Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Overstroming via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse huishoudens en bedrijven zijn slechts beperkt verzekerd tegen nieuwe en veranderende risico’s, zoals het risico op overstromingen en cyberrisico’s. Overheid en verzekeraars hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de samenleving zich van deze risico’s bewuster te maken. Om een private verzekeringsmarkt voor schade als gevolg van overstromingen door zee en grote rivieren te stimuleren, pleit de toezichthouder voor meer duidelijkheid van de overheid over de voorwaarden waarop zij tot compensatie overgaat. Dit maakt risico’s voor verzekeraars voorspelbaarder en stelt hen in staat om hier met verzekeringsproducten op in te spelen.

"In andere landen zijn overstromingsrisico’s in grotere mate verzekerbaar, wat vaak samengaat met een actievere rol vanuit de overheid. Denk aan het verplicht stellen van een private overstromingsverzekering, een in privaat-publieke samenwerking opgezette herverzekering of het optreden van de overheid zelf als verzekeraar. Deze voorbeelden in het buitenland verdienen ook in Nederland navolging. Ook moet worden gewerkt aan betere bewustwording. Het Verbond onderschrijft deze oproep en werkt momenteel aan concrete voorstellen."

Cyberincidenten

Ook voelt het Verbond "zich gesterkt door de aanbeveling vanuit de DNB-studie om data over cyberincidenten beter te ontsluiten. Dit is een randvoorwaarde voor verdere groei van de cyberverzekeringsmarkt. Het rapport geeft aan dat de overheid hierin een belangrijke rol heeft door zelf data over incidenten te delen, datadeling door marktpartijen te bevorderen en door samen met de sector te komen tot een taxonomie van cyberincidenten.

"Het DNB-rapport gaat ook nader in op de relatief verzadigde verzekeringsmarkt in Nederland en de toenemende concurrentie doordat buitenlandse verzekeraars en techbedrijven zich op de Nederlandse markt begeven. Een van de aanbevelingen is een verdere harmonisatie van wet- en regelgeving in deze steeds meer Europese verzekeringsmarkt om een gelijk speelveld tussen verzekeraars te creëren. Het Verbond onderschrijft dit en herkent de overige in het rapport genoemde trends waar verzekeraars in Nederland zich al op voorbereiden".

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
UvA-symposium nieuwe risico's verzekeringssector

UvA-symposium nieuwe risico's verzekeringssector

Het Amsterdam Center for Insurance Studies (ACIS) organiseert op vrijdagmiddag 19 januari een symposium over nieuwe risico's. Fred de Jong (UvA/HAN/ACIS, foto) bespreekt...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Verzekeraars zijn in hun premies niet meer onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen mensen met verschillende risico’s. Voor zover er premieverschillen...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

Wisselingen in bestuur Verbond

Wisselingen in bestuur Verbond

In de algemene ledenvergadering van december worden Sharon van Herel (managing director HDI Global NL), Carola Wijkamp (directievoorzitter De Vereende, foto) en...

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe  beleggingsgerelateerde producten"

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe beleggingsgerelateerde producten"

Een aantal nieuwe regels, die Brussel na politieke onderhandelingen wil opnemen in de Retail Investement Strategy (RIS), zijn dubbelop en overbodig voor de Nederlandse...