Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

Slijptol via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0212) De consument wil dekking voor het gereedschap dat verloren is gegaan tijdens een brand op zijn zeiljacht. De gevolmachtigde heeft dekking afgewezen met een beroep op onvoldoende zorg en onderhoud. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat hier onder meer het buiten het vaarseizoen niet verwijderen van makkelijk te verwijderen zaken onder moet worden verstaan. De Geschillencommissie oordeelt dat in de gegeven omstandigheden de uitzondering in de verzekeringsvoorwaarden “tenzij dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar is” van toepassing is.

De commissie: “De consument heeft onbetwist gesteld dat het zeiljacht in de winterstalling alleen bereikbaar was via een ladder. Aannemelijk is dat deze ladder meerdere keren moest worden beklommen en afgedaald om het gereedschap aan en van boord te krijgen. De commissie is het met de consument eens dat daar een zeker risico voor de gezondheid aan zit, nog ongeacht het gewicht van het gereedschap. De consument heeft ook onbetwist gesteld dat het gereedschap niet de hele winterperiode aan boord heeft gelegen, maar alleen in de weken dat de consument voorbereidingen heeft getroffen voor het nieuwe seizoen en het gereedschap met regelmaat van een week nodig had. Bovendien gaat het om gereedschap van relatief beperkte waarde (1.503 euro, red.).”

Op het jacht was gereedschap aanwezig, bestaande uit stroomhaspels, een gereedschapskoffer met gereedschap, een doppenset, een zware schroefsleutel, een Makita schroefslijpset, een popnageltang, een multimeter en een kitspuit.

Het gereedschap waarvan de consument vergoeding claimt, was volgens de gevolmachtigde gemakkelijk te vervoeren. Gezien de omschrijving meent de expert dat het gewicht van dit gereedschap vijf tot tien kilo was. De consument gebruikte naar eigen zeggen een karretje om gereedschap naar zijn auto te brengen. Dit karretje zou ook in vlammen zijn opgegaan en was onderdeel van de door de consument geclaimde schade.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...