Verjaringstermijn van aansprakelijkheidsclaims bij asbestschade

Asbest sanering via Pixabay

Om de problematiek van de verjaring van aansprakelijkheidsclaims bij asbestschade het hoofd te bieden hebben de convenantpartijen, die verenigd zijn in het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), unaniem besloten tot het instellen van een deskundigenpanel. Dit deskundigenpanel buigt zich over zaken waarbij verjaring het enige punt van geschil is tussen het asbestslachtoffers en de (ex-)werkgever. Het panel geeft een advies of het beroep op verjaring door de (ex-)werkgever of diens verzekeraar stand zal houden voor de rechter. De instelling van het deskundigenpanel betreft een proef voor de periode van twee jaar. Hoewel op basis van het verleden mocht worden verwacht dat in ongeveer 20 dossiers na bemiddeling verjaring als enige geschilpunt zou overblijven, is dit sinds de instelling van het deskundigenpanel eind 2018 slechts in één dossier het geval. Het deskundigenpanel heeft deze zaak begin 2019 behandeld. Het panel heeft de zaak aan de hand van de geldende jurisprudentie beoordeeld en in het voordeel van het slachtoffer geoordeeld. Sindsdien is het deskundigenpanel niet meer bijeen geweest, omdat zich geen zaken meer hebben voorgedaan waarbij verjaring het enige geschilpunt is en partijen bereid zijn de zaak aan het panel voor te leggen. Het IAS stelt nu een onderzoek in naar de redenen waarom vooralsnog slechts één zaak is voorgedragen aan het panel.

 

Reactie toevoegen

 
Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

Meer verkeersongevallen door agressief rijgedrag

Meer verkeersongevallen door agressief rijgedrag

Autobestuurders vertonen steeds vaker gevaarlijk, riskant en agressief rijgedrag, constateert DAS die het aantal meldingen van verkeersongevallen zonder letsel met...

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

Werkgever na ongeval aansprakelijk, of er nu wel of geen arbeidsovereenkomst is

(Rechtspraak) Een pizzakoerier krijgt tijdens het bezorgen een eenzijdig auto-ongeval. Hij bespreekt de pizzeria (op grond van artikel 7:658 BW subsidiair artikel...

Koeriersbedrijf kan niet volstaan met ongevallenverzekering

Koeriersbedrijf kan niet volstaan met ongevallenverzekering

(Rechtspraak) Een collectieve ongevallenverzekering en een Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI) als onderdeel van het leasecontract van de bedrijfsauto volstaan...

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

“Ik heb geen aanwijzingen dat het verzekeren van evenementen die worden georganiseerd door vrijwilligers in brede zin steeds vaker een probleem is.”...

Meer asbestslachtoffers, minder schadevergoedingen

Meer asbestslachtoffers, minder schadevergoedingen

In 2022 hebben zich meer asbestslachtoffers gewend tot het Instituut Asbestslachtoffers dan de voorgaande jaren, maar percentueel kregen minder slachtoffers een...

Inruilverlies voor eigen rekening klant

Inruilverlies voor eigen rekening klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0303) De verzekeraar dient naar het oordeel van de Geschillencommissie een redelijke termijn te worden geboden om een fout te herstellen....

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Geen beroep op absolute verjaringstermijn asbestclaims door verzekeraars

Geen beroep op absolute verjaringstermijn asbestclaims door verzekeraars

Verzekeraars doen sinds 21 oktober geen beroep meer op de absolute verjaringstermijn bij een claim van een asbestslachtoffer tegen een (oud-)werkgever. Dit heeft...