"Verplichte AOV zelfstandigen wordt uitgeklede basisregeling"

Panel (2) 15-05-2023 RADI AOV

RADI AOV gaat een kennisdocument opstellen over de verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet op inzet. “Daarin”, aldus RADI AOV, “worden de uitdagingen stuk voor stuk geschetst, met daarbij de hoognodige uitleg over die uitdagingen. Want feiten en fabels lopen in dit vraagstuk almaar door elkaar heen.”

RADI AOV organiseerde onlangs een bijeenkomst met deskundigen en een enkele politicus over de beoogde verplichte AOV.

RADI AOV verwacht een uitgeklede basisregeling en hoopt dat die slechts een eerste stap zal zijn, op weg naar een nieuw stelsel. “Vanwege de haalbaarheid en de beheersing van de kosten is de kans groot dat we uitkomen op een regeling met voor iedereen eenzelfde eigen risicoperiode, van twee jaar, een beperkte uitkering van ten hoogste 70 procent van het minimumloon, het begrip gangbare arbeid als dekking, geen opt-out voor zelfstandigen die zelf een AOV hebben.

Uitvoering groot probleem

RADI AOV: “Tot nu toe werd gesproken over keuzemogelijkheden in de wet. Met zelfs een opt-out voor zelfstandigen die liever vasthouden aan hun eigen AOV. Dat lijkt allemaal illusie, als er iets moet komen dat haalbaar is. De uitvoering gaat een heel groot probleem worden. De Belastingdienst krijgt moeite met het innen van de premies. Het UWV zal gaan worstelen met uitvoeren van de regeling.

“De angst is groot dat we blijven hangen op een noodverband, met veel tekortkomingen, en dat we het stelsel van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen niet structureel aanpakken. Eigenlijk moet het hele stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de schop. Liever willen we een algemene basisvoorziening die geldt voor alle werkenden. Dat moet dan eerlijk en betaalbaar zijn voor heel werkend Nederland. Gebaseerd op fair pay (een eerlijke beloning voor je werk) en met een level playing field (gelijke kansen en kosten voor zelfstandigen en werknemers)."

Foto van links naar rechts: Peter Loozen (UWV), Cosmas Blaauw (SharePeople), Margreet Drijvers (PZO), Maudie Derks (Acture), Ruud Houtzager (gespreksleider namens RADI AOV) en Henk Vermeer (BBB).

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Igno Schings (NN): “Sneller in gesprek over gezondheid met werknemer”

Igno Schings (NN): “Sneller in gesprek over gezondheid met werknemer”

NN roept werkgevers op vaker en sneller het gesprek aan te gaan over gezondheid met hun werknemers. Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen, tegenover...

Opt-out staat los van capaciteitsprobleem UWV

Opt-out staat los van capaciteitsprobleem UWV

“Ik hecht er waarde aan te vermelden dat de reden voor een opt-out niet gelegen is in het verminderen van de te verrichten werkzaamheden voor UWV.” Aldus...

Tweede Kamer ontvangt petitie tegen verplichte AOV voor zelfstandigen

Tweede Kamer ontvangt petitie tegen verplichte AOV voor zelfstandigen

Roos Wouters, oprichter van de Werkvereniging, overhandigt 30 mei aan de Tweede Kamer een petitie tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal...

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

UWV heeft niet genoeg verzekeringsartsen om vast te stellen of er sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Hierdoor, aldus de Algemene Rekenkamer in haar...

Geen grote verschuivingen in aandeel eigenrisicodragers

Geen grote verschuivingen in aandeel eigenrisicodragers

Een UWV-analyse laat zien dat er de afgelopen vijf jaar (van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022) zowel bij de ZW als bij de WGA geen grote verschuivingen zijn...

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Bij een opt-out bij de verplichte AOV voor zelfstandigen is er een reëel risico op averechtse risicoselectie. Dat stelt SEO in onderzoek naar de gevolgen van...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

De regeling die 15.000 euro toekent aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten geldt niet mensen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat blijkt...

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart tot en met juni 2020) voor COVID-patiënten hebben gezorgd, door langdurige post-COVID klachten al twee jaar ziek...

Maatregelen tegen achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verlengd

Maatregelen tegen achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verlengd

De tijdelijke maatregel niet terugvorderen (onder voorwaarden) van WIA-voorschotten wordt met één jaar en tot eind 2024 verlengd. Het streven is om...