Verbond: zorg voor een proportioneel toezichtsraamwerk

Richard Weurding 2018

"Meer aandacht voor proportionaliteit en het terugdringen van onnodige administratieve lasten", aldus het Verbond van Verzekeraars over het aanstaande voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van het Solvency II toezichtsraamwerk.

Proportionaliteit, een redelijke verhouding tussen het doel en het ingezette middel, is een belangrijk element van Solvency II. Bij de totstandkoming van het raamwerk in 2016 is hier volop aandacht aan besteed. “Echter, in de praktijk komt deze basisgedachte onvoldoende uit de verf en is het proportionaliteitsbeginsel binnen Solvency II aan het uitgroeien tot een papieren tijger. Deze ontwikkeling moeten we een halt toeroepen,” stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

“Grijp de herziening van Solvency II aan om een 'proportionaliteits-toolbox' te introduceren. Een dergelijke toolbox bestaat uit een lijst met vereenvoudigde rapportageverplichtingen voor verzekeraars met een laag risicoprofiel. Aan de hand van risico gebaseerde criteria kunnen toezichthouders nagaan of een verzekeraar voldoet aan de criteria. Is dat het geval? Dan komt de verzekeraar automatisch in aanmerking voor meer proportionele maatregelen. Daar heeft iedereen, zowel klanten, verzekeraars als toezichthouders baat bij."

Een meer risico gebaseerde en proportionele toepassing van Solvency II leidt tot lagere kosten voor verzekeraars en consumenten. Een proportioneel raamwerk biedt verzekeraars ruimte om nieuwe en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. En het biedt ruimte aan toezichthouders om zich te focussen op die bedrijven en producten met het hoogste risico, zo stelt het Verbond van Verzekeraars.

Reactie toevoegen

 
Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over de toekomstige verwachte klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze...

Verbond wil meer balans tussen energietransitie en (brand)veiligheid

Verbond wil meer balans tussen energietransitie en (brand)veiligheid

Verzekeraars juichen de energietransitie toe, maar hebben zorgen vanwege de vaak onveilige situaties die zij in de praktijk tegenkomen en de onbekendheid met nieuwe...

"Laagdrempelige rechtsbijstandverzekering dreigt voor velen onbereikbaar te worden"

"Laagdrempelige rechtsbijstandverzekering dreigt voor velen onbereikbaar te worden"

Een rechtsbijstandverzekering dreigt voor veel consumenten en ondernemers met een middeninkomen onbereikbaar te worden. Deze conclusie trekt het Verbond van Verzekeraars...

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder

(Timo Brinkman, Verbond van Verzekeraars, in VVP Special Duurzaam Adviseren) Klimaat is zo belangrijk, dat kun je als individuele verzekeraars niet claimen, daar...

Verbond werkt samen met Instituut voor Milieuvraagstukken

Verbond werkt samen met Instituut voor Milieuvraagstukken

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Verbond van Verzekeraars gaan samen de strijd aan tegen (de gevolgen...

Eén op drie bereid extra ORV-premie te betalen voor chronisch zieken

Eén op drie bereid extra ORV-premie te betalen voor chronisch zieken

Ongeveer één op de drie consumenten is bereid vijf procent extra premie te betalen om mensen met een aangeboren chronische ziekte te helpen aan een...

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

De Miljoenennota laat volgens het Verbond van Verzekeraars zien dat het kabinet “meer doet dan alleen op de winkel passen. Maar het wringt natuurlijk met de...

Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en een Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt....

Deloitte en Verbond sluiten partnership met focus op duurzame verzekeringsoplossingen

Deloitte en Verbond sluiten partnership met focus op duurzame verzekeringsoplossingen

Deloitte is toegetreden tot de kennispartners van het Verbond. Met het partnership wil Deloitte "een belangrijke bijdrage leveren aan sustainability binnen het verzekeringsbedrijf,...

Verzekeraars krijgen vergunning om fraude-info te delen

Verzekeraars krijgen vergunning om fraude-info te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bekend gemaakt dat aan ruim 160 financiële instellingen, waaronder 80 verzekeraars, een vergunning is verleend om...