Verbond publiceert 'visie op toezicht'

Logo Verbond van Verzekeraars

Regels en toezicht zijn onmisbaar in een goed functionerende verzekeringssector. Tegelijk ligt de basis van goed toezicht bij iedere verzekeraar zelf. Dat stelt het Verbond in zijn ‘Visie op toezicht’.

 

Als verzekeraars toezichthouders bijvoorbeeld proactief benaderen en informeren, verbetert de balans in communicatie en onderlinge verstandhouding. Zelfregulering en risicogebaseerd toezicht krijgen dan meer kans.

Volgens het Verbond moeten ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’ kernwoorden zijn in het toezicht. Zowel verzekeraars als toezichthouders moeten daar werk van maken. En als zij vervolgens de dialoog aangaan over de vormgeving van toezicht en herstel van vertrouwen, kan het toezicht op termijn meer horizontaal plaatsvinden. Er ontstaat dan een ‘convenantachtige’ situatie, net zoals de Belastingdienst werkt. Doordat verzekeraars de toezichthouders proactief benaderen kan de pendule van meer regels en meer toezicht versneld terugbewegen.

In deze situatie begint toezicht binnen het eigen bedrijf van iedere verzekeraar; de sector moet haar zaken goed op orde hebben. Daarnaast hecht het Verbond veel waarde aan goed extern toezicht door DNB en de AFM. Uiteraard heeft het Verbond ook ideeën hoe dat toezicht eruit zou kunnen zien. Daarom zijn hiervoor in de visie tien uitgangspunten opgenomen. Bijvoorbeeld: voorkom overlap en zorg voor goede maatvoering. Verder komt de vraag aan de orde of de sector moet uitzien naar één EU-toezichthouder. Het Verbond vindt dat op dit moment niet wenselijk en praktisch. Eerst moet Solvency II in alle rust kunnen groeien. Daarnaast opereren de meeste Nederlandse verzekeraars alleen in Nederland. Met één Europese toezichthouder zal het toezicht ver van de markt af staan.

Met de visie biedt het Verbond "een basis voor de verdere dialoog over toezicht. Met zowel de toezichthouders als met alle stakeholders".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Frank van Wijngaarden - 16 oktober 2014

We zien met deze reactie dat het verbond graag zelf de spelregels wil blijven maken. Als we naar het verleden terugkijken ben ik van mening dat dit niet tot de beste resultaten heeft geleid. Dat verzekeraars graag meer tijd willen hebben om de branche te laten (maatschappelijk) evolueren spreekt voor zich. Of dat voor de consument tot bevredigende oplossingen en dienstverlening gaat leiden zal blijken. Ook daar ben ik zelf niet zo positief over. Wellicht is Europees toezicht wel veel belangrijker daar consumenten dan ook maximaal gebruik kunnen maken van de voordelen die Europa ons allen zouden moeten kunnen brengen. Daarnaast zie je dat verzekeraars zelf te weinig kennis hebben van Europese wet- en regelgeving. Hierdoor ontstaan situaties die hiermee in strijd zijn. Het feit dat Zorgverzekeraars als publiekrechtelijke instanties dienen aan te besteden en zorginkoop op de huidige voet wellicht niet meer mag. Ook de Balkenende norm is voor zorgverzekeraars van toepassing echter wordt daar zeer crea bea mee omgegaan.Daarnaast is het nog maar de vraag of zorgverzekeraars nog wel kunnen worden ondergebracht in grotere privaatrechtelijke verzekeraars en of multiechannelbeleid daarbij nog wel kan en past. Wat mij betreft graag zo spoedig mogelijk Europees toezicht want het doe zelf gehalte heeft al tot teveel excessen en marktverstoring geleid.

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister Van Weyenberg ziet voor nu geen noodzaak voor vergaande nieuwe wettelijke maatregelen inzake finfluencers. Hij ziet wel ruimte voor verbeteringen. De minister:...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Minister Kaag ziet vooralsnog geen privacyproblemen bij de intensivering van het datagedreven toezicht door AFM en DNB. Dat antwoordt zij op vragen van de vaste...

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

Minister Kaag meent dat AFM en DNB hun kostenontwikkeling voldoende duidelijk maken. “Aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig”, aldus...

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

DNB zal instellingen in 2022 blijven uitdagen op hun strategie en de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, gegeven de digitalisering van financiële diensten....