Verbond publiceert 'visie op toezicht'

Logo Verbond van Verzekeraars

Regels en toezicht zijn onmisbaar in een goed functionerende verzekeringssector. Tegelijk ligt de basis van goed toezicht bij iedere verzekeraar zelf. Dat stelt het Verbond in zijn ‘Visie op toezicht’.

 

Als verzekeraars toezichthouders bijvoorbeeld proactief benaderen en informeren, verbetert de balans in communicatie en onderlinge verstandhouding. Zelfregulering en risicogebaseerd toezicht krijgen dan meer kans.

Volgens het Verbond moeten ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’ kernwoorden zijn in het toezicht. Zowel verzekeraars als toezichthouders moeten daar werk van maken. En als zij vervolgens de dialoog aangaan over de vormgeving van toezicht en herstel van vertrouwen, kan het toezicht op termijn meer horizontaal plaatsvinden. Er ontstaat dan een ‘convenantachtige’ situatie, net zoals de Belastingdienst werkt. Doordat verzekeraars de toezichthouders proactief benaderen kan de pendule van meer regels en meer toezicht versneld terugbewegen.

In deze situatie begint toezicht binnen het eigen bedrijf van iedere verzekeraar; de sector moet haar zaken goed op orde hebben. Daarnaast hecht het Verbond veel waarde aan goed extern toezicht door DNB en de AFM. Uiteraard heeft het Verbond ook ideeën hoe dat toezicht eruit zou kunnen zien. Daarom zijn hiervoor in de visie tien uitgangspunten opgenomen. Bijvoorbeeld: voorkom overlap en zorg voor goede maatvoering. Verder komt de vraag aan de orde of de sector moet uitzien naar één EU-toezichthouder. Het Verbond vindt dat op dit moment niet wenselijk en praktisch. Eerst moet Solvency II in alle rust kunnen groeien. Daarnaast opereren de meeste Nederlandse verzekeraars alleen in Nederland. Met één Europese toezichthouder zal het toezicht ver van de markt af staan.

Met de visie biedt het Verbond "een basis voor de verdere dialoog over toezicht. Met zowel de toezichthouders als met alle stakeholders".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Frank van Wijngaarden - 16 oktober 2014

We zien met deze reactie dat het verbond graag zelf de spelregels wil blijven maken. Als we naar het verleden terugkijken ben ik van mening dat dit niet tot de beste resultaten heeft geleid. Dat verzekeraars graag meer tijd willen hebben om de branche te laten (maatschappelijk) evolueren spreekt voor zich. Of dat voor de consument tot bevredigende oplossingen en dienstverlening gaat leiden zal blijken. Ook daar ben ik zelf niet zo positief over. Wellicht is Europees toezicht wel veel belangrijker daar consumenten dan ook maximaal gebruik kunnen maken van de voordelen die Europa ons allen zouden moeten kunnen brengen. Daarnaast zie je dat verzekeraars zelf te weinig kennis hebben van Europese wet- en regelgeving. Hierdoor ontstaan situaties die hiermee in strijd zijn. Het feit dat Zorgverzekeraars als publiekrechtelijke instanties dienen aan te besteden en zorginkoop op de huidige voet wellicht niet meer mag. Ook de Balkenende norm is voor zorgverzekeraars van toepassing echter wordt daar zeer crea bea mee omgegaan.Daarnaast is het nog maar de vraag of zorgverzekeraars nog wel kunnen worden ondergebracht in grotere privaatrechtelijke verzekeraars en of multiechannelbeleid daarbij nog wel kan en past. Wat mij betreft graag zo spoedig mogelijk Europees toezicht want het doe zelf gehalte heeft al tot teveel excessen en marktverstoring geleid.

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Minister Kaag ziet vooralsnog geen privacyproblemen bij de intensivering van het datagedreven toezicht door AFM en DNB. Dat antwoordt zij op vragen van de vaste...

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

Minister Kaag meent dat AFM en DNB hun kostenontwikkeling voldoende duidelijk maken. “Aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig”, aldus...

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

DNB zal instellingen in 2022 blijven uitdagen op hun strategie en de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, gegeven de digitalisering van financiële diensten....

Chris de Bruin:  "AFM zoekt spijkers op laag water"

Chris de Bruin: "AFM zoekt spijkers op laag water"

"De conclusie is dus dat de overheid kennelijk de ruimte heeft je onrecht aan te doen zonder dat je er iets tegen kunt ondernemen.” Aldus financieel adviseur...

“Nieuwe mogelijkheid Directe Schadeafhandeling goed communiceren”

“Nieuwe mogelijkheid Directe Schadeafhandeling goed communiceren”

“Directe Schadeafhandeling wordt een nieuwe mogelijkheid. Het is belangrijk dat alle partijen in de keten, dus ook de financieel adviseurs, op die mogelijkheid...

De Brandaris van het financiële systeem?

De Brandaris van het financiële systeem?

DNB-directeur Frank Elderson omschreef vrijdag op Springtij Terschelling DNB als “de Brandaris van het financiële systeem”. Maar er ging ooit een...

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

DNB zal additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt...

AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

De AFM en de Universiteit Utrecht (UU) introduceren samen de leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ om inzichten uit de sociale en organisatiepsychologie...

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...