Verjaringstermijn van aansprakelijkheidsclaims bij asbestschade

Asbest sanering via Pixabay

Om de problematiek van de verjaring van aansprakelijkheidsclaims bij asbestschade het hoofd te bieden hebben de convenantpartijen, die verenigd zijn in het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), unaniem besloten tot het instellen van een deskundigenpanel. Dit deskundigenpanel buigt zich over zaken waarbij verjaring het enige punt van geschil is tussen het asbestslachtoffers en de (ex-)werkgever. Het panel geeft een advies of het beroep op verjaring door de (ex-)werkgever of diens verzekeraar stand zal houden voor de rechter. De instelling van het deskundigenpanel betreft een proef voor de periode van twee jaar. Hoewel op basis van het verleden mocht worden verwacht dat in ongeveer 20 dossiers na bemiddeling verjaring als enige geschilpunt zou overblijven, is dit sinds de instelling van het deskundigenpanel eind 2018 slechts in één dossier het geval. Het deskundigenpanel heeft deze zaak begin 2019 behandeld. Het panel heeft de zaak aan de hand van de geldende jurisprudentie beoordeeld en in het voordeel van het slachtoffer geoordeeld. Sindsdien is het deskundigenpanel niet meer bijeen geweest, omdat zich geen zaken meer hebben voorgedaan waarbij verjaring het enige geschilpunt is en partijen bereid zijn de zaak aan het panel voor te leggen. Het IAS stelt nu een onderzoek in naar de redenen waarom vooralsnog slechts één zaak is voorgedragen aan het panel.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financiële tegemoetkoming voor ruim 500 werknemers met ‘schildersziekte’

Financiële tegemoetkoming voor ruim 500 werknemers met ‘schildersziekte’

Werknemers die als gevolg van hun werk schildersziekte (Organo Psycho Syndroom) hebben opgelopen, kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming....

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Hoewel de benaming van de polis – SV Plus - duidt op de meest uitgebreide dekking, betekent dat niet dat daarmee alle situaties onder de dekking van de polis...

Wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

De wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. Met deze wet wordt onder meer...

Autoverzekeraars laten schuldvraag achterwege bij afhandeling twee kettingbotsingen in Friesland

Autoverzekeraars laten schuldvraag achterwege bij afhandeling twee kettingbotsingen in Friesland

Autoverzekeraars die op 31 december 2019 betrokken waren bij kettingbotsingen op de A32 en A7 in Friesland, hebben besloten om de schuldvraag achterwege te laten...

Lelijk gebeten door Cobra 6...

Lelijk gebeten door Cobra 6...

Onvoorzichtig gedrag, ook al is dit mogelijk ingegeven door drankgebruik, maakt dat een man goeddeels zelf verantwoordelijk is voor het zware letsel aan zijn hand...

Aantal signalen bij AFM over afbouwverzekeringen zeer beperkt

Aantal signalen bij AFM over afbouwverzekeringen zeer beperkt

Het aantal signalen met betrekking tot afbouwverzekeringen bij de AFM over de afgelopen jaren is zeer beperkt. Deze signalen hebben niet tot opvolging geleid. Dat...

Werkgever gevallen pizzabezorgster onderuit op gladde banden

Werkgever gevallen pizzabezorgster onderuit op gladde banden

Het komt de werkgever duur te staan dat hij niet hard kan maken dat de banden van de scooter waarmee een bezorgster onderuit ging niet glad waren. De Rechtbank Midden-Nederland...

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Als werkgever wil je jouw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting jouw werknemers. Maar...

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Als werkgever wil je jouw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting jouw werknemers....

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

De gemeente Amersfoort is volgens de Rechtbank Midden-Nederland niet aansprakelijk voor de letselschade (gebroken heup) die een man opliep door een val van het...