Verplicht eigen risico zorgverzekering blijft 385 euro in 2022

Medisch via Pixabay 2

Het kabinet geeft gehoor aan het verzoek uit de Tweede Kamer en heeft daarom een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering in 2022 wordt gefixeerd op het bedrag van 385 euro per jaar per verzekerde van achttien jaar of ouder. Een volgend kabinet kan dan een besluit nemen over het eigen risico in 2023 en latere jaren.

Een wetsvoorstel dat de bevriezing regelt zal binnen enkele dagen worden aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De minister: "Ik streef ernaar het wetsvoorstel voor het einde van het zomerreces bij de Tweede Kamer in te laten dienen. De parlementaire behandeling van dat wetsvoorstel dient vóór 1 oktober 2021 door beide Kamers te worden afgerond. De hoogte van het verplicht eigen risico is immers onder meer nodig voor de Regeling risicoverevening 2022 vóór 1 oktober 2021, de toekenning van de vereveningsbijdrage door het Zorginstituut in oktober 2021 en de bekendmaking van de nominale premie door zorgverzekeraars voor 12 november 2021."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nominale zorgpremie stijgt met 59 euro naar 1.473 euro

Nominale zorgpremie stijgt met 59 euro naar 1.473 euro

Bij de nominale premie van de zorgverzekering wordt door het kabinet een stijging geraamd van 59 euro; van gemiddeld 1.414 euro in 2020 naar gemiddeld 1.473 euro...

Achmea: "Basisverzekering beperkt verlieslatend als gevolg van Covid-19"

Achmea: "Basisverzekering beperkt verlieslatend als gevolg van Covid-19"

De zorgactiviteiten van Achmea boekten in het eerste halfjaar van 2020 een resultaat van zeven miljoen euro (H1 2019: 57 miljoen). Deze daling wordt veroorzaakt...

ZN: niet gezegd dat zorgpremie door corona stijgt

ZN: niet gezegd dat zorgpremie door corona stijgt

Zorgverzekeraars Nederland noemt het "voorbarig om te concluderen dat de zorgpremie door de uitbraak van de coronacrisis extra gaat stijgen. Er is nog geen zicht...

Duidelijker informatie voor mondzorgpatiënt over behandelopties en kosten

Duidelijker informatie voor mondzorgpatiënt over behandelopties en kosten

Er komt duidelijker informatie over wat mondzorgpatiënten kunnen verwachten van hun behandelaar en zorgverzekeraar, waar het behandelopties en kosten aangaat....

Zorgverzekeraars bemiddelen verzekerden weer naar zorg als voor corona

Zorgverzekeraars bemiddelen verzekerden weer naar zorg als voor corona

Zorgverzekeraars zien dat, na een dip tijdens de coronacrisis, het aantal verzoeken voor zorgbemiddeling weer op hetzelfde is niveau als vorig jaar zomer. Zij krijgen...

Collectiviteitskorting niet gelegitimeerd door zorginhoudelijke afspraken

Collectiviteitskorting niet gelegitimeerd door zorginhoudelijke afspraken

De kans dat ook de resterende vijf procent collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen sneuvelt, is groot. Al laat minister Van Rijn de beslissing aan zijn opvolger,...

Nederlander vreest flinke stijging zorgverzekeringspremie

Nederlander vreest flinke stijging zorgverzekeringspremie

Ruim vier op de vijf Nederlanders denken dat ze vanwege de coronacrisis volgend jaar meer premie moeten betalen voor hun zorgverzekering. Van deze groep verwacht...

Geen ingreep bij eigen risico na uitstel behandeling wegens coronacrisis

Geen ingreep bij eigen risico na uitstel behandeling wegens coronacrisis

Minister Van Rijn doet niets aan het 'dubbele eigen risico' zorgverzekering dat sommige mensen als gevolg van de uitbraak van corona kwijt zijn. Dat schrijft hij...

Individuele zorgpolis nu gemiddeld goedkoper dan collectieve

Individuele zorgpolis nu gemiddeld goedkoper dan collectieve

De gemiddelde premie voor collectief zorgverzekerden ligt met 1.396 euro voor het eerst hoger dan de premie voor individueel verzekerden (1.373 euro). Dat staat...

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken...