Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

letselschade rolstoel via Pixabay

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding, aldus het Verbond van Verzekeraarsm kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Er zijn fundamentele stappen nodig om te komen tot een betere afhandeling van letselschades en verdere versterking van de positie van letselschade-slachtoffers. Daarbij gaat de gedachte uit naar een systeem dat is gebaseerd op onafhankelijke standaardisering van letselschade en waarbij op basis van een directe verzekering niet de verzekeraar van de tegenpartij maar de eigen verzekeraar van het slachtoffer de schade afhandelt.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een deze week ingediende initiatiefnota van CDA, PvdA en SP over de behandeling van letselschades. Het Verbond deelt de analyse van de Kamerleden dat het huidige stelsel tekortkomingen heeft. In het huidige stelsel spelen zo veel factoren, belangen en partijen een rol bij de berekening van de schade dat er veel experts nodig zijn en soms lange tijd nodig is om de schade vast te stellen en tot overeenstemming te komen.

Het moet wat het Verbond betreft vooral vlotter en minder complex. Het Verbond is daarom voorstander van een stelsel waarin het slachtoffer meer centraal komt te staan en zich tot de eigen verzekeraar kan wenden voor vergoeding van de schade. Een stelsel ook waarin slachtoffers in vergelijkbare situaties gelijk worden behandeld (door categorieën van letselschades af te spreken), zodat vooraf meer duidelijkheid is over het proces en de hoogte van de schadevergoeding. In het buitenland zien we goede voorbeelden waar we hier ons voordeel mee kunnen doen.

Het Verbond realiseert zich dat een ander stelsel er niet van de een op de andere dag is, zodat we de mogelijkheden die er zijn om binnen het huidige stelsel verbeteringen door te voeren, moeten benutten. Nog vooruitlopend op de publicatie van een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de oorzaak van langlopende letselschaden, wil de verzekeringssector samen met ketenpartners met concrete verbetervoorstellen komen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Woordvoerder Verbond: rare journalistiek van Kassa

Woordvoerder Verbond: rare journalistiek van Kassa

"Ik vind het maar rare journalistiek", aldus Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars, over de voor het Verbond redelijk onverwachte discussie...

"De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen"

"De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen"

De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen. Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarsspeech....

Voorstel cao-akkoord verzekeringsbedrijf

Voorstel cao-akkoord verzekeringsbedrijf

Eén cao voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst en Buitendienst met een looptijd van 1 jaar en een structurele loonsverhoging van 3,25% per 1 februari 2020. Dat...

Goede claimafhandeling belangrijk voor oordeel over verzekeraar

Goede claimafhandeling belangrijk voor oordeel over verzekeraar

Een goede afhandeling van claims zorgt voor een positieve(re) mening over verzekeraars. Premieverhogingen blijven de voornaamste reden voor een verslechterde mening....

"Argos laat oor hangen naar advocaten in uitzending over letselschade

"Argos laat oor hangen naar advocaten in uitzending over letselschade

Argos heeft zich volgens de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) in haar uitzending van zaterdag "wellicht teveel laten leiden door de concurrentiële...

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering hoeven ex-kankerpatiënten niet meer te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld als...

Kamerleden willen tuchtraad voor verzekeringsbranche

Kamerleden willen tuchtraad voor verzekeringsbranche

Enkele Kamerleden pleiten voor de instelling van een onafhankelijke tuchtraad voor de verzekeringsbranche. Dit in hun notitie 'Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars',...

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

De gemeente Amersfoort is volgens de Rechtbank Midden-Nederland niet aansprakelijk voor de letselschade (gebroken heup) die een man opliep door een val van het...

Letselschade-experiment

Letselschade-experiment

Daar waar advocaten normaliter geen prijsafspraken mogen maken met hun cliënt, kunnen zij experimenteel in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt...

Ruime opzet vertraagt onderzoek naar oorzaken langlopende letsetlschadezaken

Ruime opzet vertraagt onderzoek naar oorzaken langlopende letsetlschadezaken

Minister Dekker heeft de Tweede Kamer uitgelegd waarom het onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken pas in het voorjaar...