"vertrouwensmonitor banken schiet tekort"

Vereniging Eigen Huis (nieuw logo)

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond roepen banken op om hun volledige eigen Klantbelang Centraal (KBC) score bekend te maken. "Die geeft veel meer inzicht dan de maandag gepubliceerde NVB Vertrouwensmonitor.

Eigen Huis en Consumentenbond zijn "blij dat de bankensector de handschoen heeft opgepakt om meer openheid te geven over de mate waarin banken het belang van hun klanten centraal stellen. De Vertrouwensmonitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) biedt echter nauwelijks nieuwe inzichten en schiet nog tekort om de klantgerichtheid per bank werkelijk te kunnen beoordelen. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond roepen banken op hun eigen Klantbelang Centraal (KBC) scores 1 op 1 te publiceren. Die geven meer veel meer inzicht en houvast dan de samengestelde cijfers die vandaag zijn gepubliceerd.
"De Vertrouwensmonitor is samengesteld uit KBC-scores van de AFM en een klantenonderzoek door meewerkende banken. Dat de scores van banken het hoogst zijn voor sparen en betalen mag geen verwondering wekken omdat dit bij elke bank grotendeels geautomatiseerde kerntaken betreft. Veel belangrijker voor herstel van het klantvertrouwen zijn de scores voor de adviestaken van de bank. Zowel bij de aanschaf van nieuwe financiële producten en vooral als de klant in problemen komt met zijn betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld bij een hypotheek. Dan geven de vandaag gepresenteerde deelcijfers slechts schijnopenheid en een geflatteerd beeld. Ook ontbreekt nog het totaalcijfer voor de klantgerichtheid per bank.

"Recent scoorden banken in de KBC-scores van de AFM bij 'betalingsproblemen' niet hoger dan een 2,2. In de NVB Vertrouwensmonitor is dat bij hypotheken gemiddeld een 2,8. Deze laatste score is echter het resultaat van een middeling met de score van een selfassessment over hypotheekadvisering. Dit geeft een versluierd beeld. Daarbij laat de monitor slechts de scores van vier banken zien, die zonder uitzondering hoger zijn dan het gemiddelde. Dat kan alleen als andere banken aanmerkelijk lager scoren, maar welke dat zijn en welke resultaten zij scoren blijft in nevelen gehuld.
"De verbeteradviezen van de Advisory Board, die banken moet helpen hun dienstverlening te verbeteren, zijn teleurstellend en zeggen niet meer dan consumentenorganisaties al jaren roepen. De afgelopen jaren hebben Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond banken herhaaldelijk aangesproken op hun houding en gedrag, die op dit terrein vaak ernstig tekortschieten. Ook als de klant hierover een klacht wil indienen. De Vertrouwensmonitor van de NVB doet niet veel meer dan dit beeld bevestigen. Dan stelt NVB-voorzitter Buijink teleur als hij in zijn conclusie niet veel verder komt dan dat 'banken willen ontdekken hoe zij het vertrouwen kunnen versterken en de dienstverlening verder kunnen verbeteren'."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Mark van den Broek - 29 september 2015

Het feit dat banken de gegevens niet durven te publiceren toont al aan dat ze niet te vertrouwen zijn en dat zij het klantbelang helemaal niet hoog hebben...Eigenbelang is altijd belangrijker richting aandeelhouders dan klantbelang....En adviseren doet een bank al helemaal niet, zij "adviseren" alleen hun eigen produkten, dat is nauwelijks advies te noemen. Bij problemen met de hypotheek ( achterstallige betalingen) prefaleren alleen de eigen belangen ( hoe krijgen we zoveel mogelijk uitstaand kapitaal terug....) niks klantbelang....

Meer over
VEH: huiseigenaren stellen verduurzamen woning uit

VEH: huiseigenaren stellen verduurzamen woning uit

Huiseigenaren wachten door de coronacrisis met het verduurzamen van hun woning. Voor de crisis wilde 27 procent van de huiseigenaren hun woning verduurzamen, nu...

VEH tekent overeenkomst aanpak asbestdaken niet

VEH tekent overeenkomst aanpak asbestdaken niet

Vereniging Eigen Huis weigert een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen voor de aanpak van asbestdaken. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) wil,...

Corona heeft grote invloed op wonen en verhuizen

Corona heeft grote invloed op wonen en verhuizen

Het coronavirus heeft blijkens een VEH-peiling grote invloed op de woningmarkt. De helft van de Nederlandse huiseigenaren denkt dat de waarde van huizen door de...

Banken bieden kleinere ondernermingen tijdelijke aflossingsstop

Banken bieden kleinere ondernermingen tijdelijke aflossingsstop

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank...

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Banken claimen beter te scoren op vertrouwen dan verzekeraars

Banken claimen beter te scoren op vertrouwen dan verzekeraars

De bankensector zit qua vertrouwensscore in de middenmoot vergeleken met andere sectoren. Aldus de maandag verschenen Vertrouwensmonitor Banken. Gevraagd is hoeveel...

Saneren asbestdak volgens Eigen Huis onnodig duur

Saneren asbestdak volgens Eigen Huis onnodig duur

Vereniging Eigen Huis is van mening dat onafhankelijke deskundigen moeten oordelen over nieuwe methoden van asbestverwijdering en dat belanghebbenden uit de branche...

OZB met gemiddeld vier procent omhoog

OZB met gemiddeld vier procent omhoog

Landelijk stijgt de OZB volgend jaar volgens Vereniging Eigen Huis met gemiddeld vier procent, bijna twee keer zoveel als in 2019. In een representatieve steekproef...

Rechtszaak over te hoge boeterente hypotheken

Rechtszaak over te hoge boeterente hypotheken

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond voeren een rechtszaak tegen Delta Loyd. De zaak draait om de te hoge boeterente die klanten vóór 14 juli...

Hypotheekadviseurs hebben nog steeds weinig oog voor energiebesparing

Hypotheekadviseurs hebben nog steeds weinig oog voor energiebesparing

Hypotheekadviseurs bespreken energiebesparende maatregelen bij de aankoop van een woning vaker dan twee jaar geleden. Toch bedraagt het aandeel, ondanks de toegenomen...