Verbond: "Maak Nederland klimaatweerbaar"

Richard Weurding 2018

Het kabinet heeft volgens het Verbond van Verzekeraars een belangrijke drempel weggenomen voor agrariërs die zich willen verzekeren tegen de gevolgen van extreem weer door de assurantiebelasting op de 'Brede Weersverzekering' (21 procent) te schrappen.

Maar "nog belangrijker is het nemen van maatregelen gericht op het voorkomen van klimaatschade bij burgers en (boeren)bedrijven. Een fors deel van de beschikbare middelen voor investeringen moet daarom gebruikt worden om Nederland klimaatweerbaar te maken".

"Als we niets doen loopt de schade op jaarbasis in de honderden miljoenen euro’s. We moeten dus veel werk maken van preventie en adaptatie, zoals maatregelen in de sfeer van waterbeheer en stedenbouw”, aldus algemeen directeur Richard Weurding in een reactie op de Miljoenennota.
.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering hoeven ex-kankerpatiënten niet meer te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld als...

Brede weersverzekering: subsidie aanvragen vanaf 1 maart

Brede weersverzekering: subsidie aanvragen vanaf 1 maart

Subsidieaanvragen voor de (verbeterde) Brede weersverzekering 2020 kunnen worden ingediend via de Gecombineerde Opgave van 1 maart tot en met 15 mei 2020. Dat is...

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding, aldus het Verbond van Verzekeraarsm kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil...

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Klanten hebben het afgelopen jaar vooral meer waardering gekregen voor het contact met hun verzekeraar. De score op dit punt liet in 2019 de sterkste verbetering...

Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat zijn er twaalf procent meer dan in 2017. Sinds...

'Loket' Joodse oorlogspolissen vijf jaar langer open

'Loket' Joodse oorlogspolissen vijf jaar langer open

Joodse polishouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn beroofd van hun levens- en uitvaartverzekeringen kunnen vijf jaar langer terecht bij de Stichting Individuele...

Subsidieregeling Brede weersverzekering met vijf jaar verlengd

Subsidieregeling Brede weersverzekering met vijf jaar verlengd

Niet verrassend kondigt minister Schouten aan de vervaldatum voor de subsidieregeling Brede weersverzekering met vijf jaar te willen verlengen. In de Comptabiliteitswet...

PIV integreert met Verbond van Verzekeraars

PIV integreert met Verbond van Verzekeraars

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (stichting PIV) integreert per 1 januari 2020 met het Verbond van Verzekeraars. De activiteiten worden ondergebracht...

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben gezamenlijk de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. De stichting heeft dan ook twee belangrijke...

Solidariteitsmonitor Verbond toont stabiel beeld

Solidariteitsmonitor Verbond toont stabiel beeld

De spreiding tussen de premies van vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen nam tussen 2017 en 2018 licht toe en stabiliseerde in 2019.  "Hieruit blijkt...