Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

ZZP'er laptop via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond bepleit dat de wetgever in overleg met de organisaties van zelfstandigen bekijkt hoe het keuzeproces van de doelgroep zelf verbeterd kan worden.

Het Verbond: “De inzichten die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, bieden geen grond voor de kennelijk overtuiging bij het ministerie dat experimenten met openstelling van pensioenfondsen een deel van de oplossing zijn. Uit contacten met ZZP’ers ontstaat een consistent beeld dat het kernprobleem voor hen zit in het inflexibele en illiquide karakter van klassieke pensioenopbouw. De flexibiliteit van het inkomen en/of de behoefte aan investeringskapitaal en/of generiek inzetbare buffers maken dat ZZP’ers op rationele gronden vaak kiezen voor meer liquide spaarvormen, buiten de kaders van het drie pijlersysteem. In dat perspectief is het niet te verwachten dat het openstellen van pensioenfondsen voorziet in een behoefte van de doelgroep.

“Objectief gezien is deelname aan een derde pijlerregeling passender en aantrekkelijker voor een zelfstandige dan deelname aan een pensioenfonds. De derde pijler biedt flexibeler, transparanter en doorgaans efficiënter producten, waarbij de deelnemer zelf de gewenste mate van solidariteit op het gebied van  lang en kort leven en arbeidsongeschiktheid kan bepalen. Bovendien ontbreekt bij pensioenfondsen de bescherming van de Wft. Die verplicht aanbieders van financiële producten om vooraf vast te stellen of de producten die zij aanbieden veilig, efficiënt, nuttig en duidelijk zijn.

“Het lijkt ons dan ook niet te rechtvaardigen dat de wetgever meewerkt aan experimenten waarbij zelfstandigen met zachte hand richting de voor hen minst aantrekkelijke en minst passende pensioenregeling gedirigeerd worden.

“Ook voor verplichtgestelde fondsen is het experimenteren niet vrij van risico. Zoals bekend vormt de verplichtstelling een inbreuk op het Europese mededingingsrecht. Er zijn daarom regels gesteld rondom taakafbakening en domeineis. Deze dienen niet ter bescherming van private aanbieders, maar ter bescherming van de verplichtstelling. Met de ambitie om klanten (ZZP’ers) te bedienen buiten de arbeidsvoorwaardelijke sfeer, begeven verplichtgestelde fondsen zich de facto op de markt voor individuele financiële producten. Dat staat op gespannen voet met de taakafbakening en kan daarom gevolgen hebben voor de houdbaarheid van de verplichtstelling.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Robbert van Woerden - Themis Pensioen Professionals 12 mei 2022

Goed dat het Verbond dit inbrengt. Experimenten om ZZP-ers te strikken voor vrijwillige voortzetting van hun regeling bij het pensioenfonds zijn al mislukt. Als een Wft-advseur aan tafel zit met een ZZP-er kan ik me niet voorstellen dat hij het inflexibele pensioenfonds gaat adviseren. Sterker nog: ik denk dat menig adviseur zou vinden dat een AFM-boete voor die adviseur op zijn plaats is. Kortom: een niet passend product. Zonde dat geld wordt uitgegeven aan deze experimenten.

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen

Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen

Of en op welke manier zzp’ers hun pensioen regelen, blijkt sterk afhankelijk van hun besteedbaar inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.600...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Meer flexwerkers met uitzicht op vaste baan

Meer flexwerkers met uitzicht op vaste baan

In het vierde kwartaal van 2022 hadden 2,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 64.000 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder....

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen over beloning en arbeidsvoorwaarden zonder de concurrentieregels te overtreden. Naar aanleiding van aangepaste Europese...

Minder dan kwart zzp'ers heeft AOV

Minder dan kwart zzp'ers heeft AOV

Niet meer kunnen werken en wegvallen klanten en wanbetaling. Dat zijn de grootste risico’s waar zzp’ers wakker van liggen, aldus Allianz-onderzoek. Allianz:...

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

SharePeople heeft SharePeople Lang gelanceerd, waarbij zzp’ers het risico op arbeidsongeschiktheid onderling opvangen tot aan de AOW-leeftijd. SharePeople...

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Pensioentweedeling onder zzp’ers: ‘onwetenden’ versus ’boven op de bal’

Er lijkt sprake te zijn, aldus onderzoek in opdracht van Brand New Day, van een tweedeling in de groep zelfstandigen en ondernemers als het om hun pensioenvoorziening...