Vergoeding voor wijziging debetrentevoet in gareel

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

Het verbod om meer dan het financiële nadeel in rekening te brengen bij vervroegde aflossing gaat ook gelden bij het (enkel) wijzigen van de debetrentevoet. Minister Hoekstra heeft het ontwerpbesluit terzake woensdag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het besluit bevat een wijziging van het BGfo die er in voorziet dat aanbieders van krediet geen vergoeding mogen vragen die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder heeft doordat de overeenkomst inzake de debetrentevoet en rentevastperiode bij een hypothecair krediet voorafgaand aan het verstrijken van de looptijd van die overeenkomst wordt beëindigd. De AFM krijgt de bevoegdheid om nadere regels te stellen met betrekking tot de berekening van deze vergoeding.

De minister: "Naast de mogelijkheid om vervroegd af te lossen bieden sommige banken consumenten ook de mogelijkheid aan om gedurende een rentevastperiode een nieuwe debetrente overeen te komen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn wanneer de geldende debetrente voor een bepaalde periode (veel) lager is dan de overeengekomen debetrente. Bij het (enkel) wijzigen van de debetrentevoet is er geen sprake van vervroegde aflossing en is het verbod om meer dan het financiële nadeel in rekening te brengen bij vervroegde aflossing niet van toepassing. In antwoord op Kamervragen van het lid Ronnes (CDA) heeft mijn voorganger aangegeven dat het onwenselijk is als aanbieders van krediet vergoedingen in rekening mogen brengen die hoger zijn dan het financiële nadeel."

Rentemiddeling

In artikel 81c Bgfo wordt bovendien een nieuwe derde lid ingevoegd dat regelt dat bij de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing in de zin van dat artikel geen onderscheid gemaakt mag worden tussen overeenkomsten waarbij rentemiddeling heeft plaatsgevonden en overeenkomsten waarbij dat niet het geval is. De berekening van de vergoeding moet op dezelfde wijze gebeuren. Dit houdt in ieder geval in dat aanbieders die bij vervroegde aflossing ingeval van, bijvoorbeeld, verhuizing, al dan niet op basis van de Gedragsregels Hypothecaire Financieringen, geen vergoeding in rekening brengen bij de consument dit ook niet mogen doen wanneer er gedurende de looptijd van de overeenkomst rentemiddeling heeft plaatsgevonden. Wanneer aanbieders bij vervroegde aflossing wel een vergoeding in rekening brengen, omdat er geen sprake is van verhuizing, dan kunnen zij onder gelijke voorwaarden ook een vergoeding in rekening brengen voor vervroegde aflossing van een overeenkomst waarin rentemiddeling heeft plaatsgevonden.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
(Ex-)kankerpatiënten krijgen moeilijk hypotheek

(Ex-)kankerpatiënten krijgen moeilijk hypotheek

Veel mensen die kanker hebben gehad of kanker hebben lukt het niet om een hypotheek of levensverzekering te krijgen. Dat staat in een onderzoek van het Integraal...

Minister: ook hypotheekverstrekker kan wijzen op funderingsprobleem

Minister: ook hypotheekverstrekker kan wijzen op funderingsprobleem

Minister Ollongren meent dat ook hypotheekverstrekkers potentiële woningkopers kunnen wijzen op de funderingsviewer 'Indicatieve aandachtsgebieden voor funderingsproblematiek'....

"Beheernormen NHG ook toepassen bij overwaarde"

"Beheernormen NHG ook toepassen bij overwaarde"

Het is volgens De Hypotheekshop belangrijk dat NHG ook bij overwaarde de beheernormen gaat toepassen. Dit zou mensen die in een echtscheiding belanden ten goede...

Independer: Eigengeldkaart

Independer: Eigengeldkaart

Alleenwonende starters met een modaal inkomen (36.000 euro) moeten voor de aankoop van een woning veel eigen geld meenemen. Zo moeten deze starters voor bijvoorbeeld...

Private lease verlaagt maximaal leenbedrag fors

Private lease verlaagt maximaal leenbedrag fors

Afhankelijk van het maandbedrag voor de private leaseauto, kan een consument tot tienduizenden euro’s minder lenen voor de aankoop van een eerste of volgende...

Van Bruggen Adviesgroep lanceert 'Chinese hypotheek'

Van Bruggen Adviesgroep lanceert 'Chinese hypotheek'

Vanaf volgende week is het mogelijk om via Van Bruggen Adviesgroep een hypotheek af te sluiten waarbij de geldverstrekker een Chinese Bank zal zijn. De naam van...