Verzaken zorgplicht kost adviseur 133.000 euro

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0131) Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen. Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon (R. Lindhout handelend onder de naam RL Financieel Advies) dat in dit geval heeft gedaan. Dit betekent dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door consument geleden schade: 132.919,50 euro.

De consument en de tussenpersoon hebben gekozen voor een bindend advies. Maar omdat een bedrag hoger dan 100.000 euro wordt toegewezen, is deze uitspraak op grond van artikel 38.6 onder b van het reglement niet-bindend.

De Geschillencommissie: “Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon de consument en zijn echtgenote erop heeft gewezen dat bij opzegging van de verzekering bij Reaal en het afsluiten van een nieuwe verzekering bij TAF een carenzperiode zou gaan lopen en zij geen dekking zouden hebben in geval van overlijden door zelfdoding in die periode. De tussenpersoon heeft in zijn verweren betoogd dat hij de carenzperiode heeft genoemd. Dit heeft de consument betwist en hij heeft erop gewezen heeft dat de tussenpersoon zich ook heeft verweerd met de stelling dat niet van hem kan worden verwacht dat hij alle clausules met zijn cliënten doorloopt. De tussenpersoon heeft geen aantekeningen uit zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd waarmee hij zijn verweer kan motiveren dat hij de consument en zijn echtgenote op de carenzperiode heeft gewezen. Dit komt voor risico van de tussenpersoon.

“Bij het lezen van de voorwaarden hadden consument en zijn echtgenote er inderdaad kennis van kunnen nemen dat de verzekering een carenzperiode van twee jaren kende. Als dit artikel bij de consument en zijn echtgenote vragen had opgeroepen, dan had het op hun weg gelegen hierover vragen aan de tussenpersoon te stellen. De schade is dus mede het gevolg van feiten en omstandigheden die de consument en de echtgenote betreffen. Een kwart van de schade moet daarom voor rekening van de consument blijven.

“Voor het berekenen van de omvang van de schade gaat de Commissie ervan uit dat, als de consument en zijn echtgenote op de hoogte waren geweest van de carenzperiode bij de nieuwe verzekering bij TAF, zij die niet zouden hebben afgesloten en dat zij de oude verzekering bij Reaal zouden hebben gehouden. Dit was een annuïtair aflopende verzekering. Op het moment van overlijden van de echtgenote van de consument, [datum] 2016, had de verzekering een verzekerd kapitaal van 177.226 euro. Voor vergoeding komt 75 procent van dit bedrag in aanmerking en dat is 132.919,50 euro.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edwin Jansen - TAF B.V. 3 maart 2021

Waarschijnlijk wordt dit in de markt vaker niet verteld door adviseurs. Het is goed om klanten te wijzen op bepaalde clausules. Deze zelfdodingsclausule is bij alle verzekeraars hetzelfde. Echter wordt hier de consument extreem beschermd en gaat dit wel ver. De Geschillencommissie stelt dat als de consument had geweten dat die zelfdodingsclausule er was, ze dan de verzekering niet hadden afgesloten. Dat is maar de vraag en hoogst onwaarschijnlijk. Omdat onderzoek uitwijst, dat wanneer men zelfdoding wil uitvoeren, hier men niet 2 jaar mee wacht. Dus op moment van afsluiten is: of de klant zich bewust dit op kort termijn te willen gaan doen en kan dit dus nooit gedekt worden. En als men nog niet met die gedachten liep, dan was het geen issue geweest om toch een nieuwe verzekering af te sluiten. Nogmaals, zeer extreem hoe de klant hier beschermd wordt.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 18 februari 2021

Ik heb een geval van zelfdoding gehad, en daarna ben ik nadrukkelijker gaan wijzen op die clausule. Klanten verklaren je voor gek dat je dat zo uitdrukkelijk benoemt. Maar dan nog heb ik dat niet schriftelijk vastgelegd. Hoever moet dat vastleggen wel niet gaan, als je moet vastleggen alle clausules en onderdelen te hebben besproken.

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2021-0377) De consument beklaagt zich over de afwijzing van de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker. De consument stelt in dit verband dat...

Dominant cause

Dominant cause

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen met een...

Resterende jaarpremie

Resterende jaarpremie

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geeuthanaseerd en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De bemiddelaar...

Voldoende belang

Voldoende belang

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de Europeesche de klassiekerverzekering herstellen van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie: “Tussen partijen...

Dure schending zorgplicht

Dure schending zorgplicht

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant)verzekeringnemer...

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur op grond van...

Kennis hebben van acceptatiebeleid

Kennis hebben van acceptatiebeleid

HYPOTHEKEN – De consument in deze klacht heeft zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van de aankoop van een woning op...

Declareren is tijd registeren

Declareren is tijd registeren

HYPOTHEKEN – Wil een adviseur zijn werkelijk gemaakte uren declareren dan moet hij een goede tijdregistratie hebben. Aldus de Geschillencommissie in deze uitspraak:...

Dure plas...

Dure plas...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0358) De tas van de consument is gestolen op het moment dat hij deze even naast zich had neergezet om te urineren in een steeg in het centrum...

Bank mag Calcasa-rapport weigeren

Bank mag Calcasa-rapport weigeren

Het beleid van de Rabobank is dat zij een Calcasa-rapport accepteert bij een aanvraag of verhoging van een hypotheek, omdat daarbij een eigen adviseur is betrokken....