Vermogen groeit sterk bij verweduwing onder AOW-leeftijd

euro's via Pixabay 4

Het vermogen van mannen en vrouwen tot de AOW-leeftijd die in 2018 hun partner kwijtraakten, is na de verweduwing ruim anderhalf keer zo groot als ervoor. Aldus het CBS. In doorsnee bedroeg hun vermogen ongeveer 140.000 euro begin 2019. Dat is meer dan mannen en vrouwen die na de AOW-leeftijd hun partner kwijtraakten. Hun vermogen is juist lager dan voor de verweduwing.

Het CBS: "De stijging van het vermogen bij verweduwing onder de AOW-leeftijd komt door de daling van de hypotheekschuld. De meerderheid (70 procent) van de verweduwden tot AOW-leeftijd heeft een eigen woning waar voor de verweduwing meestal een hypotheekschuld op rust. Aan de meeste hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld, die na het overlijden van de partner ingezet kan worden om de hypotheek (deels) af te lossen. Daarmee neemt de hypotheekschuld sterk af en het vermogen per saldo toe.

"Verweduwing na de AOW-leeftijd gaat, anders dan ervoor, gepaard met een daling van het vermogen. Deze vermogensachteruitgang is vooral terug te voeren op een daling van de bank- en spaartegoeden. Die daling overtreft de geslonken hypotheekschuld. Weliswaar neemt de hypotheekschuld af, maar omdat een overlijdensrisicoverzekering tot een maximumleeftijd uitkeert (meestal bij overlijden tussen 70 en 80 jaar) is de afname vergeleken met jonger verweduwden klein. De krimp in de spaarpot komt doordat oudere verweduwden vaker dan jongere erfbelasting betalen (32 tegen 20 procent). Ouderen hebben meer vermogen en vallen dus eerder boven het voor belasting vrijgestelde erfbedrag."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ron van Os - Van Os Pensioen Consultancy B.V. 20 april 2021

Vermogen neemt wellicht toe, maar toekomstige verdiencapaciteit neemt af. Gelukkig zijn de meeste mannen en vrouwen levend meer waard dan dood.

Meer over
Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

In 2018 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 38.400 euro, 10.000 euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde...

Helft totale bezit miljonairs bestaat uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen.

Helft totale bezit miljonairs bestaat uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen.

Rond 60 procent van de miljonairs in Nederland heeft een vermogen van een tot twee miljoen euro. Tien procent bezit vijf miljoen of meer. De helft van het totale...

Woningwaarde stuwt vermogen omhoog

Woningwaarde stuwt vermogen omhoog

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van bezittingen en schulden, 28.300 euro. Dat is ruim 6.000 euro meer dan in...

Expirerende lijfrentes

Expirerende lijfrentes

Bij expiratie van een lijfrentepolis of -bankspaarrekening moet bepaald worden wat er met het vrijkomende bedrag gaat gebeuren. Door alle gewijzigde wetgeving...

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Het kabinet wil nog steeds niet tornen aan het principe dat een vergoeding wegens letselschade meetelt als vermogen. Staatssecretaris Wiebes gaf dit eerder al aan,...

Opbouw vermogen vaak onevenwichtig

Opbouw vermogen vaak onevenwichtig

De opbouw van vermogen door Nederlandse huishoudens kent een aantal belangrijke onevenwichtigheden. Hierdoor is een groot aantal huishoudens en onze economie kwetsbaar...

Meer inkomen en vermogen voor 65-plussers

Meer inkomen en vermogen voor 65-plussers

Het gemiddelde inkomen en het doorsnee oftewel mediaan vermogen van 65-plushuishoudens zijn er in twintig jaar tijd meer op vooruitgegaan dan het inkomen en het...

Radiostilte in onderzoek belasting op werkelijk vermogensrendement

Radiostilte in onderzoek belasting op werkelijk vermogensrendement

Het kabinet laat nog niks los over uitkomsten van het onderzoek naar belasten van het werkelijke rendement op vermogen. De regering kondigt alleen aan dat de Tweede...

Financiën herstelt weeffout in wft-module Vermogen

Financiën herstelt weeffout in wft-module Vermogen

In het door Financiën ter consultatie voorgelegde Wijzigingsbesluit Financiële Markten is geregeld dat de adviseur Vermogen mag adviseren over arbeidsverzekeringen...

Van velzen wil grondig onderzoek naar achterblijven slagingspercentages

Van velzen wil grondig onderzoek naar achterblijven slagingspercentages

Dik van Velzen, consultant bij Nibe-SVV, roept op tot grondig onderzoek naar het achterblijven de slagingspercentages bij de Wft-module Vermogen (zie ook het bericht...