Verbond wil solidair systeem compensatie bij overstroming grote rivier

Rivier via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars roept de overheid op om samen met verzekeraars aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een goed functionerend compensatiesysteem, mocht Nederland getroffen worden door een grote overstroming van bijvoorbeeld de Rijn, de Maas of vanuit zee.

Het Verbond heeft de afgelopen jaren verschillende initiatieven aangedragen, maar deze zijn om verschillende redenen gestrand. De verzekeraars willen snel in gesprek met de overheid om te kijken hoe dit in de toekomst goed geregeld kan worden. Het Verbond denkt daarbij bijvoorbeeld aan een verplichte verzekering waarbij mensen, bovenop hun inboedel- of opstalverzekering, een extra dekking krijgen voor grotere klimaatschades. Maar daar moet breed draagvlak voor zijn onder de Nederlandse bevolking, realiseert het Verbond zich: “Wij hebben de overheid nodig om als verzekeraars hiervoor samen te mogen werken.” Voor onverzekerde schade door grote rivieren en de zee is het merendeel van de Nederlanders afhankelijk van gedeeltelijke overheidssteun via de Wts op basis van politieke besluitvoering 
achteraf. Weurding: “Als duidelijk is wanneer en hoeveel de overheid tegemoetkomt, dan kunnen verzekeraars aanvullende producten en diensten ontwikkelen.” 

Inmiddels hebben verzekeraars 90 procent van de claims van particuliere schade aan woningen en voertuigen door de ramp in Limburg uitgekeerd.   

Reactie toevoegen

 
Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

De ministerraad heeft ingestemd met een coulanceregeling voor schade waarvoor gedupeerden niet verzekerd waren tijdens de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant...

Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Het kabinet publiceert voor de door de watersnood getroffen ondernemers in Limburg, met ten minste 50 procent omzetderving in het derde en vierde kwartaal van 2021,...

Kolkende kwesties

Kolkende kwesties

(Uit VVP 5-2021) Het kabinet zegt niet langer ondernemers tegemoet te komen als ze zich tegen een onverhoopte ramp hadden kunnen verzekeren. Maar in de praktijk...

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Uit een tweede inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars inmiddels zo'n 70 procent van de particuliere schades en circa 50 procent...

VVP 5-2021: hoe ontstaat nu écht die killer propositie voor de klant?

VVP 5-2021: hoe ontstaat nu écht die killer propositie voor de klant?

Cyberverzekeraars stellen hogere eisen, aldus Aon en Klap in het Katern Cyber in VVP 5-2021. In deze nieuwe VVP ook weer veel aandacht voor actief klantbeheer. Martin...

Water over de dijken kan banken fors raken

Water over de dijken kan banken fors raken

Banken blijken volgens een stresstest van DNB niet goed bestand tegen overstromingen die delen raken van Nederland die beschermd zijn door dijken en waar relatief...

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Een nieuwe klimaatstresstest door DNB leert dat financiële instellingen via hun vastgoedblootstellingen fors geraakt kunnen worden door overstromingen, vooral...

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast...