"Verzakelijking van relatie intermediair-verzekeraar is een goede zaak"

Fred de Jong 2

"De verzakelijking van de relatie tussen verzekeraars en intermediairs is een goede zaak", aldus onderzoeker Fred de Jong in een blog op zijn website, "omdat het intermediair meer gedwongen wordt om als belangenbehartiger van de klant op te treden."

De Jong: "Juist in een consoliderende markt (in de schademarkt is zelfs sprake van een oligopolie) is de klant gebaat bij een intermediair kanaal dat namens hen een vuist kan maken naar verzekeraars. Juist als verzekeraars andere belangen nastreven dan het intermediaire belang, is de consument (of de MKB-er) de beste bondgenoot voor het intermediair. De toegevoegde waarde van het intermediair zit voor de klant niet in het verkopen van polissen. Echte duurzame waarde creëer je door namens de klant de risico’s te inventariseren, die risico’s bespreekbaar te maken, de risico’s te beperken en uiteindelijk ook eventueel af te dekken via een verzekering. En meerwaarde creëer je als intermediair door toegang te hebben tot een breed scala aan adviezen, producten en aanbieders.

"Daarbij is de onafhankelijke positie van het intermediair van groot belang om de marktmacht van verzekeraars tegen te houden. Des te minder verzekeraars des te belangrijker het intermediaire kanaal. Maar dan moet het intermediair ook echt zijn onafhankelijke rol pakken. Door transparant te zijn over de dienstverlening en de beloning, door proactief te communiceren en te adviseren, door kritisch te kijken naar de hoeveelheid verzekeraars die je in de praktijk adviseert aan de klant en door veel meer te benadrukken waarin je als intermediair beter en anders bent dan verzekeraars. Benadruk dus vooral de verschillen.

"De verzakelijking van de relatie met verzekeraars is realiteit. Zoek dus vooral de intimiteit in je relatie met de klant."

 

Reactie toevoegen

 
Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

(Fred de Jong in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) De meeste financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Toch wordt het in gesprekken met...

Het belang van breed duurzaam advies

Het belang van breed duurzaam advies

Duurzaamheid kent meerdere kanten dan alleen een ecologische, het is zaak dat financieel adviseurs daar meer oog voor krijgen. Aldus de whitepaper ‘Het belang...

Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

(Onderzoeker Fred de Jong in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema en zij verwachten dat het de komende...

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

“Duurzaamheid is de licence to operate voor financieel adviseurs, zelfs als je er persoonlijk niet veel mee op hebt. Klanten vragen er namelijk steeds meer...

"Financieel adviseurs worden vergeten in beleidsagenda Duurzaamheid"

"Financieel adviseurs worden vergeten in beleidsagenda Duurzaamheid"

Financieel adviseurs worden vergeten in de beleidsagenda Duurzaamheid van minister Kaag, meent Fred de Jong. De Jong, associate lector Sustainable Finance &...

Duurzaamheid bepaalt toekomst adviesvak

Duurzaamheid bepaalt toekomst adviesvak

(Fred de Jong in VVP 02-2022) Ondanks de actuele energiecrisis, de alarmerende rapporten van de wetenschap over de gevolgen van klimaatverandering, de extra regelgeving...

Vijfde ProfCollege Fred de Jong over kansen in adviesmarkt

Vijfde ProfCollege Fred de Jong over kansen in adviesmarkt

Fred de Jong geeft tijdens zijn vijfde ProfCollege op woensdagmiddag 15 juni in Rhenen zijn visie op de kansen in de financieel adviesmarkt. De Jong: “Financieel...

Adviseurs en duurzaamheid: doe mee met het onderzoek van de HAN

Adviseurs en duurzaamheid: doe mee met het onderzoek van de HAN

Duurzaamheid is een groot maatschappelijk thema dat ook de rol van de financieel adviseur raakt. De komende jaren zal er van financieel adviseurs meer worden verwacht...

Financieel adviseur mag geen cruciaal beroep zijn

Financieel adviseur mag geen cruciaal beroep zijn

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Nederland telt ruim 85. 000 adviseurs met een Wft-diploma. In hoeverre hebben deze adviseurs een cruciaal beroep? Eigenlijk...

Onderzoek HAN: financieel advies heeft meervoudige waarde

Onderzoek HAN: financieel advies heeft meervoudige waarde

Doordat financieel adviseurs het financieel gedrag van consumenten en bedrijven kunnen verbeteren, dragen zij wezenlijk bij aan het realiseren van financiële...