Verschillen sterfekans tussen inkomstengroepen nemen toe

Wichert Hoekert 2018

De levensverwachting voor Nederlanders loopt niet verder op, zo blijkt uit de recente AG-prognosetafel, maar voor pensioenfondsen is het verschil in levensverwachting en sterftekans tussen verschillende leeftijdsgroepen en inkomstengroepen zeker zo belangrijk. Uit berekeningen van Willis Towers Watson blijkt dat de verschillen verder oplopen. Dat geldt zowel voor verschillen tussen sectoren waarin mensen werken als voor het verschil in inkomen.

Willis Towers Watson concludeert dat de verschillen in 2018 zijn opgelopen in vergelijking met 2016, de laatste keer dat het Actuarieel Genootschap zijn cijfers aanpaste. Voor eenzelfde 45-jarige man zit er tussen de twee meest uiteenlopende hoogste en laagste sterftekans 119% verschil terwijl dit in 2016 nog 105% bedroeg. Voor pensioenfondsen zijn deze uitkomsten van groot belang omdat een pensioenfonds verplicht is om in de waardering van de toekomstige verplichtingen rekening te houden met de kenmerken van de eigen populatie en die waarde varieert als gevolg van het effect van de ervaringssterfte.

Volgens Wichert Hoekert, pensioendeskundige bij Willis Towers Watson kan voor fondsen met laag gesalarieerde werknemers de voorziening tot ruim 2% lager uitvallen, voor fondsen met hoog gesalarieerde werknemers tot ongeveer 7% hoger, dan wanneer er geen sprake zou zijn van ervaringssterfte: “Vanwege de relatief grote verschillen binnen de hoogste inkomensgroep maakt Willis Towers Watson in het nieuwe model nader onderscheid binnen die groep. Dat sixtiel is in drieën gedeeld. Verder wordt het in de nieuwe versie van het model mogelijk gemaakt onderscheid te maken tussen sterfte van gehuwden en ongehuwden.”

 

Reactie toevoegen

 
Hugo Wegbrans naar Willis Tower Watson

Hugo Wegbrans naar Willis Tower Watson

Willis Towers Watson benoemt Hugo Wegbrans tot Global Head of Broking and Broking Strategy binnen het Risk and Broking segment. Wegbrans treedt begin 2022 in dienst...

Willis Towers Watson: verplichte vaccinatie niet waarschijnlijk

Willis Towers Watson: verplichte vaccinatie niet waarschijnlijk

Slechts 2 procent van de ondervraagde organisaties vraagt zijn werknemers momenteel om zich te laten vaccineren om weer aan het werk te kunnen. Acht op de tien bedrijven...

De lessen van de renewals 2020

De lessen van de renewals 2020

(NARIM in katern Zakelijk en Inkomen in VVP 3) Forse premieverhogingen, veel uitsluitingen en aanscherpingen van de polisvoorwaarden waren aan het einde van 2020...

Edwin Schokker verruilt Willis Towers Watson voor SBZ Pensioen

Edwin Schokker verruilt Willis Towers Watson voor SBZ Pensioen

Edwin Schokker (de afgelopen 36 jaar verbonden aan Willis Towers Watson) is benoemd tot Uitvoerend Bestuurslid Pensioenen en Risicobeheer bij SBZ Pensioen. Hij is...

Werkgevers haken nog onvoldoende aan bij flexwerken

Werkgevers haken nog onvoldoende aan bij flexwerken

Bedrijven in Nederland verwachten dat over drie jaar een kwart van hun personeel nog steeds vanuit huis zal werken, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson....

Salarissen bevroren en werving nieuw personeel stopgezet

Salarissen bevroren en werving nieuw personeel stopgezet

Bedrijven in Nederland hebben de werving van nieuwe mensen gestopt en willen besparen op lonen en bonussen terwijl ze worstelen om de economische tegenwind als gevolg...

Willis Towers Watson: grotere verschuiving naar flexibeler werken

Willis Towers Watson: grotere verschuiving naar flexibeler werken

Werkgevers zien volgens Willis Towers Watson dat medewerkers net zo productief kunnen zijn als ze niet op kantoor zijn. "En dat kan een grotere verschuiving naar...

Willis Towers Watson benoemt Angel Hoover tot Head of Benelux

Willis Towers Watson benoemt Angel Hoover tot Head of Benelux

Willis Towers Watson heeft Angel Hoover benoemd tot Head of Benelux. Hoover trad twaalf jaar geleden in dienst bij de consultanty en heeft een aantal leidinggevende...

Cyberaanvallen en datalekken belangrijkste bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s

Cyberaanvallen en datalekken belangrijkste bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s

Cyberaanvallen en datalekken staan bovenaan de lijst met risico’s die bestuurders het meeste zorgen baren. Van de naamloze vennootschappen zei 51 procent dat...

Werknemer wil financiële beloning voor gezonde levensstijl

Werknemer wil financiële beloning voor gezonde levensstijl

Ruim een derde (35 procent) van de werknemers vindt dat zij door hun werkgevers financieel beloond moeten worden voor een gezonde levensstijl. Dit blijkt uit onderzoek...