Verduurzaming: toch gebouwgebonden financiering

Euro's 500 via Pixabay

Het kabinet heeft het voornemen een wetsvoorstel uit te werken dat een robuuste juridische basis geeft voor gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming. Het streven is de wetswijziging in 2025 in werking te laten treden. Tot nu toe wilde het kabinet gebouwgebonden financiering niet oppakken vanwege vermeende juridische beren op de weg.

De basis voor het wetsvoorstel is artikel 1:20, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht. Dit artikel bepaalt dat de wet niet van toepassing is als een krediet krachtens een wettelijke bepaling wordt aangeboden aan een beperkt publiek met een doelstelling van algemeen belang, tegen een lagere rente dan op de markt gebruikelijk of een rente die niet hoger is dan de marktrente en onder gunstigere voorwaarden.

De belangrijkste uitgangspunten zullen daarbij zijn:

De financiering mag uitsluitend worden aangeboden aan een beperkt publiek.

Financiering op basis van een zogenoemde ‘woonlastenimpacttoets’ waarbij de maandlast is gemaximeerd op de verwachte besparing op de energierekening na verduurzaming van de woning. Deze toets komt in plaats van de reguliere krediettoets waarbij de inkomsten en uitgaven van de consument leidend zijn.

Waarborgen voor consumentenbescherming gelijkwaardig aan reguliere kredietverlening. Van belang zijn in ieder geval: een gevalideerde berekening van de verwachte energiebesparing, een langlopende energieprestatiegarantie van een aanbieder, een garantieregeling als vangnet bij betalingsproblemen en informatieverplichtingen vergelijkbaar met die bij reguliere kredietverlening.

De financiering gaat bij verkoop van de woning in principe over op de volgende woningeigenaar. Gekeken zal worden hoe dat vorm kan krijgen. Verkoper en koper kunnen ook overeenkomen dat de verkoper de openstaande lening aflost of dat de koper deze lening herfinanciert middels de hypotheek. Betrokkenheid van de notaris borgt zorgvuldige afhandeling.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Duurzaamheidskorting Obvion nu vanaf energielabel A

Obvion breidt de duurzaamheidskorting uit. Voor aanvragen kunnen klanten met een woning met energielabel A of hoger duurzaamheidskorting op hun hypotheek ontvangen....

Doneer een boom voor Achmea bossen

Doneer een boom voor Achmea bossen

Samen met Stichting Buitenfonds en Staatsbosbeheer introduceert Achmea de dienst ‘Doneer een boom voor Achmea bossen’. Achmea wil hiermee duizenden bomen...

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

(Partner in kennis Scildon in VVP 06-2022) Henk Jansen, oprichter van het in expats gespecialiseerde financieel adviesbureau Expat Mortgages, is helder: “Er...

Extra financiële ruimte om te verduurzamen

Extra financiële ruimte om te verduurzamen

(Partner in kennis Financieel Zeker in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Hoe kunnen we concreet invulling geven aan onze ambitie om brede welvaart voor onze...

Klimaat en duurzaamheid top-prioriteit maken

Klimaat en duurzaamheid top-prioriteit maken

(Kees Dullemond, INSVER, in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Steeds meer bedrijven pakken duurzaamheid actief op. Het merendeel van de bedrijven hebben volgens...

Achmea, a.s.r. en NN aan de slag met Net-Zero

Achmea, a.s.r. en NN aan de slag met Net-Zero

De Net-Zero Insurance Alliance heeft tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos het eerste Target-Setting Protocol gelanceerd. Dat...

Ondernemer gebaat bij duurzame samenwerking

Ondernemer gebaat bij duurzame samenwerking

(Partner in kennis a.s.r. in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Klimaatdoelen, zoals de reductie van CO2-emissie met 60 procent in 2030, komen steeds dichterbij....

Ockto neemt Open Banking platform Bittiq over

Ockto neemt Open Banking platform Bittiq over

Ockto neemt het Open Banking platform Bittiq over. Het platform zal binnen Ockto verder gaan als het Ockto Open Banking team. Robert Harreman, CEO van Ockto: “Wij...

Adviesalerts! duurzaam advies

Adviesalerts! duurzaam advies

(Toon Berendsen in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) De aandacht voor duurzaam advies is terecht groot. Ook in dit katern weer een aantal adviesalerts! Zo...

Geef groen advies

Geef groen advies

(Partner in kennis Centraal Beheer in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Duurzaamheid blijft ‘hot’. De noodzaak voor een groener leefklimaat staat...