Verhogen orv past niet bij wens tot lastenverlichting

Rekenmachine 3 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0153) Volgens de consument heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door bij het oversluiten van de hypotheek niet zorg te dragen voor een overlijdensrisicoverzekering van 125.000 euro en door de consument niet te waarschuwen voor de risico’s van het ontbreken van die verzekering. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de consument ten tijde van het oversluiten van de hypotheek de wens had om een aanvullende overlijdensrisicoverzekering te sluiten. De commissie wijst de vordering van de consument af.

De commissie: “Anders dan de adviseur heeft gesteld is in de gespreksnotities niet opgenomen dat de consument en haar echtgenoot geen overlijdensrisicoverzekering wensten. Ook is niet opgenomen welke overlijdensrisicodekking zij wel wensten. De gespreksnotities van de adviseur zijn op dat punt dus onvolledig.

“Naar het oordeel van de commissie heeft de consument echter onvoldoende gemotiveerd gesteld dat zij de wens had om een nieuwe overlijdensrisicoverzekering van 125.000 euro af te sluiten, met als doel om een totale overlijdensrisicodekking van 150.000 euro te hebben. De consument heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd om die stelling te onderbouwen.

“Het is ook niet aannemelijk dat de consument en haar echtgenoot toen de wens hadden om een dergelijke financiële verplichting aan te gaan. Daarvoor is relevant dat de consument en haar echtgenoot ten tijde van het oversluiten van de hypotheek in financiële nood zaten en zij zo snel mogelijk de maandelijkse financiële lasten wilden verlichten. Bij die wens past een nieuwe overlijdensrisicoverzekering niet. Bovendien hadden de consument en de echtgenoot kort daarvoor via de adviseur bij [verzekeraar 2] een overlijdensrisicodekking aangevraagd met een verzekerd bedrag van slechts 71.300 euro. Ook dat is een indicatie dat de consument en de echtgenoot toen geen wens hadden om een totale overlijdensrisicodekking van 150.000 euro te verkrijgen.”

 

Reactie toevoegen

 
Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...