Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

'Samen Vooruit'. Dat was het thema van de tweejaarlijkse NVGA Marktmiddag Volmachten, die dit jaar samen met het Verbond van Verzekeraars werd georganiseerd in het Louwman Museum in Den Haag. Hoewel NVGA en Verbond het over tal van volmachtzaken het langdurig volstrekt oneens zijn geweest (en nog zijn), stonden NVGA-voorzitter Ron Gardenier en Verbondsdirecteur Richard Weurding nu gezamenlijk op het podium om de eendracht richting toekomst te benadrukken. Het Deltaplan Volmacht dat in de zomer van start gaat, moet hier concreet invulling aan gaan geven, zo bleek uit een dialoog onder leiding van Henri Drost (Oostdam & Partners).

Volgens Weurding is een Deltaplan noodzakelijk. Niet omdat het water al aan de lippen staat. Wel om gezamenlijk de enorme uitdagingen op te pakken, zoals duurzaamheid (en daar valt ook winstgevendheid onder), ethiek, innovatie, klantgerichtheid en het toezicht. Ook volgens Gardenier is het moment nu ideaal om het Deltaplan gezamenlijk uit te gaan voeren. "We moeten met elkaar komen tot een duurzaam volmachtkanaal. We zijn er nog niet, maar we kunnen deze wedstrijd alleen samen winnen. Vrijdag tekenen we de letter of intent, een historisch moment."

Het gezamenlijke optreden komt na positions papers van NVGA (april 2018) en het Verbond (eind 2018). Vaak zijn juist de verschillen benadrukt, maar volgens Gardenier en Weurding kan de volmachtsector zich beter focussen op de overeenkomsten, juist omdat deze er ook voldoende zijn. Deze overeenkomsten komen terecht in het Deltaplan."

Weurding: "We spreken van een Deltaplan, juist om de urgentie te benadrukken om de uitdagingen in de ogen te zien en samen aan te gaan. Daarbij mogen stevige discussies worden gevoerd, want zonder wrijving is er geen glans."

Ook Gardenier benadrukte dat er stevige discussies worden gevoerd, onder andere over de avg. "Uiteindelijk zijn we allemaal samenwerkingsverantwoordelijk. We werken momenteel aan een dataprotocol - wie doet wat op welk moment - en zijn het er uiteraard over eens dat alles staat of valt met datakwaliteit. Dit mag het speerpunt worden genoemd van het Deltaplan."

Ook zijn er discussies over het rendement. De NVGA spreekt van zwarte cijfers in het volmachtkanaal, het Verbond van rode. Dat heeft te maken met definities en met transparantie van presentatie. "Waar het echter om gaat is dat we moeten werken aan duurzame winstgevendheid", aldus Weurding.

Heet hangijzer is al jarenlang de beloning. Volgens Weurding zal het Verbond zich nooit uitspreken over afspraken tussen volmachtgevers en gevolmachtigden. "Wel buigen we ons over het kader. Wij zijn voorstander van een beloning waarin de klantwaarde veel meer tot uitdrukking komt en waar het niet alleen meer om volume gaat."

De NVGA pleit voor meer individuele beloningsafspraken. Gardenier: "Ons beloningsvoorstel kent drie pijlers (processen, dienstverlening en rendement), zoals aangegeven in ons position paper. Dat maakt dat de beloning breed verankerd is. Ik geloof dat we erin zullen slagen elkaar ook in dit dossier te vinden. We moeten naar een model waarin we niet alleen samen kunnen winnen, maar ook samen kunnen verliezen."

Beloning

Tijdens de paneldiscussie met gevolmachtigden en verzekeraars werd nog maar eens duidelijk dat de behoefte aan samenwerking groot is, maar dat er ook nog veel oud zeer is. Zo liet Voogd & Voogd-directeur Michael de Nijs aan de verzekeraars Adèle Jeuken (Volmachtdirecteur ASR), Maurice Wagenaar (Volmachtmanager Nationale-Nederlanden) en Jaap de Louw (volmachtdirecteur Avéro Achmea) weten de manier waarop de eenzijdige verlaging van de beloning er doorheen is gedrukt niet op prijs te stellen. "We willen graag onderdeel zijn om aan oplossingen te werken die goed zijn voor alle partijen. Daar hoort ook bij dat we over dergelijke belangrijke zaken niet alleen goed worden geïnformeerd, wat nu niet is gebeurd, maar dat we ook als volwaardig gesprekspartner worden beschouwd."

De verzekeraars benadrukten juist altijd open te staan voor een constructieve en respectvolle dialoog over oplossingsrichtingen en over een constructieve samenwerking, maar zeiden ook dat beslissingen soms  eenzijdig genomen dienen te worden, juist in het belang van het volmachtkanaal als geheel.

Wordt dus vervolgd. Er is overduidelijk een hunkering naar verdergaande samenwerking, maar er zijn wel  stevige bruggen nodig om de diepe kloven hier en daar te overbruggen.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid

Verbond: aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid (7 t/m 11 oktober) reikt het Verbond van Verzekeraars de Koploper Toegankelijkheid aan één van zijn leden uit....

E-skates verboden op openbare weg

E-skates verboden op openbare weg

In tegenstelling tot in andere landen zijn e-skates in Nederland verboden op de openbare weg en ook niet verzekerd. "Mensen die in het buitenland een e-skate kopen...

Verbond ontwikkelt ethisch kader Big Data

Verbond ontwikkelt ethisch kader Big Data

Het Verbond van Verzekeraars gaat na de zomer aan de slag met het ontwikkelen van een zogeheten ethisch kader dat moet leiden tot richtlijnen voor de sector wat...

Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Voor kleine en middelgrote verzekeraars met een premie-inkomen tussen de tien en vijftig miljoen euro moeten de nalevings-, en rapportagelasten binnen het Europese...

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Zo'n vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële...

Grote impact zware stormen op schadeverzekeraars

Grote impact zware stormen op schadeverzekeraars

Twee zware stormen op 3 en 18 januari vorig jaar hebben een forse impact gehad op Nederlandse schadeverzekeraars en levensverzekeraars hadden in 2018 te maken met...