Verbond presenteert Risicomonitor Stalbranden

Brandweerauto (2013)

In het afgelopen jaar hebben er 54 stalbranden in ons land plaatsgevonden. Bij zestien daarvan was sprake van dierlijke slachtoffers. Dat blijkt uit de Risicomonitor Stalbranden die het Verbond van Verzekeraars voor de eerste keer heeft uitgebracht.

De meest voorkomende oorzaken zijn elektra, werkzaamheden, ook al blijft de oorzaak vaak onbekend.

Van 2014 tot en met 2020 hebben er in de sector graasdieren in totaal 58 stalbranden plaatsgevonden, waarbij slachtoffers zijn gevallen. In de sector hokdieren komt dat aantal op 57. Deze absolute aantallen zeggen echter niet alles, omdat er in Nederland veel meer bedrijven met graasdieren dan met hokdieren zijn. Volgens Wietse van der Heide, statisticus bij het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars is de kans op een stalbrand bij hokdieren relatief gezien veel groter dan bij graasdieren. “Bij de hokdieren ligt die kans in de periode 2014 tot en met 2020 op 2,02 procent, terwijl die bij graasdieren met 0,69 procent een stuk lager is.”

In samenwerking met onder meer Brandweer Nederland en de Stichting Salvage, maar ook met de overheid en LTO Nederland streeft het Verbond naar een daling van het aantal stalbranden. En samen met de ministeries van LNV en BZK hebben het Verbond, LTO Nederland, Brandweer Nederland en de Dierenbescherming daarvoor het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 opgesteld.

Eerder dit jaar heeft ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport uitgebracht over stalbranden. De raad heeft daarin een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder één aan het Verbond voor betere inzichten. Die aanbeveling heeft het Verbond ter harte genomen: de risicomonitor is een eerste belangrijke stap.

Reactie toevoegen

 
Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder

(Door Timo Brinkman, Verbond van Verzekeraars) Klimaat is zo belangrijk, dat kun je als individuele verzekeraars niet claimen, daar ligt een rol voor de sector,...

Verbond werkt samen met Instituut voor Milieuvraagstukken

Verbond werkt samen met Instituut voor Milieuvraagstukken

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Verbond van Verzekeraars gaan samen de strijd aan tegen (de gevolgen...

Eén op drie bereid extra ORV-premie te betalen voor chronisch zieken

Eén op drie bereid extra ORV-premie te betalen voor chronisch zieken

Ongeveer één op de drie consumenten is bereid vijf procent extra premie te betalen om mensen met een aangeboren chronische ziekte te helpen aan een...

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

De Miljoenennota laat volgens het Verbond van Verzekeraars zien dat het kabinet “meer doet dan alleen op de winkel passen. Maar het wringt natuurlijk met de...

Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en een Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt....

Deloitte en Verbond sluiten partnership met focus op duurzame verzekeringsoplossingen

Deloitte en Verbond sluiten partnership met focus op duurzame verzekeringsoplossingen

Deloitte is toegetreden tot de kennispartners van het Verbond. Met het partnership wil Deloitte "een belangrijke bijdrage leveren aan sustainability binnen het verzekeringsbedrijf,...

Verbond: zorg voor een proportioneel toezichtsraamwerk

Verbond: zorg voor een proportioneel toezichtsraamwerk

"Meer aandacht voor proportionaliteit en het terugdringen van onnodige administratieve lasten", aldus het Verbond van Verzekeraars over het aanstaande voorstel van...

Verzekeraars krijgen vergunning om fraude-info te delen

Verzekeraars krijgen vergunning om fraude-info te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bekend gemaakt dat aan ruim 160 financiële instellingen, waaronder 80 verzekeraars, een vergunning is verleend om...

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekeraars zetten alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. De eerste schades zijn al afgewikkeld en...

Uitgangspunten en richtlijnen prolongatie 2022

Uitgangspunten en richtlijnen prolongatie 2022

Adfiz, VNAB en Verbond hebben ook dit jaar de handen ineengeslagen om uitgangspunten en begeleidende richtlijnen op te stellen voor het prolongatieproces 2022. De...