Verkeerd verbonden...

Smartphone bed via Pixabay

Een verzekeraar heeft de schadeclaim van een consument afgewezen omdat het IMEI-nummer van de gestolen telefoon, niet bij hem verzekerd is. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) ommissie komt tot de conclusie dat "Consument uit artikel 10 van de Voorwaarden niet had hoeven opmaken dat hierin mede is begrepen de verplichting om het ontvangen van een vervangende telefoon met het daarbij behorende unieke IMEI-nummer aan Verzekeraar door te geven, terwijl bovendien niet met zoveel woorden is vermeld welke sanctie is gesteld op het niet nakomen van die verplichting. De klacht is gegrond". (Uitspraak 2019-158)

De klant claimde 402 euro.

IMEI staat voor International Mobile Equipment Identity.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een adviseur 4.000 vergoeden aan een klant. Dit omdat de adviseur niet heeft voldaan aan hetgeen ter...

Juridisch klopt het, maar toch…

Juridisch klopt het, maar toch…

STUDENTENVERZEKERING – Soms vraag je je af of een verzekeraar eigenlijk wel moet willen dat het tot een zaak bij Kifid komt. In het onderhavige geval krijgt...

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

HYPOTHEKEN – Sinds enige jaren staat de Belastingdienst toe dat de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetaald wordt. In 2016 heeft de Geschillencommissie...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden...

BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

RECHTSBIJSTAND – Door de consument aan een externe advocaat betaalde BTW valt onder het in de rechtsbijstandsverzekering bepaalde kostenmaximum. Op 15 september...

Schending zorgplicht kost adviseur zestien mille

Schending zorgplicht kost adviseur zestien mille

Hoogland Assuradeuren moet een consument 16.027,70 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht.De schadevergoeding betreft het bedrag dat de consument misliep...