Verplicht eigen risico zorgverzekering blijft 385 euro in 2022

Medisch via Pixabay 2

Het kabinet geeft gehoor aan het verzoek uit de Tweede Kamer en heeft daarom een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering in 2022 wordt gefixeerd op het bedrag van 385 euro per jaar per verzekerde van achttien jaar of ouder. Een volgend kabinet kan dan een besluit nemen over het eigen risico in 2023 en latere jaren.

Een wetsvoorstel dat de bevriezing regelt zal binnen enkele dagen worden aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De minister: "Ik streef ernaar het wetsvoorstel voor het einde van het zomerreces bij de Tweede Kamer in te laten dienen. De parlementaire behandeling van dat wetsvoorstel dient vóór 1 oktober 2021 door beide Kamers te worden afgerond. De hoogte van het verplicht eigen risico is immers onder meer nodig voor de Regeling risicoverevening 2022 vóór 1 oktober 2021, de toekenning van de vereveningsbijdrage door het Zorginstituut in oktober 2021 en de bekendmaking van de nominale premie door zorgverzekeraars voor 12 november 2021."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Premiestijging zorgverzekering gedempt met 500 miljoen uit reserves

Premiestijging zorgverzekering gedempt met 500 miljoen uit reserves

De gemiddelde premie basisverzekering zorg blijkt in 2021 vijf euro hoger uit te komen dan geraamd in de begroting van VWS (64 euro tegen 59 euro). Om de premiestijging...

Independer verdubbelt dekking gratis Tandongevallen-verzekering

Independer verdubbelt dekking gratis Tandongevallen-verzekering

Independer heeft het maximale verzekerde bedrag van haar Tandongevallen-dekking (gratis bij een zorgverzekering) opgetrokken van 10.000 naar 20.000 euro. De website...

ONVZ zet nieuw label Jaaah in markt

ONVZ zet nieuw label Jaaah in markt

ONVZ lanceert een nieuwe label in de zorgverzekeringsmarkt: Jaaah. Het label biedt een basisverzekering (115 euro per maand) en aanvullend een fysiotherapieverzekering...

Modernisering GVS uitgesteld naar 1 januari 2023

Modernisering GVS uitgesteld naar 1 januari 2023

Minister Van Ark stelt de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) uit naar 1 januari 2023. De minister: "De coronacrisis laat ook dit dossier...

Tijd voor herwaardering zorgverzekeringsadvies

Tijd voor herwaardering zorgverzekeringsadvies

(Uit katern Zorgverzekering VVP 5-2020) Voor zo’n eigenlijk hartstikke adviesgevoelig product als de zorgverzekering krijgen financieel adviseurs maar verdraaid...

Straf voor goed gedrag

Straf voor goed gedrag

(Martin Holleman, Adfiz, in katern Zorgverzekering VVP 5-2020) Minister Van Ark wil de collectiviteitskorting op de basisverzekering afschaffen. Deze afschaffing...

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

(Uit katern Zorgverzekering VVP 5-2020) Een kijk op gezondheid die veel verder reikt dan alleen het medische aspect. Voormalig huisarts Machteld Huber deed dertig...

Mensen vitaal houden

Mensen vitaal houden

(Uit katern Zorgverzekering VVP 5-2020) “Het zorgverzekeringsstelsel zou verzekeraars meer moeten prikkelen preventie te stimuleren. Dat gold altijd al,...

Maandpremie Stad Holland omhoog naar 133 euro

Maandpremie Stad Holland omhoog naar 133 euro

Stad Holland verhoogt de maandpremie van haar zorgverzekering van 128,50 euro naar 133 euro. Op jaarbasis komt de premie 2021 op 1.596 euro. Stad Holland biedt een...

Kabinet bemoeit zich niet met terugloop aantal restitutiepolissen

Kabinet bemoeit zich niet met terugloop aantal restitutiepolissen

Minister Van Ark treedt niet in het aanbod van zorgverzekeringen. Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen over het teruglopend aantal restitutiepolissen. Van Ark:...