenfonds bouwen privé ook weinig pensioen op

Een substantieel deel van de Nederlandse werknemers en zelfstandigen bouwt meerdere jaren achter elkaar geen tweede pijlerpensioen op. Zij compenseren dat ook niet...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...