Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

'Samen Vooruit'. Dat was het thema van de tweejaarlijkse NVGA Marktmiddag Volmachten, die dit jaar samen met het Verbond van Verzekeraars werd georganiseerd in het Louwman Museum in Den Haag. Hoewel NVGA en Verbond het over tal van volmachtzaken het langdurig volstrekt oneens zijn geweest (en nog zijn), stonden NVGA-voorzitter Ron Gardenier en Verbondsdirecteur Richard Weurding nu gezamenlijk op het podium om de eendracht richting toekomst te benadrukken. Het Deltaplan Volmacht dat in de zomer van start gaat, moet hier concreet invulling aan gaan geven, zo bleek uit een dialoog onder leiding van Henri Drost (Oostdam & Partners).

Volgens Weurding is een Deltaplan noodzakelijk. Niet omdat het water al aan de lippen staat. Wel om gezamenlijk de enorme uitdagingen op te pakken, zoals duurzaamheid (en daar valt ook winstgevendheid onder), ethiek, innovatie, klantgerichtheid en het toezicht. Ook volgens Gardenier is het moment nu ideaal om het Deltaplan gezamenlijk uit te gaan voeren. "We moeten met elkaar komen tot een duurzaam volmachtkanaal. We zijn er nog niet, maar we kunnen deze wedstrijd alleen samen winnen. Vrijdag tekenen we de letter of intent, een historisch moment."

Het gezamenlijke optreden komt na positions papers van NVGA (april 2018) en het Verbond (eind 2018). Vaak zijn juist de verschillen benadrukt, maar volgens Gardenier en Weurding kan de volmachtsector zich beter focussen op de overeenkomsten, juist omdat deze er ook voldoende zijn. Deze overeenkomsten komen terecht in het Deltaplan."

Weurding: "We spreken van een Deltaplan, juist om de urgentie te benadrukken om de uitdagingen in de ogen te zien en samen aan te gaan. Daarbij mogen stevige discussies worden gevoerd, want zonder wrijving is er geen glans."

Ook Gardenier benadrukte dat er stevige discussies worden gevoerd, onder andere over de avg. "Uiteindelijk zijn we allemaal samenwerkingsverantwoordelijk. We werken momenteel aan een dataprotocol - wie doet wat op welk moment - en zijn het er uiteraard over eens dat alles staat of valt met datakwaliteit. Dit mag het speerpunt worden genoemd van het Deltaplan."

Ook zijn er discussies over het rendement. De NVGA spreekt van zwarte cijfers in het volmachtkanaal, het Verbond van rode. Dat heeft te maken met definities en met transparantie van presentatie. "Waar het echter om gaat is dat we moeten werken aan duurzame winstgevendheid", aldus Weurding.

Heet hangijzer is al jarenlang de beloning. Volgens Weurding zal het Verbond zich nooit uitspreken over afspraken tussen volmachtgevers en gevolmachtigden. "Wel buigen we ons over het kader. Wij zijn voorstander van een beloning waarin de klantwaarde veel meer tot uitdrukking komt en waar het niet alleen meer om volume gaat."

De NVGA pleit voor meer individuele beloningsafspraken. Gardenier: "Ons beloningsvoorstel kent drie pijlers (processen, dienstverlening en rendement), zoals aangegeven in ons position paper. Dat maakt dat de beloning breed verankerd is. Ik geloof dat we erin zullen slagen elkaar ook in dit dossier te vinden. We moeten naar een model waarin we niet alleen samen kunnen winnen, maar ook samen kunnen verliezen."

Beloning

Tijdens de paneldiscussie met gevolmachtigden en verzekeraars werd nog maar eens duidelijk dat de behoefte aan samenwerking groot is, maar dat er ook nog veel oud zeer is. Zo liet Voogd & Voogd-directeur Michael de Nijs aan de verzekeraars Adèle Jeuken (Volmachtdirecteur ASR), Maurice Wagenaar (Volmachtmanager Nationale-Nederlanden) en Jaap de Louw (volmachtdirecteur Avéro Achmea) weten de manier waarop de eenzijdige verlaging van de beloning er doorheen is gedrukt niet op prijs te stellen. "We willen graag onderdeel zijn om aan oplossingen te werken die goed zijn voor alle partijen. Daar hoort ook bij dat we over dergelijke belangrijke zaken niet alleen goed worden geïnformeerd, wat nu niet is gebeurd, maar dat we ook als volwaardig gesprekspartner worden beschouwd."

De verzekeraars benadrukten juist altijd open te staan voor een constructieve en respectvolle dialoog over oplossingsrichtingen en over een constructieve samenwerking, maar zeiden ook dat beslissingen soms  eenzijdig genomen dienen te worden, juist in het belang van het volmachtkanaal als geheel.

Wordt dus vervolgd. Er is overduidelijk een hunkering naar verdergaande samenwerking, maar er zijn wel  stevige bruggen nodig om de diepe kloven hier en daar te overbruggen.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Persoonlijk contact en interactie

Persoonlijk contact en interactie

Voor de nieuwe artikelenreeks ‘Volmachtbedrijf centraal’ in VVP wordt een ‘voorbeeldkantoor’ uitgelicht, waarmee een nvgabestuurslid een...

Verbond publiceert handreiking bij betalingsproblemen

Verbond publiceert handreiking bij betalingsproblemen

Het Verbond van Verzekeraars en Wijzer in geldzaken hebben een handreiking ontwikkeld om tijdens de coronacrisis klanten met geldproblemen te helpen. Het Verbond...

COR daalt in volmachtmarkt onder honderd procent

COR daalt in volmachtmarkt onder honderd procent

De  Combined Operating Ratio (COR) in de volmachtmarkt voor schadeverzekeringen is voor het eerst sinds 2015 onder de 100 procent uitgekomen, een daling in...

Verbond doneert 2,5 miljoen euro aan stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Verbond doneert 2,5 miljoen euro aan stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Het Verbond van Verzekeraars doneert 2,5 miljoen euro aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Ook gaat het Verbond een partnership aan met de Stichting. Met...

Verbond: zorgen om stilvallen economie

Verbond: zorgen om stilvallen economie

Het Verbond van Verzekeraars hoopt dat het lukt de economie meet beleid snel weer op te starten. Algemeen directeur Richard Weurding in een video op de Verbondssite:...

Aspirant-lidmaatschap Verbond voor Lemonade en Rhion

Aspirant-lidmaatschap Verbond voor Lemonade en Rhion

Het bestuur van het Verbond van Verzekeraars heeft het aspirant-lidmaatschap toegekend aan Lemonade Insurance NV en Rhion Versicherung AG. Op 2 april 2020 is Lemonade...

Verbond verbindt leden en partners via Serviceplatform Corona

Verbond verbindt leden en partners via Serviceplatform Corona

Met het nieuwe Serviceplatform Corona biedt het Verbond van Verzekeraars zijn leden toegang tot een groot netwerk van specialisten om samen te werken aan oplossingen...

Tulp Assist Insurance lid Verbond

Tulp Assist Insurance lid Verbond

Het Verbondsbestuur heeft in zijn laatste vergadering het lidmaatschap toegekend aan Tulip Assist Insurance Limited. Tulip Assist Insurance Limited wordt in Nederland...

Coronavirus: verzekeraars helpen bij ophalen gestrande reizigers

Coronavirus: verzekeraars helpen bij ophalen gestrande reizigers

Nederlandse reizigers in het buitenland die door de coronacrisis niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden daarbij gesteund door het ministerie...

Coronavirus: Adfiz en Verbond pakken nieuwe vraagstukken op

Coronavirus: Adfiz en Verbond pakken nieuwe vraagstukken op

Adfiz gaat nieuwe vraagstukken over verzekeren en financiën die ontstaan door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus verzamelen en voorleggen aan...