Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Document gesprek kantoor via Pixabay

Voor kleine en middelgrote verzekeraars met een premie-inkomen tussen de tien en vijftig miljoen euro moeten de nalevings-, en rapportagelasten binnen het Europese Solvency II-toezichtskader omlaag. Hiervoor pleiten het Verbond van Verzekeraars en Insurance Ireland in het kader van de herziening van de Solvency II-richtlijn die in 2020 begint.

Het voorgestelde pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de nalevingslasten beter passen bij de aard, omvang en complexiteit van de individuele verzekeraar, menen de twee Verbonden. Het zorgt er bovendien voor dat InsurTech start-ups met innovatieve businessmodellen beter in staat zijn actief te worden op de Europese verzekeringsmarkt. Door de maatregelen op te nemen in de Solvency II-richtlijn, zal het meer proportionele rapportageregime gelden voor alle kleine en middelgrote Europese verzekeraars. Het pakket geldt alleen voor verzekeraars die geen ingewikkelde verzekeringen aanbieden. Voor maatschappijen met dergelijke producten, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, geldt het volledige Solvency II-regime.

Het Nederlandse en Ierse Verbond hebben het pakket aan maatregelen voorgelegd aan onder meer de Europese toezichtautoriteit voor verzekeraars (EIOPA) die de Europese Commissie (EC) adviseert over de herziening van de Solvency II-richtlijn, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën. De EC heeft EIOPA uitdrukkelijk gevraagd in het advies ook aandacht te geven aan het thema proportionaliteit.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Coronavirus: verzekeraars helpen bij ophalen gestrande reizigers

Coronavirus: verzekeraars helpen bij ophalen gestrande reizigers

Nederlandse reizigers in het buitenland die door de coronacrisis niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden daarbij gesteund door het ministerie...

Coronavirus: Adfiz en Verbond pakken nieuwe vraagstukken op

Coronavirus: Adfiz en Verbond pakken nieuwe vraagstukken op

Adfiz gaat nieuwe vraagstukken over verzekeren en financiën die ontstaan door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus verzamelen en voorleggen aan...

Verbond verzoekt Noord-Brabant niet aan bijeenkomsten deel te nemen

Verbond verzoekt Noord-Brabant niet aan bijeenkomsten deel te nemen

Het Verbond van Verzekeraars verzoekt bezoekers uit Noord-Brabant om niet aan bijeenkomsten deel te nemen. In verband met het coronavirus heeft het Verbond een aantal...

Verbond positief over keuzevrijheid in verplichte verzekering ZZP

Verbond positief over keuzevrijheid in verplichte verzekering ZZP

Omdat de behoeften van ZZP'ers sterk uiteenlopen, is het belangrijk dat zij ook bij een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico nog iets te...

2020: Trek je netwerkschoenen aan!

2020: Trek je netwerkschoenen aan!

(Door Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars) Blijf bij de start van dit nieuwe decennium niet hangen in de ‘oude’ wereld, maar zoek vooral de samenwerking...

Eerste schatting schade Ciara: 150 miljoen

Eerste schatting schade Ciara: 150 miljoen

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade door de Ciara-storm aan gebouwen en auto’s zal uitkomen rond de 150 miljoen euro. Dat blijkt uit een...

Premievolume volmachtmarkt in 2018 ruim 3,6 miljard euro

Premievolume volmachtmarkt in 2018 ruim 3,6 miljard euro

In 2018 hebben gevolmachtigde agenten voor 3,6 miljard euro aan premie (schade en inkomen) gerealiseerd. Het premievolume in het volmachtkanaal is sinds 2015 met...

Cao-akkoord Verzekeringsbedrijf Binnen en Buitendienst 2020

Cao-akkoord Verzekeringsbedrijf Binnen en Buitendienst 2020

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel het Verbond van Verzekeraars als FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord...

Kassa: verwijten Verbond raken kant noch wal

Kassa: verwijten Verbond raken kant noch wal

"De verwijten raken kant noch wal. Want de vergelijking in de uitzending tussen schade en premie is journalistiek volkomen legitiem, de juistheid van de berekening...

Woordvoerder Verbond: rare journalistiek van Kassa

Woordvoerder Verbond: rare journalistiek van Kassa

"Ik vind het maar rare journalistiek", aldus Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars, over de voor het Verbond redelijk onverwachte discussie...