Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken & Verzekeringen) moet de 16.000 euro rente vergoeden die de consumenten kwijt zijn over de aanvullende hypothecaire lening die zij hebben moeten sluiten nadat de adviseur het bedrag dat zij zouden ontvangen uit de verkoop van hun oude woning verkeerd inschatte (100.000 euro minus makelaarskosten in plaats van ruim 26.000 euro).

Volgens de Geschillencommissie had het de consumenten kunnen opvallen dat de adviseur het bedrag van de lening die zij korter dan een jaar daarvoor afsloten, vergat te noemen.

De Commissie van Beroep ziet het anders: “Tussen partijen staat vast dat de adviseur in augustus 2020 een fout heeft gemaakt. Toen de consumenten hem vroegen hoeveel geld er uit de verkoop van de oude woning beschikbaar zou zijn voor de verbouwing en verbetering van de nieuwe woning, heeft hij tot tweemaal toe een onjuist antwoord gegeven. Naar het oordeel van de Commissie van Beroep is deze handelwijze onzorgvuldig te noemen.

“Het feit dat de adviseur op vakantie was toen hij werd geconfronteerd met de vragen van de consumenten, doet daar niet aan af. Ook als de adviseur ervoor kiest om tijdens zijn vakantie inhoudelijke vragen van de consumenten te beantwoorden, kan van hem worden verlangd dat hij dat doet met de nodige zorgvuldigheid en dat hij een voorbehoud maakt ten aanzien van de juistheid van zijn advies als hij niet over een dossier beschikt of gegevens ontbreken.

Onvoldoende gewicht

“Het gaat hier volgens de adviseur om een eenvoudige berekening, waarbij de fout is veroorzaakt doordat de consumenten niet het juiste bedrag aan resterende hypotheek noemden. Het gaat bovendien om een fout die zij volgens de adviseur, als hoogopgeleide consumenten, zelf gemakkelijk hadden kunnen opmerken. De Commissie van Beroep is van oordeel dat dit verweer onvoldoende gewicht in de schaal legt. Uit het feit dat de consumenten tot twee keer toe contact hebben opgenomen met de adviseur blijkt dat zij zich tot de adviseur hebben gewend omdat zijzelf op dat moment niet meer voldoende overzicht over hun financiële situatie hadden. Ook al hadden de consumenten op grond van de gegevens waarover zij
beschikten, zelf kunnen vaststellen dat de resterende hypotheek ongeveer 270.000 euro bedroeg en niet 200.000 euro en hadden zij kunnen zien dat de berekening van de adviseur niet klopte, dan betekent dat nog niet dat de adviseur geen verwijt gemaakt kan worden. Op hem, als degene die bij uitstek deskundig is dienaangaande, rustte de verplichting om de consumenten op basis van het dossier en onafhankelijk van hun mededelingen, op juiste wijze van de informatie te voorzien die zij nodig hadden voor het opstellen van de begroting voor de verbouwing. Door zonder het dossier te raadplegen en zonder enig voorbehoud tot twee keer toe de gewraakte informatie te verstrekken op een expliciete vraag van de consumenten die hij adviseerde, heeft de adviseur niet aan die verplichting voldaan. Daaraan doet niet af dat het om hoogopgeleide consumenten ging die zelf hadden kunnen ontdekken dat de berekening niet klopte. Het uitgangspunt is immers dat consumenten mogen vertrouwen op de juistheid van de informatie van hun adviseur als degene die bij uitstek deskundig is.

“Anders dan de adviseur heeft aangevoerd, kan van de consumenten ook niet worden verlangd dat zij de tijdens het WhatsApp-gesprek en het telefoongesprek verstrekte informatie nogmaals verifieerden, bijvoorbeeld door een collega van de adviseur te bellen die op kantoor aanwezig was Gelet op de deskundigheid van de adviseur en de ernst van de verweten gedraging aan de zijde van de adviseur, zoals hiervoor overwogen, is er ook geen ruimte voor eigen schuld aan de zijde van de consumenten, die immers niet over deze deskundigheid beschikken. Het beroep van de adviseur op eigen schuld aan de zijde van de consumenten gaat dan ook niet op.”

Schade

De Commissie van Beroep is – met de adviseur – van oordeel dat het feit dat er een begrotingstekort van 63.791 euro is ontstaan omdat de consumenten grotere investeringen in de nieuwe woning hebben gedaan dan het budget toeliet, op zichzelf geen schade is in de zin van art. 6:95 BW. Tegenover deze investeringen staat immers een vermogensvermeerdering in de vorm van een waardevermeerdering van de nieuwe woning. Dat de consumenten de investeringen niet zouden hebben gedaan als zij hadden geweten dat zij uitgingen van een te hoog budget, maakt dat niet anders. Dit ligt anders ten aanzien van de rente die de consumenten betalen over de aanvullende lening van 70.000 euro voor zover die lening zij die lening hebben moeten afsluiten als gevolg van de fout die de adviseur heeft gemaakt.

De Commissie van Beroep “zal als schadevergoeding de (contant gemaakte) rente toewijzen die de consumenten verschuldigd zijn over de aanvullende lening. Tussen partijen staat vast dat het gaat om een annuïteitenhypotheek met een looptijd van dertig jaar en een rentepercentage van 1,62 procent, dertig jaar rentevast. De Commissie van Beroep begroot de schadevergoeding op een bedrag van 16.000 euro”.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edward Zeevat - Zeevat Hypotheken & Verzekeringen B.V. 24 mei 2023

Eigenlijk best bijzonder om en uitspraak van de Commissie van Beroep te lezen die over mijzelf gaat. Zeker omdat een groot deel van de feiten waarop de vergissing is gemaakt (want een vergissing heb ik zeker gemaakt) ontbreekt. De vergissing is gemaakt op een zondag, tijdens mijn vakantie, waarin ik de klant nog heb verwezen naar mijn collega op kantoor. Je zult begrijpen dat ik na deze uitspraak ons niveau van dienstverlening meteen heb aangepast ;-)

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...