Verbond en Hart advocaten geven duiding bij Kifid-uitspraken

Kantoor Kifid

Om verzekeringsprofessionals te voorzien van duiding bij de meest belangrijke Kifid-uitspraken in 2022, hebben het Verbond van Verzekeraars en Hart advocaten het college ‘Duiding actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector’ ontwikkeld. De eerste editie is op 28 november.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de nazorgverplichtingen, de zorgplicht van tussenpersonen en de informatieplicht die rust op een verzekeraar. "We behandelen vier tot zes uitspraken. We geven eerst de feiten weer, dan de overwegingen van het Kifid en tot slot per uitspraak tips voor in de praktijk. Dat kunnen tips zijn over transparante communicatie met klanten, omgaan met persoonsgegevens of over hoe vrij je bent om bepaald beleid uit te voeren of te wijzigen.”

In 2023 wordt dit format omgezet naar een collegereeks.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 18 juli 2022

Waar bemoeien ze zich mee? Gaat de aftakeling van het intermediair niet snel genoeg? Lijkt op het zoveelste offensief om het intermediair te dwarsbomen. Met veel geld veel aandacht geven aan enkele incidenten. Tips voor de praktijk kunnen we zelf wel bedenken. Het is ons bedrijfsmodel en ons verdienmodel. Blij daar van af! Stel dat wij de "incidenten" van verzekeraars breed gaan uitmeten. Dan kunnen ze de tent wel dicht doen. Mijn advies? Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...