Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

euro's 6 via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars vindt een verbod op het verzekeren van losgeldbetaling in het kader van cyberrisico’s niet effectief, zeker als dat alleen door Nederland wordt ingevoerd. “Bedrijven zullen dan mogelijk uitwijken naar andere landen”, aldus het Verbond in de position paper ‘Systeemrisico’s in het cyberdomein’.

De paper leest verder: “Ook is het aandeel bedrijven met een cyberverzekering nog altijd klein waardoor de meeste bedrijven die besluiten losgeld te betalen sowieso geen verzekeringsdekking hebben. Het zijn juist de verzekerde bedrijven die, mede door de door de verzekeraar gestelde voorwaarden, relatief goed beschermd zijn en dus een kleinere kans lopen om slachtoffer te worden. Het Verbond van Verzekeraars ziet wel meerwaarde in een meldplicht voor dergelijke losgeldbetalingen, zoals in Frankrijk.”

Deels sprake van systeemrisico's

In de paper stelt het Verbond dat in het cyberdomein “deels sprake van systeemrisico’s”. De paper schetst welke systeemrisico’s er zijn in het digitale domein en wat de gevolgen zijn voor het verzekeren van cyberrisico’s. Aangegeven wordt waarom het voor verzekeraars nog altijd lastig is om (grootschalig) risicodekking te bieden en welke stappen genomen (kunnen) worden om dit te helpen verbeteren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de gevolgen van gijzelsoftware (ransomware), die kwaadwillende partijen gebruiken om computer(systemen) te gijzelen met als doel losgeld te ontvangen, gegevens te stelen, of activiteiten door bedrijven of organisaties lam te leggen om commerciële of politieke redenen. “Daarnaast beperkt de toegenomen aandacht voor privacy, hoe noodzakelijk ook, de mogelijkheden tot het verzekeren van cyberrisico’s.”

Minder dan 20 procent van de bedrijven in Nederland heeft een cyberverzekering afgesloten en de omvang van de cyberverzekeringsmarkt is met 35 miljoen euro in 2021 zeer bescheiden te noemen. Voor grote (internationaal opererende) bedrijven is het afsluiten van cyberdekking gangbaar, hoewel ook daar de toegankelijkheid onder druk staat door oplopende schadelast, met hogere premies en strengere voorwaarden tot gevolg. Particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verzekeren zich niet of nauwelijks.

Reactie toevoegen

 
NN start cyber bewustwording campagne

NN start cyber bewustwording campagne

Twee derde van de cyberaanvallen is gericht op het MKB met een gemiddeld schadebedrag van 63.000 euro voor cybercriminaliteit. Slechts één op de acht...

Samenwerking essentieel bij bestrijding cybercrime

Samenwerking essentieel bij bestrijding cybercrime

Samenwerking tussen financiële instellingen is essentieel om cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden. Door informatie uit te wisselen over digitale aanvallen...

Mes aansprakelijkheidsregime bot bij cybersecurityschade

Mes aansprakelijkheidsregime bot bij cybersecurityschade

Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht biedt onvoldoende mogelijkheden biedt om in een b2b-relatie cybersecurityschade te verhalen. De conclusie in een studie in...

Kwart thuiswerkers werkt onbeveiligd vanuit huis

Kwart thuiswerkers werkt onbeveiligd vanuit huis

Een kwart van de thuiswerkende Nederlanders werkt niet altijd via het beveiligde netwerk van hun werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl. Van alle...

"Universiteit Maastricht handelde adequaat bij afhandelen cyberaanval"

"Universiteit Maastricht handelde adequaat bij afhandelen cyberaanval"

De Inspectie voor het Onderwijs constateert dat de Universiteit Maastricht (UM) adequaat heeft gehandeld in het afhandelen van de cyberaanval op 23 december 2019....

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

Wees als financiële dienstverlener extra alert op als gevolg van de coronacrisis toegenomen risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Die oproep...

Minister over cyberpolis: schade vergoeden in plaats van losgeld

Minister over cyberpolis: schade vergoeden in plaats van losgeld

Minister Grapperhaus gaat de onwenselijkheid om te betalen bij ransomware en de consequenties van betaling bij het Verbond van Verzekeraars onder de aandacht brengen....

Kabinet: cyberpool niet nodig nu

Kabinet: cyberpool niet nodig nu

Het kabinet vindt een cyberpool nu niet nodig. Verzekeringen kunnen volgens de regering schade door cyberincidenten goed opvangen. Minister Grapperhaus in de kabinetsreactie...

Kabinet tegen betalen losgeld na ransomware-aanval

Kabinet tegen betalen losgeld na ransomware-aanval

Het kabinet heeft de Universiteit Maastricht laten weten te vinden dat er geen geld naar criminelen moet gaan. Dit voordat de Universiteit na een malsomware-aanval...

Vaker slim apparaat in huis dan wordt gedacht

Vaker slim apparaat in huis dan wordt gedacht

Acht op de tien eigenaars zijn zich ervan bewust dat hun slimme apparaten gehackt kunnen worden. Toch weet de helft niet wat zij moeten doen als dit gebeurt en is...