Verzaken zorgplicht kost adviseur 133.000 euro

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0131) Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen. Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon (R. Lindhout handelend onder de naam RL Financieel Advies) dat in dit geval heeft gedaan. Dit betekent dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door consument geleden schade: 132.919,50 euro.

De consument en de tussenpersoon hebben gekozen voor een bindend advies. Maar omdat een bedrag hoger dan 100.000 euro wordt toegewezen, is deze uitspraak op grond van artikel 38.6 onder b van het reglement niet-bindend.

De Geschillencommissie: “Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon de consument en zijn echtgenote erop heeft gewezen dat bij opzegging van de verzekering bij Reaal en het afsluiten van een nieuwe verzekering bij TAF een carenzperiode zou gaan lopen en zij geen dekking zouden hebben in geval van overlijden door zelfdoding in die periode. De tussenpersoon heeft in zijn verweren betoogd dat hij de carenzperiode heeft genoemd. Dit heeft de consument betwist en hij heeft erop gewezen heeft dat de tussenpersoon zich ook heeft verweerd met de stelling dat niet van hem kan worden verwacht dat hij alle clausules met zijn cliënten doorloopt. De tussenpersoon heeft geen aantekeningen uit zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd waarmee hij zijn verweer kan motiveren dat hij de consument en zijn echtgenote op de carenzperiode heeft gewezen. Dit komt voor risico van de tussenpersoon.

“Bij het lezen van de voorwaarden hadden consument en zijn echtgenote er inderdaad kennis van kunnen nemen dat de verzekering een carenzperiode van twee jaren kende. Als dit artikel bij de consument en zijn echtgenote vragen had opgeroepen, dan had het op hun weg gelegen hierover vragen aan de tussenpersoon te stellen. De schade is dus mede het gevolg van feiten en omstandigheden die de consument en de echtgenote betreffen. Een kwart van de schade moet daarom voor rekening van de consument blijven.

“Voor het berekenen van de omvang van de schade gaat de Commissie ervan uit dat, als de consument en zijn echtgenote op de hoogte waren geweest van de carenzperiode bij de nieuwe verzekering bij TAF, zij die niet zouden hebben afgesloten en dat zij de oude verzekering bij Reaal zouden hebben gehouden. Dit was een annuïtair aflopende verzekering. Op het moment van overlijden van de echtgenote van de consument, [datum] 2016, had de verzekering een verzekerd kapitaal van 177.226 euro. Voor vergoeding komt 75 procent van dit bedrag in aanmerking en dat is 132.919,50 euro.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edwin Jansen - TAF B.V. 3 maart 2021

Waarschijnlijk wordt dit in de markt vaker niet verteld door adviseurs. Het is goed om klanten te wijzen op bepaalde clausules. Deze zelfdodingsclausule is bij alle verzekeraars hetzelfde. Echter wordt hier de consument extreem beschermd en gaat dit wel ver. De Geschillencommissie stelt dat als de consument had geweten dat die zelfdodingsclausule er was, ze dan de verzekering niet hadden afgesloten. Dat is maar de vraag en hoogst onwaarschijnlijk. Omdat onderzoek uitwijst, dat wanneer men zelfdoding wil uitvoeren, hier men niet 2 jaar mee wacht. Dus op moment van afsluiten is: of de klant zich bewust dit op kort termijn te willen gaan doen en kan dit dus nooit gedekt worden. En als men nog niet met die gedachten liep, dan was het geen issue geweest om toch een nieuwe verzekering af te sluiten. Nogmaals, zeer extreem hoe de klant hier beschermd wordt.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 18 februari 2021

Ik heb een geval van zelfdoding gehad, en daarna ben ik nadrukkelijker gaan wijzen op die clausule. Klanten verklaren je voor gek dat je dat zo uitdrukkelijk benoemt. Maar dan nog heb ik dat niet schriftelijk vastgelegd. Hoever moet dat vastleggen wel niet gaan, als je moet vastleggen alle clausules en onderdelen te hebben besproken.

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Klager gaat nat…

Klager gaat nat…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0334) Volgens de consument is op 9 februari 2020 als gevolg van harde wind en veel regen schade aan zijn tuinhuis, barbecue en partytent...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0322) De ex-vriend heeft de cliënte van Bovemij op slinkse wijze voor zijn karretje gespannen om zo een verzekering te verkrijgen voor...

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...