(Verlengde) garage is geen aanbouw

Garagedeur via Pixabay

Een (verlengde) garage mag bij de WOZ-bepaling niet worden gezien als aanbouw, aldus de Rechtbank Oost-Brabant.

Eiser is eigenaar van de onroerende zaak, een geschakelde woning uit 1985. Het betreft onder eer een garage (63 kubieke meter) en een verlenging daarvan (50 kubieke meter).

De rechtbank: “Eiser voert aan dat verweerder ten onrechte een verlenging van de garage aanziet voor een aanbouw. Ter onderbouwing heeft eiser de originele factuur (uit 1984) overgelegd, waaruit volgt dat bij de bouw sprake was van een verlenging van de garage met vier meter. Verweerder heeft niet gereageerd op de reactie van eiser, terwijl de rechtbank verweerder bij brief van 28 april 2021 wel daartoe in de gelegenheid heeft gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee de juistheid van de stelling van eiser onweersproken gebleven. De rechtbank ziet geen reden te twijfelen aan eisers stelling dat er geen sprake is van een aanbouw, maar van een (verlengde) garage. De rechtbank zal daarom dit onderdeel met de inhoud waarvan partijen uitgaan, te weten 50 kubieke meter, toevoegen aan de garage. Dit betekent dat, zoals eiser stelt, de (verlengde) garage in totaal een inhoud heeft van 113 kubieke meter.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Terminaal schurftige zwerfhond...

Terminaal schurftige zwerfhond...

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het...

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

(Rechtspraak) Niet wijzen op het gevaar van onderverzekering en niet de in het serviceabonnement toegezegde (jaarlijkse) dekkingscheck uitvoeren, maken de adviseur...

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet...

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

(Rechtspraak) Het niet tussentijds adviseren om de horlogeverzameling te laten hertaxeren, komt Aon duur te staan. De Rechtbank Rotterdam laat Aon de helft (32.350...

Tegeltjeswijsheid...

Tegeltjeswijsheid...

(Rechtspraak) Anders dan Aegon meent, is een tegel die deel uitmaakt van de wand van een al bestaande woning doorgaans niet eenvoudig te vervangen door aankoop van...

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

(Rechtspraak) Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch volgt de glastuinbouwer niet die meende Rabobank Peelland Zuid voor meer rechtsbijstanddekking had moeten zorgen....

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon die in algemene zin van gewijzigde persoonlijke omstandigheden van een verzekeringsnemer kennis neemt – zoals een...

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

(Rechtspraak) Een consument vordert een uitkering van schade als gevolg van diefstal bij een tankstation bij Milaan van een tas uit zijn auto. De consument heeft...

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

De Rechtbank Midden-Nederland laat een tussenpersoon het premieverschil van 43.391,44 euro vergoeden tussen een aanzienlijk goedkopere bedrijfswagenpark-verzekering...

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Een geschil over de nakoming van een bij Kifid overeengekomen regeling is door de voorzieningenrechter toegewezen. Eisende partij is voor rechtsbijstand verzekerd...