Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Kifid 2017 (deel logo)

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006.

De Commissie: “Een passende advisering omtrent het afsluiten van een ORV brengt mee dat bij een advisering over het wel of niet afsluiten van een dergelijke verzekering ook de aan die verzekering verbonden kosten worden meegedeeld. Het nalaten daarvan vormt dan ook in beginsel een tekortschieten in het adviseren.

“Er zijn echter situaties denkbaar waarin van een tekortschieten toch geen sprake is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de adviseur uit mededelingen van de persoon, die hij adviseert, duidelijk heeft kunnen opmaken dat deze al genoegzaam kennis draagt van de kosten en hij, ook al weet hij dat deze kosten niet hoog zijn en hem de risico’s van het niet afsluiten van de verzekering bekend zijn, toch te kennen geeft de betrokken verzekering niet te willen afsluiten. Onder dergelijke omstandigheden schiet de adviseur in zijn advisering niet tekort door niet nog eens de kosten onder de aandacht brengen. Een en ander is door de betrokken adviseur aan te tonen.”

Maar ook al vormt het onvermeld laten van de kosten van een ORV een tekortschieten van de Bank in de advisering in maart 2013, toch levert dat nog niet een voldoende grond voor het toewijzen van een schadevergoeding aan Consument op. De Commissie: “Consument stelt dat, indien in maart 2013 door de Bank melding van de kosten van een ORV zou zijn gemaakt, er zeker een dergelijke verzekering zou zijn afgesloten. Die stelling is door de Bank bestreden en vormt in het licht van na te noemen omstandigheden een onvoldoende onderbouwde stelling. Consument en haar echtgenoot hebben tot 2010 via de Bank een ORV gehad. Zij waren, zo mag worden aangenomen, derhalve in 2013 met dit type verzekering bekend en ook, althans ten minste globaal, met de daaraan destijds verbonden kosten. Ook toen hadden zij, zij het bij een andere bank, een geldlening ter grootte van de in maart 2013 bij de Bank afgesloten geldlening. Verder valt ook aan te nemen dat zij ook toen bekend waren met de risico’s die zij liepen met het niet hebben van een ORV. Onder deze omstandigheden valt in redelijkheid te betwijfelen of er door Consument en haar echtgenoot een ORV zou zijn afgesloten, indien de Bank bij de advisering van de kosten van de ORV melding zouden hebben gemaakt. Met name is niet duidelijk gemaakt waarom Consument en haar echtgenoot in 2013 een andere beslissing zouden hebben genomen dan zij in 2010 hebben gedaan.”

De partner van de klagende consument vond overlijdensrisicodekking niet nodig toen de hypotheek in 2013 werd overgesloten. Vijf jaar later verongelukte hij en ging zijn vrouw er financieel enorm op achteruit.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnold Erhardt - MMK Opleidingen BV 13 februari 2020

Dank dat ik (als gemachtigde van consument) deze belangrijke uitspraak via u (de vakpers) moet lezen en niet van de secretaris van de Commissie van Beroep Kifid rechtstreeks heb ontvangen! Van belang voor de adviespraktijk is dat het op papier hebben staan van consequenties het winnen van de praktische gevolgen en de zorgplicht van de adviseur. Het er van uitgaan dat man en vrouw informatie die alleen met de man besproken is delen ( aanname ) en dat informatie die ergens midden in een pakket bladzijden als bijlage staat, gelezen is door de consument en wel duidelijk is zonder uitleg en toelichting van de adviseur (aanname) mag naar mijn mening niet leiden tot deze uitspraak. Zorgplicht van de adviseur zoals in de Wft art. 4.23 vastgelegd vraagt naar mijn mening anders handelen in de praktijk! Jammer dat dit niet als zodanig wordt erkend door de Commissie van Beroep Kifid.

Meer over
Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur (blog)

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur (blog)

(door Chris de Bruin, Bureau mr. de Bruin) Een belangrijke uitspraak voor de praktijk met drie kernpunten: Kifid-uitspraak GC 2020-251, gepubliceerd op 27 maart....

Schending zorgplicht kost Aon Meeùs acht mille

Schending zorgplicht kost Aon Meeùs acht mille

Aon Meeùs moet een klant bijna 8.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument vroeg adviseur per e-mail van 23 december 2011 of dekking...

600 euro advieskosten voor verhogen hypotheek

600 euro advieskosten voor verhogen hypotheek

Kifid oordeelt maar weer eens dat de bank op grond van haar beleidsvrijheid bij een (substantiële) wijziging van een hypothecaire geldlening advies verplicht...

Kamervragen over Kifid-uitspraak inzake beroving bij hasjdeal

Kamervragen over Kifid-uitspraak inzake beroving bij hasjdeal

Het CDA wil opheldering van de minister over Kifid-uitspraak GC 2020-153. De Kamerleden Van Toorenburg en Kuik: "Deelt u de mening dat dit een volledige miskenning...

Kifid: vanaf 17 maart geen zittingen

Kifid: vanaf 17 maart geen zittingen

In vervolg op door de overheid genomen maatregelen rondom het coronavirus heeft Kifid besloten dat alle zittingen vanaf dinsdag 17 maart tot maandag 6 april 2020...

Duidelijk termijn stellen bij 'niet goed, geld terug'-garantie als adviseur

Duidelijk termijn stellen bij 'niet goed, geld terug'-garantie als adviseur

Kifid laat een adviseur zijn 'niet goed, geld terug'-garantie gestand doen. Dit omdat de adviseur (AOV-ZZP.nl) niet kan aantonen dat een beroep de garantie binnen...

Schadevoorval onduidelijk, geen uitkering

Schadevoorval onduidelijk, geen uitkering

Doordat de consument niet duidelijk kan maken wat het schadevoorval is geweest, hoeft de verzekeraar (NN) niet uit te keren. Aldus de Geschillencommissie Financiële...

Motorrijder geeft NN het nakijken

Motorrijder geeft NN het nakijken

In een zaak rond een gestolen motorfiets laat Kifid het oordeel van de contra-expert zwaarder wegen dan dat van de door NN ingeschakelde expert. NN moet alsnog de...

Centrale organisatie en aangesloten instelling

Centrale organisatie en aangesloten instelling

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Op grond van de Wft is het mogelijk dat een onderneming andere ondernemingen onder haar Wft-vergunning laat werken....

Adviseur en financieringsvoorbehoud

Adviseur en financieringsvoorbehoud

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Een financieel adviseur die de consument bijstaat in het verkrijgen van een financiering voor zijn woning dient de...