Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Overleg klant document via Pixabay

Nederlandse consumenten tonen een redelijke mate van vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Wel liggen de vertrouwensgraadmeters structureel lager dan vóór de financiële crisis. Ter illustratie: in 2019 gaf 67 procent van de meer dan 2.500 ondervraagde consumenten aan overwegend of volledig vertrouwen te hebben in de bankensector. In 2006 was dit 89 procent.

DNB heeft verdiepend onderzoek gedaan naar de achterliggende factoren voor vertrouwen. Mensen met meer financiële kennis tonen een grotere mate van vertrouwen, zo blijkt uit onderzoek op basis van enquêteresultaten over de periode 2006-2019. Financiële geletterdheid blijkt relevant voor diverse vormen van vertrouwen. Daarbij gaat het niet alleen over het vertrouwen in de mate waarin de eigen bank, levensverzekeraar en pensioenfonds gemaakte beloftes aan de ondervraagden kunnen nakomen. Financiële kennis blijkt ook relevant voor het vertrouwen in de banken-, verzekerings- en pensioensector in het algemeen. En financiële kennis is zelfs bepalend voor het vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van bestuurders in de financiële sector.

Uit het onderzoek naar achterliggende factoren voor vertrouwen blijkt ook dat de samenhang met persoonskenmerken afhangt van welk vertrouwen precies wordt gemeten. Ter illustratie, mannen scoren hoger dan vrouwen als het gaat over het vertrouwen dat instellingen hun beloftes nakomen en aan hun financiële verplichtingen voldoen. Daarentegen zijn mannen ten opzichte van vrouwen juist minder geneigd te vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van managers in de financiële sector. Opvallend is verder dat leeftijd het vertrouwen in de pensioensector positief beïnvloedt. Oftewel: naarmate de leeftijd stijgt, neemt het vertrouwen van Nederlanders in pensioenfondsen in het algemeen toe. Deze positieve koppeling tussen leeftijd en vertrouwen doet zich niet voor bij banken en verzekeraars, daar is juist het omgekeerde het geval. Oudere mensen tonen minder vertrouwen dan jonge mensen in banken en verzekeraars.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dnb-boete van 10.000 euro voor Aon Hewitt

Dnb-boete van 10.000 euro voor Aon Hewitt

DNB heeft Aon Hewitt Risk FInancial Management een last onder dwangsom van een half miljoen euro en een bestuurlijke boete van 10.000 euro opgelegd. De dwangsom...

Vu-studenten pitchen ideeën om vertrouwen te herstellen in financiële sector

Vu-studenten pitchen ideeën om vertrouwen te herstellen in financiële sector

“Er is geen directe link tussen een duurzaam beleid van financiële dienstverleners en het vertrouwen van consumenten. Consumenten verwachten een duurzaam...

Onbenutte schaalvoordelen bij kleine pensioenfondsen

Onbenutte schaalvoordelen bij kleine pensioenfondsen

Kleine Nederlandse pensioenfondsen kunnen nog steeds substantiële schaalvoordelen realiseren. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van DNB dat de administratiekosten...

Financiële consument moet voorop staan in campagne

Financiële consument moet voorop staan in campagne

"De financiële consument verdient een centrale plaats in deze verkiezingen." Deze conclusie trekt Bart Combée, directeur Consumentenbond na...

Radicale economen

Radicale economen

In het debat over het economisch beleid doen sommige hoogleraren economie wel heel stellige uitspraken over de keuzes van de overheid, constateert DNB-directeur...

Klaas Knot (dnb) pleit voor meer diversiteit in bankensector

Klaas Knot (dnb) pleit voor meer diversiteit in bankensector

"De Nederlandse bankensector wordt nog steeds gedomineerd door een handvol grote binnenlandse banken. De stabiliteit en efficiëntie van de bancaire dienstverlening...

Dnb: schadeverzekeraars niet realistisch

Dnb: schadeverzekeraars niet realistisch

Verzekeraars passen hun verdienmodellen aan, maar moeten nog meer stappen zetten vanwege de veranderende marktomstandigheden, aldus het onderzoek 'Aanpassing verdienmodellen'...

Dnb: autoverzekeringenmarkt blijft zorgwekkend

Dnb: autoverzekeringenmarkt blijft zorgwekkend

De situatie op de markt voor motorrijtuigenverzekeringen is nog even zorgwekkend als in boekjaar 2014, aldus DNB naar aanleiding van de jaarlijkse uitvraag over...

Dnb-boete van 5 miljoen voor GSFS Asset Management

Dnb-boete van 5 miljoen voor GSFS Asset Management

DNB legt in totaal zes bestuurlijke boetes op aan Stichting GSFS Pensionfund en drie feitelijk leidinggevenden, en aan GSFS Asset Management bv en een feitelijk...

Extra geld voor 208 depositohouders DSB

Extra geld voor 208 depositohouders DSB

DNB keert als uitvoerder van het depositogarantiestelsel (DGS) begin februari aan een beperkt aantal achtergestelde deposanten van de voormalige DSB Bank aanvullende...