Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Karien van Gennip 2022

Minister Van Gennip heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht.

De BAZ is uitgewerkt aan de hand van drie uitgangspunten: betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar. De wet is als volgt vormgegeven:

De nieuwe verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming’ genieten.

Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest (de zogenaamde wachttijd), kunnen straks in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Zelfstandigen krijgen deze uitkering als zij niet meer in staat zijn om door ziekte het minimumloon te verdienen. Dat is anders dan bij de werknemersverzekering, waarbij er niet alleen wordt gekeken naar wat iemand nog kan maar ook gekeken wordt naar wat iemand eerder verdiende.

De uitkering is 70 procent van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon. De uitkering loopt tot de AOW-leeftijd.

Premie maximaal circa 195 euro per maand

Zelfstandigen gaan ongeveer 6,5 procent van hun winst uit onderneming aan premie betalen, tot maximaal ongeveer 195 euro per maand gebaseerd op het minimumloon van 2024. Daarmee is er een duidelijke koppeling tussen de betaalde premie en de hoogte van de uitkering. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Opt-out

Zelfstandigen die dit vangnet onvoldoende vinden, zich liever privaat verzekeren of al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden, kunnen zich particulier blijven verzekeren: de zogenaamde opt-out. De private verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Zo mag de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet lager zijn dan die van de publieke verzekering, moet de premie minimaal gelijk zijn aan die van de publieke verzekering en moet de verzekering lopen tot de AOW-leeftijd. Daarnaast komt er overgangsrecht voor bestaande verzekeringen.

De consultatie sluit 23 juli.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 12 juni 2024

Is er dan toch een ambtenaar geweest, die gezegd heeft wij hadden toch de WAZ ? Weet je wat wij dan gaan doen, dan gaan we met elkaar praten en overleggen.!! Doen we ook nog een consultatie. Als duveltje uit doosje komt dan de BAZ. Feest overal. Enige verschil wat ik nu zie,door deze korte notitie is als je € 80.000,-- verdiende voor a.o. en door a.o. het minimum loon, dan krijg je lekker niks. Hoe gaan we dat dan weer verzekeringstechnisch regelen met alle andere extra rompslomp.

Patrick Betman - TMA Consultancy 12 juni 2024

Terechte vragen Peter van Dijken, denk dat deze vragen bij iedere adviseur die dit leest opkomen. Ik heb weinig vertrouwen in de uitvoerbaarheid van deze regeling, dit kan niet anders dan weer een 'gedrocht van een regeling' worden.

Peter van Dijken - Rene de Jonge Financieel Adviseurs 12 juni 2024

Ik heb een paar opmerkingen bij deze plannen: 1) Een ondernemer die zijn/haar eigen vangnet heeft en zich daarom bewust niet verzekert moet zich straks verplicht verzekeren terwijl hij/zij niets aan die dekking heeft. Dit is dus een verkapte lastenverzwaring. 2) De wetgever overruled door de minimale eisen waaraan een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering moet voldoen de facto de adviseur. Dat is ongewenst want de overheid kent specifieke omstandigheden van een verzekerde ondernemer niet terwijl de adviseur daarmee wel bekend is. 3) Tevens wekt de wetgever de indruk dat de minimale eisen die zij aan een reguliere aov stelt afdoende zijn voor bestaanszekerheid van de ondernemer. Dat is allerminst het geval. 4) De opt-out zelf, hoe vaak moet een ondernemer aantonen dat hij/zij een reguliere aov heeft? Is dat maandelijks of jaarlijks? Moet een verzekeraar het afsluiten of royeren van een aov melden? Wat gebeurt er als de ondernemer na het controle moment de aov opzegt? 5) Veel onverzekerde ondernemers zijn gedwongen onverzekerd vanwege een hoog risicoprofiel. De schadelast in de verplichte aov zal daarom waarschijnlijk bovengemiddeld hoog uitvallen. Hoe bestendig is de premie die hier voorgesteld wordt? Ik ben benieuwd hoe al deze zaken in de nabije toekomst worden ingevuld.

Meer over
Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

(Annemieke Postema, AOVdokter en RADI-AOV, in Ken je vak!, VVP 3-2024) Online gezondheidsverklaringen: een vloek of een zegen? Vanuit privacy-oogpunt is het een...

Deskundig Actueel: René Draaisma (a.s.r.) over wetsvoorstel BAZ

Deskundig Actueel: René Draaisma (a.s.r.) over wetsvoorstel BAZ

a.s.r. noemt het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) een gebalanceerd concept. René Draaisma, directeur Intermediaire...

Laatste woord over BAZ nog niet gezegd

Laatste woord over BAZ nog niet gezegd

Van flex naar vast. Dat is volgens Janthony Wielink (Enkwest), een van de plenaire sprekers op het dinsdagmiddag gehouden zesde VVP-event Inkomen, een belangrijke...

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

De stijgende kosten die te maken hebben met de gezondheid van werknemers vormen een van de belangrijkste risico’s voor werkgevers. Vooral ziekteverzuim en...

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

“Stel jezelf steeds de vraag: adviseer je klantgericht of waterdicht?” Aldus TAF in antwoord op de vraag van VVP om praktijktips inkomensadvisering....

Praktijktips Janthony Wielink: goede voorbereiding is alles

Praktijktips Janthony Wielink: goede voorbereiding is alles

Houd goed in de gaten welke opties er gaan ontstaan. De premie van de BAZ of minimaal gelijke dekking bij een verzekeraar mag niet verschillen; maar wat krijg je...

Praktijktips Annemieke Postema: durf kritische vragen te stellen

Praktijktips Annemieke Postema: durf kritische vragen te stellen

Denk en adviseer altijd in netto bedragen. Geef eerst inzicht in de financiële situatie zodat je exact kunt bepalen wat er nodig is om te verzekeren. Maak zelf...

“Alleen draagvlak voor OCTAS-variant BETER”

“Alleen draagvlak voor OCTAS-variant BETER”

In de dinsdag verschenen nieuwe VVP 3-2024 gaat Marjol Nikkels (CS Opleidingen) in op het OCTAS-rapport. Nikkels: “Mijn verwachting is dat voor de middellange...

Meer duidelijkheid over werken met en als zelfstandige

Meer duidelijkheid over werken met en als zelfstandige

Minister Van Gennip heeft het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) naar de Raad van State gestuurd. In dit wetsvoorstel...